دانلود مقاله رشته اقتصاد درباره اعتصاب ها و مذاكره – قسمت اول

دانلود پایان نامه

اعتصاب ها و مذاكره: بررسی آثار نوشتاری تجربی اخیر

نویسنده:  David Card

با وجود اینكه اعتصابات توجه اقتصاددانان را برای سالهای زیادی به خود جلب كرده، تجزیه و تحلیل اقتصاد خرد مذاكرات دسته جمعی هنوز در مراحل ابتدایی خودش است. اخیراً فقدان اطلاعات در مورد قرارداد مذارات و اعتصابات مشكل اساسی بود. هرچند محققان در عرض ده سال گذشته یك سری از مجموعه بزرگی از داده های كوچك جمع كرده اند كه تركیبی از اطلاعات در مورد انقضای قرارداد، پرداخت حقوق و وقفه های كاری می باشد. امروزه یك مجموعه با اهمیتی از روابط كمی كاری بین تعداد و مدت اعتصاب، پرداخت حقوق ، تولید و شرایط بازار كار و جنبه های دیگر محیط مذاكره وجود دارد.نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

این مقاله یك ارزیابی ویژه اثر نوشتاری جدید اقتصاد خرد را روی مذاكرات جمعی ارائه می كند. در واقع یك فهرست مفصلی از یافته ها را ارائه می كند. برخی مطالب برجسته ی (I) كه توجه تحلیل گران تجربی را به خود جلب كرده شامل چرخه ی فعالیت غیر حساس اقتصادی و ارتباط ی حقوق با نتایج اعتصاب می شود. بنابراین من امیدوارم تا نمایش اطلاعات تلاش دسته جمعی كه در این كار جدید قرار دارد به طور قابل ملاحظه ای مؤثر واقع شود. در كمتر از یك دهه، تحمل و وسعت دانش در مورد مذاكرات جمعی و اعتصابات به طور شگرفی بهبود یافته است.

1- زمینه نظری (پیشینه نظری)

مطالعات اقتصاد خرد روی اعتصابات و مذاكرات متأثر شده از طریق سه مجموعه نظرات: مدل George Johnson , Orely Ashenfelter (1969) فرضیه ” هزینه مشترك” مطرح شده بوسیله John Kennan (1980) و George Neumann , Melvyn Reder (1980) و مدل های اطلاعات نامتقارن توسعه داده شده بوسیله Beth Hayes (1984) ، Sanford Morton (1983)، Ichiro Takahashi , Joel sobel (1983) و Jean Tirole , Drew Fudenberge(1983). اهمیت مقاله ی Johnson , Ashenfelter دو بعدی است. در مورد جنبه ی نظری این (مقاله) به طور صریح به فقدان اطلاعات در بین اعضای اتحادیه های كارگری متوجه می كند. در این خصوص، این (مقاله) روی زمینه ی كاری برای مدل های اطلاعات نامتقارن تك بعدی اولیه قرار می دهد. در مورد جنبه ی تجربی (این نظریه)، Ashenfelter-Johnson در ابتدا برای تجزیه و تحلیل رگرسیون سیستماتیك تلاش می كردند و آنها یك فرضیه ی فوق العاده ماندگار احتمال اعتصاب با تغییرات حقوق واقعی سابق را ارائه كردند.

فرضیه هزینه مشترك بیان می كند كه هرچه مكانیسم ایجاد مذاكره و احتمال یك اعتصاب و مدت مورد انتظار یك وقفه كاری پایین تر اشد هزینه مشترك اعتصاب برای شركت و كاركنان آن بیشتر است. این فرضیه ی ساده یك دیدگاه جالب در مورد اثر چرخه ی تجارت بر روی اعتصابات ارائه می كند. بهبود وضعیت های دوره ای در بازار تولید از طریق كاهش مذاكرات اعتصاب هزینه مشترك یك اعتصاب را افزایش می دهد، و بهبود وضعیتهای دوره ای در بازار كار خارجی از طریق افزایش میزان مذاكره هزینه ی فرصت یك وقفه ی كاری را كاهش می دهد. به دنبال این دیدگاه، بسیاری از تحقیقات جدید فعالیت اعتصاب تلاش كرده تا همه سطح تقاضای تولید شركت و هم شرایط بازار كار محلی را كنترل كند.

مدلهای اطلاعات نامتقارن تك بعدی، عناصر هر دو مدل Ashenfelter-Johnson‌ و فرضیه هزینه مشترك را تركیب می كنند. طبق فرمول معمولی این مدلها، برخی اجزاء سودآور برای اعضای اتحادیه غیرقابل مشاهده است. یك اعتصاب به عنوان مكانیزمی درنظر گرفته شده است كه به كارگران اجازه می دهد تا حقوق بالاتری را از كارفرمایان سودآورتر به زور بگیرند. (1986،Kennan). شیب رو به پایین جدول زمانی توافق Ashenfelter,Johnson‌ به عنوان یك مفهوم ذهنی مستقیم توافق انگیزه نتیجه گرفته شده است. با این حال، برخلاف Ashenfelter,Johnson اطلاعات مفید نشان داده شده بوسیله یك اعتصاب جور دیگر قابل مشاهده نیست. مفهوم ضمنی فرضیه هزینه مشترك باقی می ماند، زیرا افزایش هزینه مشترك یك اعتصاب احتمال اینكه مكانیزم یك اعتصاب انتخاب شده است را كاهش می دهد و به طور مشابه كاهش احتمال و مدت مورد انتظار یك اعتصاب این را می دهد كه مكانیزم اعتصاب انتخاب شده است.

2- وقوع اعتصاب

واقعیت در جداول درباره مذاكره بخش خصوصی در آمریكای شمالی این است كه 10 تا 15 درصد قرارداد مذاكرات با درگیر كردن شمار نسبتاً زیادی از كارگران منجر به توقف كار می شود. دو تحقیق در آمریكا با پوشش خبری صنعتی وسیع (‍Cynthia,Gram 1987؛ Sheena Mc Connell1987(‌ میانگین احتمال اعتصاب در میان قرارداد مذاكرات با 1000 كارگر یا بیشتر 13درصد تخمین زده اند. یك تحقیق كانادایی بوسیله Morely Ganderson (1986) پوشش داد قرارداد مذاكرات را با 200 كارگر یا بیشتر كه میزان مذاكرات با تقریباً 13درصد ارزیابی كرد. وقوع اعتصاب در صنایع تولیدی اندكی بیشتر است و همچنین اساساً در طول صنایع تولیدی مشخص شده به طور مختصر متفاوت است.

همان طور كه از آثار نوشتاری جدید وقف شده برای توضیح شمار زیادی از اعتصابات در یك سال انتظار می رود، تفاوت قابل ملاحظه ای سال به سال در متوسط احتمال مذاكرات وجود دارد. این میزان هم در ایلات متحده آمریكا و هم كانادا از 10درصد تا به بالای 35درصد در دهه 1970 نوسان داشته است. یك توضیح منطقی برای تغییر مجموعه زمانی در فعالیت اعتصاب رضایت چرخه اعتصاب است. حقیقتاً، این یكی از فرضیه های بررسی شده به طور خیلی وسیع در آثار نوشتاری جدید است.

مدرك قاعده مندی وجود دارد كه بیكاری بیشتر احتمال اعتصابات را كاهش می دهد. شاید مدرك قوی تری از تحقیق Susan Vroman (1989)، كه قرارداد مذاكرات 250 جفت مذاكره را در طول دوره 1957 تا 1982 دنبال می كند. ارزیابی های او یك كاهش نقطه ای 2 تا 3 درصدی در احتمال اعتصابات به ازای هر یك درصد افزایش نقطه ای در میزان بیكاری مردان در سن جوانی را نشان می دهد. تخمین های مشابه گزارش شده بوسیله ی Gunderson و خود من (1990) با استفاده از داده های كانادایی، در حالیكه تا حدودی تخمین های كمتر (اما حتی با اهمیت آماری منفی) از تحقیق Mcconnel(1987) بیرون آمده است. اگرچه دقیقاً قابل مقایسه نیست، ارزیابی های Joseph Traey (1986) یك اثر منفی كمی بیشتر را پیشنهاد می كند.

توافق خیلی كم در طول مطالعات روی اثر شرایط سطح تقاضای صنعت وجود دارد. Traey(1986) تقاضا را بوسیله انحراف كار صنعتی از مسیرش اندازه گیری كرد. ارزیابی های او پیشنهاد كرد كه كار صنعتی بیشتر احتمال اعتصابات را كاهش می دهد. اگرچه، تجزیه و تحلیل Traey , John Abowd از خصوصیات خیلی مشابه یك اثر مخالف را پیشنهاد می كند. Mecconnell(1987) متوسط احتمال اعتصاب صنعتی را به طور ماهانه روی یك شاخص قیمت واقعی فروش صنعتی به عقب برمی گرداند نتایج او نشان می دهد كه یك افزایش در قیمت نسبی خروجی صنعتی منجر به كاهش در احتمال یك اعتصاب می شود. این متضاد است با یافته های صنایع تولیدی كانادایی در مقالی ی من (1990) كه یك ارتباط ی مثبت بین شاخص قیمتن ارزش افزوده صنعتی و احتمال مذاكرات پیشنهاد می كند.

شاهد مخالف روی اثرات سطح تقاضای صنعتی، نیاز برای اختیاط در تفسیر بیشتر اثرات قاعده مند بر روی بیكاری را پیشنهاد می كند. مورد اخیر اغلب پذیرفته شده است به عنوان مدرك بر طرفداری از فرضیه ی هزینه ی مشترك روی فرض اینكه بیكاری بیشتر بدست آوردن فرصتهای اعتصاب كردن كارگران را كاهش می دهد. اما فرضیه هزینه مشترك همچنین یك ارتباط را بین میزان مذاكرات و وضع شركت یا تقاضای محصول ویژه صنعتی پیش بینی می كند. یك فرضیه انتخابی این است كه شرایط بازار كار خارجی روی توانایی اتحادیه اثر می گذارد تا از خدمات كاری امتناع كند. خلاصه ی مدلهای مذاكره كردن برای تهدید شكنندگان و مخالفان اعتصاب درون اتحادیه موجود است. با وجود اینكه كنترل اتحادیه روی عرضه ی كار محدود شده است. (ببینید مقاله  اخیر Gramm , John Schnell1989). اگر توانایی اتحادیه در نگهداری یك خط پیش قراول(اعتصاب) موثر، در یك بازار كاری تحت فشار كاهش یافته باشد، یك اثر متوسط بیماری بیشتر، روی میزان مذاكرات جدای از هر اثر توسط هزینه مشترك اعتصاب ها مورد انتظار خواهد بود.

توضیح دیگری برای تغییر گرایش به اعتصاب، به نوسانات حقوق و قیمت مرتبط است. Ashenfelter – Johnson دریافتند كه افزایش ناچیز در قیمت و حقوق در 2 سال گذشته میزان كل اعتصابات را در یك دوره 3 ماهه با تغییرات مساوی و متضاد و تغییرات سطح قرارداد را در حقوق واقعی اثبات كرده اند. Ganderson دریافت كه احتمالات اعتصاب به طور منفی با تغییر در میزان حقوق واقعی در طول زمان انقضای توافق نامه مرتبط هستند. نتایج در مقاله من در سال 1990 یك نتایج مشابه را پیشنهاد می كند: دستمزد نسبتاً بالاتر در پایان انقضای توافق نامه احتال اعتصاب را كاهش می دهد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment