دانلود پایان نامه: اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری

پایان نامه

عنوان پایان نامه :اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

3-2-1 توده هایی هوایی پرفشار سیبریایی :

این توده هوایی ازاواخر پاییزتا اوایل بهاربرروی منطقه سیبری تشکیل شده وپس ازگسترش از سمت شمال و شرق وارد ایران می شوند .

اکثر بارندگیها و نزولات جوی زمستانه و پاییزه در این منطقه به علت برخورد این توده های هوا با  توده هایی است که از اقیانوس اطلس منشاء گرفته و از طریق غرب وارد ایران می شوند .

3-2-2- توده های مدیترانه ای :

بطور کلی این توده های هوا در اقیانوس اطلس شمالی تشکیل یافته و پس از عبور از جنوب اروپا در روی دریای مدیترانه ای رطوبت جذب می نماید و سپس از غرب وارد ایران شده و موجب بارندگی می شوند . اگر این توده های هوا با توده های منشاء گرفته از دریای خزر برخورد نماید بارندگی شدید خواهد داشت . توده های هوایی مذکور زمانیکه به منتهی الیه شرق خراسان می رسند ، کاملاً رطوبت خود را از دست داده و طوفانهای شدید تولید می نمایند .(طوفان ماسه ای شهر آشخانه طی سالهای 85- 76)

3-2-3- توده های شمالی و غربی :

این توده های هوا در اقیانوس اطلس شکل گرفته و از روی اروپای شمالی عبور نموده و در مسیر رطوبت خود را از دست می دهند.ولی ضمن عبور از روی دریای سیاه مجدداً مرطوب شده و از شمال غربی وارد ایران می شوند برخورد این توده های هوایی با توده های سیبریایی موجب ریزش برف می شوند

3-2-4- توده های اقیانوس هند :

در تابستان به علت وجود مرکز کم فشار در منطقه غرب هندوستان تا خلیج فارس جریانهای موسمی اقیانوس هند از جنوب و جنوب شرقی وارد کشور می شوند .

3-2-5- توده های صحرایی :

منشاء این توده های هوایی ، عربستان و کویر صحرا می باشد و نقش عمده آنها در تغییرات اقلیمی تشدید و یا تخفیف تأثیر سایر توده های هوایی است ؛ این توده ها موجب تغییرات آب و هوایی در شمال شرق کشور می شوند . این توده های هوایی به علت کمبود شدید رطوبت فاقد بارندگی می باشند .

از بین توده های فوق که وادر ایران می شوند ، توده های هوایی مدیترانه ای و توده های هوایی پرفشار سیبریایی بر وضعیت آب و هایی مناطق مورد مطالعه تأثیر بیشتری دارند .

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط

  • 1