دانلود مقاله نقش تنظیمی OSHA در ایمنی – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

نامه چندین نقطه نظر کلیدی را مورد تاکید قرار می دهد و تغییرات پیشنهادی را ارائه می کند. دیگر سازمان هایی که روی این موضوع علاقه نشان داده اند انجمن ملی سازندگان (NAM) و مرکز تکنولوژی اداری (COT) می باشد. NAM از H.R 987  و S. 1070 حمایت می کند و در موضع گیری NCE روی هزینه قوانین برای صنعت و کمبود اعتبار برای WMSDS شریک می شود. COT یک سازمان از کارفرمایان و سازندگان تجهیزات کامپیوتر فعال در بخش ایمنی و سلامت محیط اداری می باشند. این سازمان عقیده دارد که طرح نیاز به بهبود دارد و WMSDS را بطور موثری مورد خطاب قرار نمی دهد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

 نگرانی ها و ناسازگاری های کلیدی

چندین ناسازگاری درباره این موضوع وجود دارد به علت تنوع عقاید و نظرات در مورد اینکه آیا OSHA قوانین را با توجه به ارگونومی باید به صنعت تحمیل کند یا نه؟ قسمت اعظم ناسازگاری در مورد گسترش مسئله WMSDS، علم پشت سر قوانین گسترش قوانین و ضربه قوانین روی تجارت می باشد. سیاست هواداران نیز در این مناظره نقش دارد.

گسترش مشکل

BLS آژانس مسئول جمع آوری اطلاعات درباره داده های ایمنی و محیط کار می باشد. نتایج آنها بر مبنای 200 Logs از OSHA می باشد که کارفرمایان برای ثبت آسیب ها و بیماری ها در محیط کار استفاده می کنند. به ضمیمه برای مورد WMSDS مراجعه کنید.

 همانطور که در جدول 1 نشان داده شده است ضربه روحی برای 64 درصد همه بیماری های محیط کار در سال 1997 تکرار شده است. اگر چه از سال 1994 هر ساله تعداد موارد کمتر شده است، ولی ضربه روحی پیاپی هنوز سهم ثابتی از کل را داراست. جدول 2 بوسیله مقوله کارفرما داده های بیماری 1997 را تجزیه می کند. ساخت بزرگترین کمک کننده به ضربه روحی مکرر است که بوسیله کالاهای بادوام و بی دوام دنبال می شود. جدول 3 و 4 نشان می دهند که رگ به رگ شدن ها علت عمده آسیب ها و بیماری های منجر به تعطیلی کاری می باشند. و در حالیکه تعداد حوادث کم شده اند رگ به رگ شدن ها سهم ثابتی از کل دارند. حامیان قانون از این آمارها برای نشان دادن نیاز داشتن به استاندارد استفاده می کنند و روبه رویی با تعداد بزرگ بیماری های به واسطه WMSDS و اینکه ساخت و بار بلند کردن دستی باید مورد هدف قرار بگیرد.

از طرف دیگر به نظر می رسد WMSDS در مقایسه با آسیب ها و بیماری ها، مشکلات کمتری از تعداد کل را دارد. 276600 ضربه روحی متناوب فقط 4.5 درصد از 6.1 میلیون ضربه و بیماری در سال 1997 را نمایش      می دهد. این همراه با این واقعیت که تعداد WMSDS و بیماری ها و آسیب ها در حال کاهشند، می فهماند که MSDS نگرانی عمده ایمنی نیستند و قوانین نیاز نیستند.

 فاکتور پیچیدگی دیگری تعداد آسیب های پشت هستند که بعضی وقت ها به عنوان جراحات گزارش می شوند و بعضی وقت ها، بیماری های ضربه روحی متناوب، آسیب های پشتی بعضی وقت ها بعنوان نیمی از رگ به رگ شدن ها گزارش می شوند. بنابراین این تمایز مهم است. OSHA ادعا می کند، آسیب های پشتی، درحالیکه به نظر می رسد یک اتفاق مجزا باشدعملاً نتیجه ترکیبی از ضربه های روحی کوچک اند که در طول زمان به یک جراحت یا آسیب کمک می کنند و از اینرو باید در داده های WMSD به حساب آیند. دیگران آسیب های پشتی را به این طریق طبقه بندی نمی کنند و می گویند که ایمنی بهتر در آموزش بار- برداری نیاز است نه یک استاندارد ارگونومیکی.

علم آنسوی قوانین ارگونومی

حامیان سامان دهی اعتقاد دارند که سندیت WMSDS محکم است و قانون فعل یک تاکتیک تاخیر اندازی است. ارگونومیست ها شک ندارند که شرایط محیط کار کمک به MSDS می کنند و عمیقاً اعتقاد به وجود راه حل های واقعی دارند. فاکتورهای انسانی و جامعه ارگونومی که موضع گیری رسمی روی لایحه ندارند اما از علم پشت قوانین حمایت می کنند و اعتقاد دارند نیاز است که مهندسان برای ایجاد علم پشت سر ارگونومی اقدام کنند.

مخالفان قوانین به وجود چنین ارتباط واضحی بین کار و MSDS شک دارند. آنها بحث می کنند که علل زیادی برای MSDS وجود دارد و کارفرمایان را برای معالجات پزشکی رایگان کارگران و پرداخت غرامت به آنها مسئول می دانند. در کنار فاکتورهای ریسک پیش بینی مقصر پیشرفت یک MSD سخت است بر طبق مقاله NAS سال 1998، فاکتورهای غیر بیومکانیکی ممکن است به توسعه آسیب کمک کند، مثل سن، سابقه پزشکی، تغذیه و فعالیت های غیر کاری کارفرمایان برای آسیب های دارای عامل خارج از محیط کار مجبور به هزینه کردن نیستند. به همین دلیل، هر دو طرف قصد تخصیص منابع برای کشف فعالیت های کاری که علت مسایل هستند می باشند برای مثال مقاله جدید NAS محققان درصدد مطالعه اثرات بار روی بدن هستند و یافتن راهی بهینه برای طراحی ایستگاه های کاری.

حوزه قانون

پرسش دیگر اینست که تحقیق، چه کسی را باید پوشش دهد. همانطور که ذکر شد گروه های کاری معینی اعتقاد به پوشش همه کارگران، ساخت و کشاورزی و دریایی دارند. این انجمن های کاری ادعا دارند که این کارگران همان آسیب های یکسان با کارگران دیگر صنایع را تجربه می کنند پس OSHA باید مشکلات چنین صنایعی را هم    مد نظر قرار دهد.

دیگران، مثل مرکز ارگونومی اداری ادعا می کنند که خارج کردن ساخت و کشاورزی و دریایی ناعادلانه است البته به دلایل دیگری طبق استاندارد پیشنهادی کارمندان در اداره ها توسط قانون پوشش داده می شوند اگر یک WMSD را گزارش کنند. « ادینگسون »، مدیر عامل COT، در یک نامه به OSHA می گوید که ” بی معنی است که مشاغل این چنین را از حمایت استاندارد خارج کنیم، درحالیکه صنایعی مثل کار اداری که از لحاظ فیزیکی مطرح نیستند و حوادث منجر به آسیب کاری در آنها کمتر است. “

بخش مدیریت پزشکی استانداردهای پیشنهادی، همچنین نگران خیلی از گروه هاست. قانون نیازمند دسترسی فوری بر تخصص های مراقبت سلامتی دارد برای ارزیابی موثر، معالجه و کارهای بعدی. بعلاوه وقتی کارگران، مذکر یا مونث از کار دورند حال چه داوطلبانه یا محدودیت های کاری پیشنهادی توسط HCP کارفرمایان باید درآمد های معمول، سابقه، حقوق و مزایا را بپردازند. این محافظت پزشکی (MRP) تا 6 ماه می تواند ادامه داشته باشد.

COT بحث می کند که قوانین هیچ انگیزه ای برای بازگشت کارمندان سرکار ایجاد نمی کند. قوانین با برنامه های پرداخت غرامت کارگران ایالتی ناسازگاری دارند و فرصت هایی برای کلاهبرداری برای دریافت غرامت برای کارگران بوجود می آورد. همین طور هیات بازبینی حمایت از تجارت کوچک بیان می کند یک استاندارد برنامه ارگونومیکی با فراهم سازی یک MRP، محیط کاری بیشتری را با استحکامی تحت تاثیر قرار می دهد و همپوشانی بیشتری با غرامت خواهی کارگران دارد نسبت به فراهم سازی MRP در دیگر استانداردهای سلامتی OSHA.

ASSE پیشنهاد می دهد که فراهم سازی مدیریت پزشکی ضروری نیست زیرا آن از قوانین ایالتی موجود سر پیچی می کند، کلاس جدیدی از قربانیان از ADA (لایحه معلولان آمریکایی) ایجاد خواهد کرد. برای کارفرمایان تعهدات اضافی ایجاد می کند و استاندارد باید روی آسیب های ارگونومیکی باز دارنده تمرکز کنند. علاوه بر این بحث ها، OSHA، مدیریت پزشکی را یک جزء جمعی از برنامه می داند این مقیاس برای اطمینان از اینکه آسیب بوسیله متخصص پزشکی معالجه می شود، کارمند از آسیب بیشتر حفاظت می شود و اجازه دهد به کارگر تا شغلش را تا تندرستی حفط نماید.

هزینه برای صنعت

پیش بینی هزینه قوانین به علت درگیری فاکتورهای زیاد مشکل است، قوانین به OSHA اجازه خواهند داد شرکت را به خاطر خطراتی که به WMSDS منجر می شود جریمه کنند. بدون این که این شرکت ها مجبور به توجیه شواهد تحت ماده وظیفه عمومی باشند، تسویه حساب های گذشته برای بعضی شرکت ها صد ها هزار دلار هزینه بجا گذاشته است.

ممکن است شرکت ها برای دستیابی به شرایط قوانین نیاز به سرمایه گذاری عمده ای داشته باشند. این می تواند نیاز به اجاره مشاور برای ارزیابی شرایط کاری داشته باشد یا خرید ابزار و تجهیزات جدید یا ایجاد دوره های آموزشی تخصصی هزینه اضافی دیگر مدیریت برنامه ارگونومیکی است که از دیدگاه ساعات فردی اضافه می شود.

اخیراً، OSHA یک تحلیل هزینه به OMB تقدیم کرده است. مقاله ای که تا پاییز امسال موجود نخواهد بود. تخمین های قبلی OSHA هزینه ملی را 3.5 بیلیون دلار پیش بینی کرد، رقمی که خیلی ها اعتقاد دارند محافظ کارانه است. طبق هیات بازبینی هواداران تجارت کوچک، شاید تخمین هزینه های اولیه OSHA از لحاظ مادی زیر مقدار هزینه های واقعی باشد.

فواید مورد انتظار

فواید برنامه های ارگونومی در شرکت های حقیقی دارای سندیت خوبی است. برای سنجش موفقیت ها برنامه ها راه هایی موجود است : از افزایش کیفیت گرفته تا باروری، خشنودی شغل و کاهش کارگریزی و شکایت های کارگران. علم منطق می گوید ” کارگران کارهایی را که در حیطه قابلیت های فیزیکی آنها باشد خوب انجام می دهند و مجبور نیستند در موقعیت های ناراحت یا ناجور کارکنند.

 هال دابلیون هنریک در کنگره ایمنی و ارگونومی شغلی سالانه بین المللی در سال 1997 مزایای برنامه های ارگونومیکی را مشخصاً ضمانت می کند. وقتی توافق مدیریتی روی طراحی و اصلاح محیط و سیستم های کاری با کاربرد موثر ارگونومی همراه باشد نه تنها بهبود هایی در ایمنی و سلامت ممکن است بلکه همچنین مزایای پولی قابل توجهی را معمولاً می توان بدست آورد. او ادامه می دهد و مثال هایی ارائه می دهد که چطور کارفرمایان به همراه کارگرانشان برای آوردن اصول ارگونومی به محیط کاری تلاش هایی کرده اند.

 از طرف دیگر افزایش مشارکت کارگران را هر کسی نمی پسندد. بعضی می بینند که چطور کارگران با استفاده از قوانین ارگونومی سعی در فرار از کار سخت دارند. مطالبی هم از قانون شکنی لایحه روابط کاری ملی وجود دارد که نشان می دهد کارفرمایان چطور نمایندگی های کار را انتخاب می کنند. بعلاوه تضمینی وجود ندارد که برنامه های OSHA مثل برنامه های خصوصی تسویه حساب خواهد کرد. همانطور که گزارش GAO نشان می دهد موفقیت به چگونگی اجرای برنامه توسط شرکت بستگی دارد.

 بعنوان یک تذکر، قانون همانند فرصت های بازاری ممکن است برای مهندسان بعنوان مشاوران ارگونومی یا طراحان ویژه سود دهی کند. کنترل های مهندسی روش ارجح برای کنترل WMSDS است زیرا آنها تنها روی بدن کارگران را کاهش می دهند و به تبع آن کاهش آسیب ها را. مهندسان دارای دانش فاکتورهای انسانی متعهد هستند نسبت به شرکت هایشان که فرآیندهایی را طراحی می کنند که باعث خطر برای کارگر نباشد و محصولات را با توجه مصرف کننده تولید کنند. بعلاوه تعهد طراحی مبسوط مهندسان را فقط وادار به انتخاب اصول ارگونومیکی و تطابق با آن می کند.

سیاست های هواداران

به علت قوانین دولتی محافظت نیروی کار، این بحث از لحاظ سیاسی زیاد صحبت شده است دمکرات ها طرف سنتی کار را می گیرند و جمهوری خواهان مخالف افزایش نیروی دولت فدرال. این بوضوح در رای گیری کاخ سفید در H.R 987 دیده می شود. البته هر دو طرف درخواست می کنند که کارشناسان فنی و پزشکی باید روی ارگونومی بحث کنند.

 بدون توجه به موفقیت H.R 987، مخالفتی از طرف کاخ سفید خواهد بود. در نامه ای به رئیس کمیسیون فرعی حفاظت نیروی کار آقای کیس بالنگر (R-NC)، هرمان آلکس بیان می کند که یک وِتو (Veto) پیشنهاد می کند اگر لایحه به رئیس جمهور ارائه شود. بعلاوه قانون در حال حرکت سریع تر از قانونگذاری کنونی است. بعبارت دیگر، اجبار OSHA در استاندارد وابسته به حمایت کنگره برای سرمایه گذاری در آینده OSHA نیاز خواهد داشت برای یافتن حامی سیاسی محکم موثر بودن قوانین در آینده.

پیشنهادهای خط مشی

پیشنهاد 1 : تمرکز روی مشاوره، خطوط راهنما و پذیرش OSHA

 باید با آژانس های داوطلبانه ایمنی ایالتی فراهم آوردگان مراقبت سلامت، کارشناسان فنی، دانشگاه ها و گروه های کاری در مناطق مختلف در کشور برای تشویق ارگونومیک در محیط کاری تشکیل شرکت بدهد. برنامه قبل از تصویب قانون می تواند شروع شود (یا بجای آن)، که بعنوان یک شبکه حمایت برای شرکت هایی که تمایل به شروع برنامه های ارگونومیکی دارند و تشویق برنامه ها برای آنها که به ارگونومی عمل نمی کنند. مراکزی هم باید دایر شوند بر مبنای خدمات مشاوره ای موجود OSHA خارج از اختیار نظارتی OSHA. این مراکز به برپایی برنامه ها، شناسایی خطرات، مشاوره ای ارائه راه حل، آموزش کارگران و مدیریت و فراهم آوردن معالجات کارشناسی کمک خواهند کرد. OSHA تجربیات عملی بدست خواهد آورد در صنایع مختلف و قادر خواهد بود ردپای پیشرفت را دنبال کند و حمایت صنعتی بدست آورد.

تاثیر

مراکز کمک بین شرکت ها و OSHA یک همکاری متقابل مستقیم بوجود می آورد که اجازه می دهد برنامه ها مناسب موقعیت ها باشند. شرکت ها با هزینه ناچیز قادرند به کمک کارشناسی دسترسی پیدا کنند. به هر حال اگر OSHA روی پذیرش داوطلبانه بنا شود همه قدرت را به کار فرمایان می دهد. از آنجایی که شرکت ها ممکن است نیاز به یک برنامه ارگونومیکی را ببینند یک هزینه اضافی انجام تجارت را باید بپردازند. اگر شرکت ها مشارکت کنند و مزایا را درک کنند مزایایی مثل : افزایش ایمنی و باروری به OSHA برای تصویب قوانین کمک خواهند کرد.

کارآرایی

اگر چه OSHA هزینه اولیه برپاکردن مسئله حمایتی را پرداخت می کند با گذشت زمان کارآرایی بیشتری خواهد داشت. به علت اینکه مجبور نیستند به دنبال کارشناسان خودشان باشند. اگر برنامه موفقیت آمیز نبود OSHA در معرض واکنش شدید کارفرمایان قرار می گیرد زیرا قوانین ارگونومیکی را نامحبوب خواهند کرد. اگر حتی شرکت های کمی مشارکت کنند و مراکز به هدر بروند، OSHA باز هم اندکی بینش برای چگونگی انجام برنامه ها بدست خواهد آورد در صنایع مختلف که در نوشتن قوانین آینده مفید خواهد بود.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment