دانلود پایان نامه ارشد:بررسی مسیر مگنوسلولار مغز در افراد دارای ویژگی ­های شخصیتی اسکیزوتایپال

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :بررسی مسیر مگنوسلولار مغز در افراد دارای ویژگی ­های شخصیتی اسکیزوتایپال

۲-۲-۳- حساسیت تباین

یکی از راه های موثر و قابل اطمینان برای مجزا کردن فعالیت مگنوسلولار در آزمایشات روان تنی، اندازه گیری حساسیت تباین است (اسکاتن، ۲۰۰۰، به نقل از اسکاتن و اسکویلس، ۲۰۰۷). از مطالعاتی که در آن جراحاتی به لایه های گوناگون هسته های زانویی جانبی ممیون ها وارد می آمد، دریافتند که کاهش در حساسیت تباین به دنبال آسیب­هایی در لایه های مگنوسلولار، منحصرند به مواردی که در آن محرک ها از نوع بسامد فضایی پایین و یا بسامد زمانی بالا هستند وجود دارد(مریگان، بیرن، مائونسل، ۱۹۹۱، مریگان، کاتز، مائونسل، ۱۹۹۱، مریگان و مائونسل، ۱۹۹۳، ۱۹۹۰، اسکیلر،‌ لوگوئتیز و چارلس[۱]، ۱۹۹۰، به نقل از اسکاتن، ۲۰۰۷)و مطالعات روان تنی در انسان ها با این یافته ها همسویی دارند (لیگ، ۱۹۷۸، تولهورست[۲]، ۱۹۷۵، به نقل از اسکاتن و اسکویلس، ۲۰۰۷).

در مطالعه ای از کری، کلمن، جانکا و نبوک[۳](۲۰۰۵)، یک تکلیف ارزیابی مبدا فضایی به کار برده شده که در آن محرک ها شامل سه دسته بودند:  نقاطی با تباین پایین (۵٪) ، شبکه های بسامد دو برابر (۲۵ هرتز)، و نقاط معین شده توسط رنگ دارای روشنایی یکسان، دو موقعیت اول نشان دهنده نقص مگنوسلولار می باشد. در مقابل، رنگ دارای روشنایی یکسان پردازش اطلاعات را به سمت گذرگاه پاروسلولار هدایت می کند. نتایج این مطالعه نشان داد که بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی دارو درمانی شده و دارو درمانی نشده، همانند خویشاوندان بیولوژیکی اشان به طور ثابت، آسیب های قطعی تری در موقعیت های تباین پایین و بسامد دو برابر، نسبت به موقعیت روشنایی یکسان، نشان می دهند. این یافته ها از نقص گذرگاه مگنوسلولار در اسیکزوفرنیا حمایت می کند، چرا که تباین پایین و بسامد دو برابر یک شاخص بسیار محتمل برای ناکاآمدی مگنوسلولار می باشد (خسروانی، ۱۳۸۹، ص۵۵).

اگر چه حساسیت تباین مستقیم ترین و معتبرترین آزمون روان – تنی برای بررسی حساسیت مگنوسلولار است، اما این تنها آزمون فعالیت مگنوسلولار نیست که در ارتباط با بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی به کار رفته است.

[۱] . Merigan. Byrne, Mausell,

Leave a comment