دانلود مقاله نقش تنظیمی OSHA در ایمنی – قسمت اول

دانلود پایان نامه

تعریف موضوع

این مقاله خط مشی سلامت و ایمنی شغلی برای ایجاد و تقویت قوانین مربوط به استانداردهای ارگونومی را ، مورد بحث قرار خواهد داد. دو موضوع عمده مورد بحث این است که اولاً آیا استانداردها مورد نیازند؟ و ثانیاً اگر جواب مثبت است چقدر استانداردهای پیشنهادی برای نیل به اهداف OSHA کفایت می کند؟ چالش پیش روی مهندسی، طراحی محیط کاری برای بهبود ایمنی و افزایش محصول است. این مقاله توضیح خواهد داد که OSHA چطور استانداردها را توسعه داده، مخالفت با استانداردها را مورد بحث قرار داده و چاره اندیشی خط مشی را تحلیل  می کند و پیشنهاداتی را ارائه خواهد داد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

ماموریت OSHA این است که : زندگی کارگران را نجات دهد، از جراحات جلوگیری کند و سلامت کارگران آمریکایی را مورد محافظت قرار دهد. با این استانداردهای جدید OSHA آسیب های استخوانی را مشخصاً هدف قرار می دهد. برطبق موسسه ملی ایمنی و سلامتی کار (OSHA) آسیب های استخوانی عبارتند از ناهنجاری ماهیچه ای، اعصاب، تاندون ها، رباط ها، مفاصل، غضروف یا دیسک های فقرات که نوعاً نتیجه حادثه آنی یا فوری نیستند. (مثل سر خوردن، پشت پا خوردن یا افتادن) بلکه بیشتر توسعه مزمن یا تدریجی را منعکس می کند. بعضی مثال ها شامل سندرم سوراخ مچی و ضربه روانی سطح پایین است. « لیندا رزنستوک » مدیر OSHA می گوید    ” آسیب های استخوانی (MSDS) میان مسایل پزشکی رایج در آمریکا می باشند و 7 درصد جمعیت را تحت تاثیر قرار می دهند.

آسیب های استخوانی وابسته به کار (WMSDS) وقتی توسعه پیدا می کنند که شرایط کاری تاثیر آسیب های استخوانی را ادامه می دهند یا به آن کمک می کنند. بر طبق اداره آمار کار (BLS) 276600 آسیب در سال 1997 مربوط به تکرار ضربه های روحی بوده که دلیل آن ترکیب 64 درصد بیماری های کاری و 4 درصد از 6.1 میلیون بیماری و جراحت محیط کار بوده. OSHA هزینه های غرامت کارگران برای آسیب های استخوانی وابسته به کار را بین 15 تا 20 بیلیون دلار در سال تخمین می زند. به علت این نگرانی گران قیمت، OSHA در حال شکل دهی قانونی است که نیاز دارد شرکت های معینی برنامه های ارگونومیکی را آغاز کنند.

OSHA ارگونومی را این چنین تعریف می کند :

علم اختصاص شغل به افراد، به نسبت توانایی ها به طور ویژه و اختصاصی تراست. ارگونومی در پی ماکزیمم کردن ایمنی، کارآیی و راحتی است بوسیله همشکل کردن محیط کاری برای اپراتورها (لیاقت افراد) همانطور که یک ارگونومیست آن را تعریف می کند.

این علم چگونگی انجام کارها توسط افراد مطالعه می کند. نوع تجهیزات بکار رفته و چهار چوب زمانی و جنبه های فیزیکی و روانی محیط کاری را تحلیل می کند. مطالعه با کمیت هایی مثل فاصله، نیرو و بسامد بیان می شود. تحلیلگر، معمولاً مهندس یا متخصص ایمنی، این فاکتورها را در مقابل محدودیت های انسان وزن دهی می کند و فرآیند بهینه برای تکمیل کار را تعیین می کند. این تثبیت های ارگونومیکی در حد بالایی فردی هستند و پاسخ ها از موقعیتی به موقعیت دیگر فرق دارد.

بهر حال نیاز به چنین تحلیل جزئی، درباره هر شغلی در کشور برای تعیین اینکه آیا عامل آسیب خواهد بود یا نه معقول نیست. میزان پیشنهادی OSHA از قوانین نیاز دارد که شرکت ها تکمیل کنترل یک برنامه ارگونومیکی برای ساخت یا شغل های ترفیعی دستی یا مشاغل که (WMSDS) گزارش شده است. این میزان ساخت و ساز و کشاورزی و صنایع نظامی را شامل نمی شود. OSHA شامل 6 جزء برنامه در این فرآیند است :

 1. رهبری مدیریتی و مشارکت عضو
 2. شناسایی و اطلاعات ریسک
 3. تحلیل و کنترل ریسک شغل
 4. آموزش
 5. مدیریت پزشکی
 6. ارزیابی برنامه

در زیر خلاصه ای از این اجزا همانطور که استاندارد میزان تعریف کرده است، آورده می شود.

رهبری مدیریتی و مشارکت عضو شامل تعریف انتظارات کارمند و کارفرمای تحت برنامه
می باشد. این جزء یک خط ارتباطی بنا می کند که کارمندان (اعضا) را تشویق به گزارش آسیب ها و ارائه پیشنهادات می کند در حالیکه مدیریت پاسخی به ورودی کارفرما می دهد. شرکت منابع و حق را برای پاسخگویی به چنین برنامه ای اختصاص  می دهد.

شناسایی و اطلاعات ریسک این جزء نیاز دارد که مدیریت، مشاغل داخل شرکت را شناسایی کند تا استاندارد آن ها را تحت پوشش قرار دهد و اطلاعاتی را برای کارمندان درگیر با آن مشاغل ارائه کند. این اطلاعات شامل هر دوی شناسایی یک (WMSD) و روند گزارشی یک مشکل ارائه پیشنهاد به مدیریت است.

تحلیل و کنترل ریسک شغل نیاز دارد که شرکت ها تعیین کنند که آیا یک شغل معین علت یک آسیب است و تغییرات مناسب لازم را انجام دهند و این نیاز به تحلیل تقاضاهای فیزیکی شغل دارد. همچنین نیازمند چیدمان ایستگاه های کاری، اداره تجهیزات و اشیا، شرایط محیطی و سازمان کاری می باشد. تغییرات ممکن است شامل کنترل های اجرایی مثل کارهای متناوب، زمان های استراحت یا تجهیزات ایمنی شخصی که بعنوان یک کنترل موقتی در مقابل WMSDS طراحی می شوند.

آموزش چهارمین جزء است. هم اشخاص مسئول برای ایجاد و نگهداری برنامه و کارمندان مجری آن باید درکی از نقش و مسئولیت پذیری خودشان داشته باشند. کارمندان مسئول شناسایی WMSDS هستند، آنها را زودتر گزارش کنند و پیشنهادات را ارائه دهند. آنها همچنین باید کنترل های ارگونومیکی را یاد بگیرند و بفهمند. رهبران برنامه باید قادر به شناسایی خطرات باشند و راه حل هایی برای آنها ارائه کنند و راه حل ها را ارزیابی کنند. به محض اینکه کارمند هر یک از وظایف را به عهده می گیرد آموزش باید شروع شود و متناوباً تکرار شود.

مدیریت پزشکی وقتی در یک کارمند یک WMSD رشد کرده است، زمینه مدیریت پزشکی به روند جزئیات  می پردازد. یک متخصص سلامتی گسترش آسیب را ارزیابی می کند و فعالیت هایی که باعث آن شده اند را تعیین می کند. همچنین آسیب ها را درمان می کند و یک نسخه ارائه می دهد مثل محدودیت های کاری. این زمینه دستوراتی برای لحاظ محدودیت های کاری ارائه می دهد و به شکایات کارگران در زمینه غرامت می پردازد.

ارزیابی برنامه عنصر پایانی است، که نیاز دارد تا برنامه بطور متناوب بازبینی و بروز شود. کارفرما باید پیشرفت و تاثیر برنامه را ارزیابی کند و تصحیحات لازم را انجام دهد. بجز اجزای برنامه، مقررات پیشنهادی، نیازمندی های دائم الثبت را بطور جزئی مورد بررسی قرار می دهد همچنین جدول زمانی انجام کار را در نظر دارد و راهنمایی برای یافتن اطلاعات بیشتر ارائه می دهد و اصلاحات کلیدی استاندارد را تعریف می کند.

استانداردهای پیشنهادی حاصل سال های زیادی کار روی OSHA است. برای ایجاد قوانینی که بدون دور نمایی زیاد حاوی جنبه های کلیدی برنامه های ارگونومیکی موفق باشد. این موضوع در اینجا یکی از تفاوت های علمی درباره قوانین دولتی، بخوبی ارتباط بین کارگران و کارمندان آنها است. بعلاوه قوانین تمایل به حمایت کارگران در مقابل بیماری دارد که علتش در طبیعت خودش است و قابل بیان نیست. ایجاب چنین استانداردهایی بیشتر برای رسیدن به ایمنی کارگرانی است که اتومبیل مونتاژ می کنند و یا گوشت می برند برای زنده بودن. این قانون برای تاثیر روی باروری یک شرکت و سود آوری آن است. کارشناسان ایمنی و بهداشت، مهندسان، صاحبان مشاغل تجاری و کارگران میدان دید قوانین و بالاخره امکان موفقیت پذیری سیاسی آن را شکل خواهند داد.

 

 

پیش زمینه

تاریخچه ارگونومی برمی گردد به بخش آغازین این قرن، وقتی افرادی شروع به مطالعه ارتباط بین مردم و محیط کاریشان کردند. این نام از کلمات یونانی ergo به معنی کار و nomics به معنی قوانین می آید. تا اواسط این قرن میدان کاری این رشته کارشناسانی از پزشکی، روانشناسی و مهندسی بود. ارگونومیست ها راه های جدیدی برای انجام کارهای افراد ارائه دادند که کارها راحتتر و با باروری بیشتری انجام شوند و تکرار روی جسم انسان صورت   می گیرد. برنامه های انفرادی منجر به باروری زیادی شده اند و شکایات غرامت خواهی کارگران را کم کرده اند و خشنودی کاری را باعث شده اند. علاوه بر این دستیابی ها، هر ساله افراد زیادی آسیب هایی را بررسی کرده اند که OSHA اعتقاد دارد با کاربرد قوانین اساسی ارگونومی قابل پیشگیری هستند.

 

تاریخچه عملکرد نظارتی ارگونومی

طبق ماده وظایف کلی، بخش 5a1 ، OSHA کارفرمایان باید محیط کاری امنی را فراهم کنند. یعنی بدون خطرات شناخته شده که آسیب های جانی یا فیزیکی جدی بهمراه دارند. OSHA این ماده را که شامل خطرات ارگونومیکی است تفسیر می کند و اولین استفاده آن برای این دلیل در 1987 در یک کارخانه سازنده اتومبیل عنوان شد. اسناد مشابهی در دیگر کارخانه ها منجر به پرداخت چند میلیون دلار شد و منجر به توافق بین OSHA و اتحادیه کارگران خودرو و هر یک از سه خودرو ساز بزرگ مبنی بر شروع طرح های ارگونومیکی شد. مشابهاً، OSHA اعضای زیادی از صنعت بسته بندی گوشت را به دادگاه فرا خواند. در سال 1990 نمایندگی یک سری خطوط کلی ارگونومیکی را برای صنعت بسته بندی گوشت قرمز انتشار داد و با چندین شرکت برای کاهش WMSDS کار کرده است. OSHA در حال تجزیه و تحلیل نتایج این طرح ها بوده است که یک گزارشی برای سال بعد ارائه دهد.

در طول این دهه OSHA از تجربیات گذشته اش برای توسعه استانداردهای ارگونومیکی برای صنعت استفاده کرده است. پس از تلاش OSHA برای ایجاد قوانین در اوایل این دهه، کنگره در سال 1995 رای به حذف بودجه برای برنامه داد. این کار مانع تحقیق بیشتری روی ارگونومی شد تا اینک در سال 1996 دوباره بودجه به جای خودش برگشت داده شد. OSHA پس از آن شروع به ارائه نسخه کنونی داد. پس از جلسه بانکداران سال قبل، OSHA در اوایل همین سال پیش نویسی برای نظر عمومی روی سایت خودش منتشر کرد. این آژانس تعدیل هایی در قوانین انجام خواهد داد و قوانین و تاثیرات اقتصادی برآورد شده را به سازمان مدیریت و بودجه (OMB) برای تصویب خواهد داد. آخرین قانون برای انتشار در سال 2000 زمان بندی شده است.

گزارش هایی از آزانس های فدرال

OSHA پس از مطالعات زیادی که انجام داده برای ایجاد استاندارد ارگونومی حمایت می کند. در ژولای 1997 NIOSH گزارشی مبنی بر ارتباط بین شرایط کاری MSDS منتشر کرد. در بازبینی 600 مورد تحقیق، NIOSH دریافت که; تحقیق واگیر شناسی باور کردنی یک جثه تنومند گواه است بر ارتباط بین MSDS و فاکتور های فیزیکی مربوط به کار وقتی که درجات بالایی از تماس و بویژه تماس با بیش از یک عامل فیزیکی وجود دارد. وقتی شخصی در معرض تلاش زیاد، ارتعاش و یا موقعیت های ناجور بعنوان بخش مهمی از کارش قرار دارد بیشتر در معرض ابتلا به MSD است.

مطالعه فوق خاطر نشان می کند که نیاز بیشتر به بررسی و تحقیق موضوع همچنین در سال 1997، اداره حسابداری عمومی (GAO) یک مقاله با عنوان برنامه های ارگونومیکی بخش خصوصی منتشر کرد و نتایج مثبتی داشت که فواید متعددی از برنامه های ارگونومیکی را مورد بحث قرار می دهد و بیان می کند از طریق یکپارچه سازی اجزاء هسته ای معینی نتایج مثبت می توان بدست آورد که در یک روش ساده، غیر رسمی انجام می شود. اجزاء هسته ای پیشنهادی با قوانین پیشنهادی یکسانند.

 در آگوست 1998 آکادمی ملی علوم (NAS) کارگاه را برای جراحات و آسیب های استخوانی مربوط به کار مورد حمایت مالی قرار داد. حذف کارگاه جواب به سوال های کنگره که به مدرک WMSDS  و علت جلوگیری آنها بود.

مقاله شامل موارد زیر بود :

 1. آسیب های استخوانی یک مسئله ملی جدّی هستند.
 2. این آسیب ها به علت فعالیت های کاری و غیر کاریند.
 3. برای کاهش مسایل و آسیب ها می توان مداخلاتی انجام داد.

بهر حال، کارگاه میزان قرارگیری مورد نیاز برای یک WMSD یا بسط مورد نیاز که با آن فعالیت های مربوط به غیر کار باعث MSDS می شود را تعیین نکرد. پس از نوامبر، کنگره بودجه 890000 دلاری برای بازبینی دقیقتری از همه مقالات و مطالعات مربوط اختصاص داد. گزارش جدید تلاش برای فهم بیشتر علل MSDS خواهد بود و تکنیک هایی برای مداخله مطالعه ادامه خواهد یافت. با کارکردن روی قوانین ارگونومیکی توسط OSHA و بدین وسیله درک و فهم توسط مطالعه ثابت شد. مطالعه فوق 18 الی 24 ماه طول کشید.

عملکرد قانونی

در 4 مارس 1999، «روی بلانت» (R-MO) H.R6870 را معرفی کرد :

عمل نگهداری محیط کار بر طبق صورت وضعیت، هر دو مورد، گزارش NIOSH و مطالعات قبلی NAS نشان دادند که مدرک کافی برای ارزیابی سطح ریسک کارگران از حرکات تکراری وجود ندارد. صورت وضعیت همچنین ادعا می کند آسیب ها اغلب در محیط کار و صنعت که در آن OSHA روی اعمال اجباری وابسته به ارگونومی تمرکز کرده است افزایش داشته اند در حالیکه چنین آسیب هایی بطور کلی در محیط کاری کاهش یافته اند. زبان در این قانون در تناقض مطلق با ادعا هاست. قانون با یک رای 18 از 23 در بیست و سوم ژانویه 1999 از کمیته محیط کار و آموزش خانگی رای اعتماد گرفت و در سوم آگوست 1999 با رای 209 از 217 قبول شد.

سناتور کریستوفه باند (R-MO) صورت وضعیت سنارا (S.1070) را معرفی کردکه او آن را « لایحه مدرک علمی نیازهای ارگونومیکی محسوس » می نامند. در یادداشت های مقدمه، سناتور باند، رئیس کمیته «سنا» تجارت کوچک، کاربرد ارگونومی در بهبود محیط کار را انکار نمی کند. بهر حال او می خواهد مطمئن شود که نیاز به هر طرح ارگونومیکی پیشنهادی توسط OSHA بر مبنای علم ژرف هستند و در بهبود سلامت و ایمنی محیط کار موثرند. از اینرو سناتور باند و حامیانش قصد دارند استانداردها را تا NAS یک ارتباط علّی بین MSDS و فعالیت های کاری گزارش کند به تاخیر بیندازد. این لایحه هیچ رائی نیاورد.

پیچیدگی کاری

اتحادیه های کاری به سمت استانداردهای ارگونومیکی سوق داده شده اند. آنها می حواهند ببینند که OSHA رهیافت عملی برای حذف خطرات ارگونومیکی با تمرکز روی شناسایی و جلوگیری انجام می دهد. مدیر عامل بخش سلامتی و ایمنی اتحادیه کارگران خودرو، دکتر فرانکلین می گوید که نیاز اصلی تا دهه بعدی کاهش در معرض استرس های فیزیکی قرار گرفتن است. او اعتقاد دارد بهترین راه رسیدن به این نیاز برای OSHA تصویب قانونی است که کارفرمایان را مسئول حذف خطرات ارگونومیکی می کند در حالیکه راه تشویق به مشارکت در فرآیند     می کند. همانطور که در بالا گفته شد UAW طرح ها را با صنعت و OSHA به مذاکره می نشیند. بر طبق یک ارگونومیستِ UAW، UAW به مشارکت در فرآیند ادامه می دهد با تنظیم شهادت به کنگره و با آوردن اعضا اتحادیه و مشارکت در جلسات بانکداری به فراهم آوری ورودی برای قوانین فدراسیون کار آمریکا کنگره سازمان های صنعتی (AFL-CIO) یک حامی فعال استانداردهای ارگونومیکی بوده اند. مبارزه ” درد را متوقف کن ” در جهت حذف آسیب های تکراری (RSIS) جهت گیری شده است.

تقاضاها شامل :

 1. عمل کارگران برای بهبود مشاغل پر خطر که باعث معلولیت آسیب های برگشتی و (RSIS) است.
 2. یک استاندارد ارگونومیک OSHA که نیاز دارد کارفرمایان خطرات را شناسایی و تصحیح کننده، با کارگران درگیر است و مراقبت پزشکی مناسب برای کارگران مجروح فراهم می کند.
 3. غرامت عادلانه برای کارگران معلول بوسیله آسیب های برگشتی یا RSIS بیمه کنندگان و کارفرمایان RSIS مربوط به کار را باید شناسایی کنند و غرامت را سریع به کارگران بپردازند.

اعضای AFL-CIO در تنوع صنایع کار می کنند و یک نمایندگی پیشنهاد می کند که استاندارد باید همه کارگران شامل بخش کشاورزی، ساخت و ساز و نظامی را پوشش دهد.

موقعیت های صنعتی

با توجه به لایحه عدالت اجرایی تنظیمی تجارت کوچک سال 1996 یک پانل بازبینی برای بحث در مورد ضربه اقتصادی که هر قانون روی تجارت های کوچک دارد تشکیل جلسه دهد. پانل بازبینی حمایت از تجارت کوچک (SBARP) شامل نمایندگی OSHA، اداره حمایت و سازمان تجارت کوچک و اداره امور نظارتی و اطلاعات OMB بود. پانل یک گزارش به OSHA ارائه داد که خلاصه ای از نگرانی ها و نظرات درباره قوانین 20 نمایندگی کوچک بود که تنوعی از صنایع را بیان می کرد. گزارش SBARP درباره ضربه اقتصادی قوانین بوده و تغییرات پیشنهادی را ارائه می کند.

اعتلاف ملی ارگونومی (NCE) حاکی است که تعدادی از گروه های تجاری از قانون حمایت می کنند برای به عقب انداختن استانداردهای OSHA. این گروه شامل انجمن هایی از انجمن کامیون داران آمریکایی گرفته تا اتاق بازرگانی ایالات متحده. نگرانی این انجمن این است که قوانین ارگونومی برای صنعت گران تمام می شود و از آسیب ها جلوگیری نمی کند. NCE اعتقاد دارد که هر چند بعضی شرکت ها برای بهبود محیط کار از اصول ارگونومیکی استفاده کرده اند OSHA همچنان درک کافی علمی درباره WMSDS برای صدور قانون ندارد. بعلاوه OSHA قبل از جلوتر رفتن باید برای یک اتفاق نظر همگانی از جامعه فنی و پزشکی منتظر بماند.

دیگر سازمان ها

گروه دیگری که این سند را کاملاً بازبینی کرده است جامعه مهندسان ایمنی آمریکاست(ASSE) در چهارم ژانویه 1999 ASSE یک نامه برای تصویب، تقدیم OSHA کرد. این گروه با خطاب ارگونومیک از مفهوم استاندارد فدرال حمایت می کند و اعتقاد دارد توجیه علمی برای خلق چنین استانداردی وجود دارد. ASSE سه معیار استاندارد ارگونومیکی فدرال را در یک نامه به OSHA پیشنهاد کرد. استاندارد باید :

 1. بر طبق اصول عمل کند و یک تقریب اندازه یکی مناسب همه در ارگونومی استفاده نکند.
 2. باید تاکید کند بر روی نوشته های بهبود دهنده بطور کلی و جزئی نباشد.

از طریق عضویت خصوصی – عمومی ایجاد شود.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment