دانلود تحقیق در مورد پروژه پردازش اطلاعات کلامی -قسمت چهارم

دانلود پایان نامه

 

كودكان با بهره هوشی پایین ممكن است ویژگیهای خلاقیت زیاد را به نمایش بگذارند.این بچه ها اغلب از روشهای سنتی متداول در مدارس ناراحت اند.این بچه ها احتمالا محتاط و فاقد اعتماد به نفس به نظر می رسند و از شرایطی كه به آنها امكان نمایش خلاقیت را ندهد ناراحت اند.كودكان با بهره هوشی كم ممكن است ویژگیهای خلاقیت اندك را به نمایش بگذارند.

 

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

كودكان با بهره هوشی زیاد ممكن است ویژگیهای به شدت خلاق را به نمایش بگذارند.شخاصی كه در هر دو زمینه خوب و عالی هستند در برابر تغییرات انعطاف نشان می دهند و خود را با شرایط متفاوت یادگیری به راحتی تطبیق می دهند. این بچه ها می توانند رفتارهای شخصی خود را برای روبه رو شدن با موقعیت های جدی تعدیل كنند .آنها اعتماد به نفس فراوانی را به نمایش می گذارند و ممكن است گاه با رفتار خود جلب توجه كنند.معمولا كودكان با بهره هوشی زیاد و خلاقیت فراوان به درس و مشق خود اهمیت می دهند و از موفقیتشان لذت می برند.این بچه ها از انگیزه زیاد برخوردارند.كودكان با بهره هوشی زیاد ممكن است خلاقیت اندكی را به نمایش بگذارند.این كودكان به موفقیت در مدرسه بهای زیادی می دهند.دامنه توجه و اعتماد به نفس فراوان دارند. این بچه ها تابع مقررات اند و معمولا به تقویت های مثبت ،جواب خوب می دهند.آموزگاران باید فعالیتهای مشوق خلاقیت را شناسایی كنند و در ضمن باید بدانند كدام نوع از فعالیتها به افزایش خلاقیت كمك نمی كند.فعالیتهای واگرا فرصتی برای سوالات متعدد ایجاد می كند .بنجامین بلوم ( Benjamin Bloom)، بارون ( Baron )، و استرن برگ ( Sternberg) معتقدند روشهای واگرا، اندیشه بیشتری را به جریان می اندازند كه شامل ارزیابی و خلق كردن هم می شود .سوالاتی كه ذهن را به اندیشیدن و بسط فعالیتهایش تشویق می كند . شبیه این عبارت هستند.

 • علم كلام و نوآوری

1- علم كلام: یكی از علوم بنیادی ادیان است كه به عنوان واسطه ای بین دین و دانش های بشری، روابط این دو را بازگو و سعی می كند دین را در مقابل دانش های زمانی و مكانی بشری از نظرتطابق با زمان و مكان قابل تفسیر كند تا زمینه سریان و جریان دین درجامعه و فرهنگ سیال بشری فراهم گردد. پس مرگ و زندگی و ركودو نوآوری هر دین، مشروط به علم كلام آن دین و حضور و عدم حضوراجتماعی دین نیز بسته به كلام  می باشد.

2- علم كلام همانطور كه از نام آن پیداست، یك علم ارتباطی است،چرا كه در پی بیان حقانیت خود از طریق استدلال و گفت و گو درباره دین و ادیان دیگر است. پس پردازش اطلاعات كلامی به گونه ای است كه بتواند به استدلال بپردازد و رقیب معرفتی به عنوان یك شاخص مهم در ذهن كلامی است كه بتواند برابر آن برهان سازی كند. از این روعلم كلام یك علم ارتباطی است و ارتباط دانش آن را شكل محتوایی و صوری می بخشد.

3- علم كلام، فراخی و تنگی وقبض و بسط هر دین در مواجهه باجهان را شكل می دهد و هر چه كلام یك دین فراخ تر باشد، جهان آن دین و معرفت دینی گشوده تر است و هر چه تنگ تر، نظام ارتباطی دین بسته تر است. پس قدرت و اقتدار ارتباطی دین از كلام آن ناشی می شود.تاریخ كلام ادیان ناشی از فرود و فراز كلام آنهاست و فهم تاریخی ادیان به شكوفایی و نوآوری در كلام آنها كمك خواهد كرد.

4- فرود و فراز: كلام تابع دو عامل است، یكی گشوده بودن یك دین نسبت به كل دانش های بشری، كه سازمان های دینی بایستی در فراگیری دانش های بشری تلاش كنند و دیگر مطالعات درون دینی یا مطالعات متون اصلی دین كه این دو عامل متلازم هم هستند؛ یعنی هر چه یك دین نسبت به دانش های بشری گشوده ترباشد رجوع به متون اصلی بیشتر خواهد شد و هر چه رجوع به متون اصلی بیشتر باشد، دین نسبت به جهان گشوده تر عمل می كند؛ پس سیاستگذاری معرفتی سازمان های دینی ـ كه كلام در رأس آن قرار داردـ بسیار ضروری و مهم می باشد.

5- آنچه در كلام رخ می دهد، یك نوع چارچوب تئوریك برای مطالعات دینی است كه یك چارچوب مرجع برای تحقیقات دینی بوده و بدون این چارچوب، تحقیقات دینی به فرآیندی سرگشته وگاهی متضاد تبدیل می شوند كه (لایغنی من الحق شیئ) و آنچه ازاین فقدان چارچوب تئوریك به وجود می آید، نا امیدی معرفتی و فكری است كه نتیجه آن تسلیم در برابر معرفت های وارداتی و تعلیق درفضا و جهت یابی بیرونی و سرگشتگی تراكمی است.

6- در فضای تعلیقی تئوریك یك نوع خردبینی و كلان نابینی رخ می دهد كه در سازمان دانشی به صورت  دانش های عملی ناكارآمدو انشقاق بین حوزه های معرفتی به گونه سازمانی، تجلی می كند (مثل فقهی شدن سازمان حوزه ها و جنبی شدن دروس كلان مثل فلسفه،كلام و تفسیرهای متون مثل قرآن و نهج البلاغه و متون روایی و…) وزمانی كه بین حوزه های كلان و خرد یك سازمان تحقیقاتی، انقطاع به وجود می آید، ركود علمی به گونه سازمانی به وجود می آید كه سرآمداست.

7-  اگر چارچوب كلامی سازمان دینی تدوین شد، چارچوب های كلان تحقیقاتی تدوین می شود و (چارچوب های كلان تحقیقاتی)،(چارچوب های روشی عظیم) را به وجود می آوردكه این چارچوب روشی در حوزه های علمیه به اصول فقه مشهور شده است ؛ هر چندمی توان آن را اصول معارف تفسیر اسم و گسترش داد وچارچوب های روشینوآوری تراكمی) را در یك سازمان دینی و دانش رقم می زند و معارف اسلامی در یك ، چارچوب گسترده بسط می یابد،پس می تواند با آغوش گشوده با جهان روبرو شود.

8- كلام چون یك دانش ارتباطی است و این ارتباطات با دیگر ملل است، پس یك نوع ارتباطات میان فرهنگی و ارتباطات میان معرفتی و میان دانشی ایجاد می كند و آن گونه در روش شناسی كه در ادیان نیز ایجاد می كند یك نوع روش شناسی میان فرهنگی می باشد و از اینجاست كه فقه میان فرهنگی تولید می شود و ازاینجاست كه ادیان در سطح جهان، به شدت میان فرهنگی عمل می كنند و سعی در ارتباطات میان فرهنگی و میان مذهبی می كنند وآینده مذهبی كه در ارتباطات میان مذهبی و میان فرهنگی موفق شود روشن است.

9- كلام اسلامی بر اساس صیرورت بنا شده است، چون جهان درحال شدن جامع است (یسئله من فی السموات و الارض كل یوم هوفی شأن)، پس یك جهان گشوده كامل در كلام اسلامی، ترسیم می شودو این صیرورت یك نوع صیرورت جامع است كه كل جهان هستی راشامل می شود. پس هر لحظه، لحظه نویی است و این لحظه نیز سیال است و در یك وضعیت بی نهایت است، چون هر ظاهری، باطنی داردتا بی نهایت.

10- جهان بر اساس اسم و معنا آفریده شده است و بزرگ ترین اسماء الهی پیامبران و اولیاء او هستند كه باعث فیض و بارش معنا برجهان می باشند و جهان هستی را در پناه واحد فیاض بسط و گسترش می بخشند؛ یعنی با بسط اسمایی خداوند در جهان هستی (آمدن پیامبران تا خاتم پیامبران) جهان نیز بسط می یابد.

11- پس جهان بر اساس یك نظام ارتباطی (اسم و معنا) بسط می یابدو با هر ذكر و نامی جهان سیال تر می شود. پس نظریه پیشرفت در كلام اسلامی رقم می خورد؛ یعنی تكامل و پیشرفت در یك جهان سیال باجامع اسماء الهی ؛ یعنی امام معصوم. و از طرف دیگر سراسر جهان یااشیاء همه و همه اسماء الهی است. فناوری به عنوان فرهنگ مادی مظهر اسماء الهی است و فرهنگ معنوی مثل ادبیات و هنر و فلسفه وفرهنگ عامه و علم نیز مظهر اسماء الهی است. (نویسنده: ابراهیم فیاض)

در میان مسائل گوناگونی که مانع تحلیل اطلاعات صحیح است مواردی که به فرایندهای ذهنی انسان باز می گردد دشوار ترین و در عین حال مهم ترین محسوب می شوند. تحلیل اطلاعات اساسا یک فرایند ذهنی است اما درک این موضوع به دلدیل فقدان آگاهی هشیارانه نسبت به کارکردهای ذهن دشوار می باشد.

یافته اساسی روانشناسی شناختی مبنی بر آن است که افراد تجربیه آگاهانه ای نسبت به بخش اعظم آنچه در ذهن می گذرد ندارند. بسیاری از کار کردهای که با ادراک حافظه و پردازش اطلاعات سرو کار دارند مقدم و مستقل از هر گونه جهت گیری آگاهانه صورت می پذیرد آنچه در هوشیاری رخ می دهد ناشی از تفکر است نه اینکه همان فرایند تفکر باشد.

نقاط ضعیف و سوگیری هایی را که در فرایندهای تفکر انسان مستقر می باشند می توان از طریق آزمایش های تجربی که به دقت طراحی شده باشند به نمایش گذارد. اینگونه محدودیتها را می توان با کاربرد آگاهانه ابزارها و تکنیک ها مرتفع نمود. از این رو لازم است که این ابزارها در جعبه ابزار تمام تحلیل گران وجود داشته باشد.

زمانیکه از رشد ذهنی سخن می گوییم معمولا اشاره ما به کسب اطلاعات یا دانش یا به نوع افکاریاست که فرد دارد نه اینکه به بررسی کارکرد عملی ذهنی بپردازیم . با زمان اندکی را صرف ارزیابی تفکر خویش و مقایسه ی آن با یک مدل جامعتر می نماییم.چ

زمانیکه از بهبود تحلیل اطلاعاتی سخن می گوییم معمولا به نحوه نگارش انواع گزارش های تحلیلی ، ارتباط میان تولید کنندگان و مصرف کنندگان ،  یا سازماندهی فرآیند تحلیلی اشاره داریم. تفکر تحلیلی مانند رانندگی یا نجاری یک مهارت است که می توان آنرا تعلیم داده آموخت ، یا با تمرین بهبود بخشید اما آموزش آن مانند بسیاری از مهارتهای دیگر نظیردوچرخه سواری صرفا با سر کلاس نشستن و حرف زدن در مورد اینکه چگونه باید آنرا انجام داد صورت نمی گیرد.

اکثرافراد درجات ابتدایی از قابلیت تحلیل را بدون تلاش زیاد پس از پایان تحصیلات رسمی به دست می آورند.

 • موارد کاربردی در تحلیل اطلاعات

درک ماهیت ادراک کاربردهای مهمی برای درک ماهیت و محدودیت های تحلیل اطلاعاتی دارد.دشوارترین شرایط برای ادرام صحیح دقیقا شرایطی است که در ان تحلیل اطلاعاتی صورت گیرد یعنی سروکارداشتن با موقعیت هایی به شدت ادغام الود بر اساس اطلاعاتی که به سرعت پردازش می گردند تا هرچه سریعتر قضاوت حاصل گردد.واضح است که چنین چیزی دستورالعمل ادراک ناصحیح می باشد.

داده های اطلاعاتی در صدد روشن ساختن مجهولات است.تحلیل اطلاعاتی که طبق تعریف تقریبا همواره با شرایط مبهم سروکار دارد.هرچه ابهام محرک بیشتر باشد تاثیر انتظارات و تصاویر قبلی بر ادراک آنان بیشتر خواهد بود.ازین رو علیرغم تلاش برای عین گرایی پیش فرض های قبلی تحلیل گر اطلاعاتی نسبت به سایر حوزه ها که تحلیل گر با اطلاعات واضح تر وبا پیچیدگی کمتر روبرو است،احتمالا تاثیر بیشتری بر تحلیل نهایی او خواهد گذاشت.

تفاوت میان عملکرد تحلیل قوی و ضعیف عمدتا به تفاوتهای سازماندهی داده ها و سابقه در حافظه دراز مدت تحلیل گران باز می گردد.محتویات حافظه ،درونداد متمری را برای فرایند تحلیل تشکیل می دهد و همچنین هرآنچه که بر نوع اطلاعات به خاطر سپرده شده یا از حافظه به یاد آورده شده تاثیر گذار باشد،بر نتایج تحلیل نیز موثر خواهد بود.ذخیره اطلاعات حسی و حافظه ای کوتاه مدا از لحاظ ظرفیت با محدودیت جدی تری روبه رو است در حالی که حافظه دراز مدت از لحاظ عملی تقریبا ظرفیتی نا محدود دارد.آنچه که در مورد حافظه دراز مدت مطرح است.به ذخیره اطلاعات و بازیابی آن باز می گردد.و محدودیت های فیزیکی در مورد میزان اطلاعات قابل ذخیره مطرح نمی باشد.فهم نحوه کارکرد حافظه در جهت کسب بینش بیشتر نسبت به نقاط  ضعف و قوت تحلیل ،عامل کمک کننده است.

ظرفیت محدود حافظه کاری منبع مشکلات بسیار در انجتم تحلیل اطلاعات است،دو ابزار اساسی برای مقابله با پیچیدگی در تحلیل وجود دارد:تجزیه و برون سازی،تجزیه یعنی شکستن یک مسئله به اجزای متشکله ان که در واقع اساس تحلیل است.روح تحلیل تصمیم گیری،تقسیم کردن و به هم پیوند دادن است،یک مسئله پیچیده را به مسائل ساده تر تجزیه کنید،تفکر را در این مسائل ساده تر روشن سازی و سرانجام این تحلیل ها را با یک چسپ منطقی اتصال دهید.

 

 • نظریه پردازشی[1]

این نظریه مدعی است کودک به جای اطلاعات قبلی درباره زبان صاحب نوعی مکانیسم پردازشی است که وی را قادر می سازد تا اطلاعات دریافت شده زبانی را تجزیه وتحلیل کند و بپردازد.

به خاطر داشته باشید که باید دو چیز را روشن سازیم:

1-کودکان چگونه زبان را فرا می گیرند .

2-چرا در نحوه انجام فراگیری نوعی مشابهت های کلی در میان کودکان مختلف دیده می شود.

البته مادراین از پشرفت علم هنوز نمی دانیم مکانیسم پردازشی یک دستگاه خاص است که فقط به زبان مربوط میگردد یا صرفا بخشی از یک مجموعه وسیع مربوط به توانایی های مشکل گشایی است که کودک برای مقابله با مسائل حیات به طور اعم با خود به همراه دارد .

یک مکانیسم پردازشی چگونه باید کار کند ؟ چنین مکانیسمی مسلماَ در خلاء عمل نمی کند ، بلکه با سایر جنبه های حیات کودک ارتباط متقابل دارد . دست کم چهار عامل را باید منظور نمود که هر کدام از آنها می تواند به مکانیسم پردازشی کمک کرده یا آن را هدایت نماید این چهار عامل عبارتند از :

 • نیازهای روزمره کودک
 • تحول عمومی ذهنی کودک
 • گفتار والدین کودک
 • مشکل بودن نسبی ساخت های گوناگون زبانی

روانشناسان زبان در مورد اهمیت بالای هر ک از این عوامل با هم اختلاف نظر دارند و این اختلاف غالباَ هم بسیار شدید است .

بسیار دیده شده است که یک محقق موکداَ خود را طرفدار یک عامل یا عوامل دیگر معرفی کرده و مدعی است سایر عوامل یا جزئی و یا بی اهمیت اند.

 • یادگیری در قالب پردازش اطلاعات:

امكان استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش ، برمبنای واقعیتی ساده و اساس استوار است مبنی بر اینكه یادگیری تا حد قابل ملاحظه ای مبتنی بر پردازش اطلاعات است. گوش فرا دادن صحبت كردن، خواندن ، نوشتن ؛ اطمینان بخشیدن .ارزشیابی ، تركیب و تجزیه و تحلیل وهمچنین حل مسائل ریاضی ، حفط كردن شعرهای یا پایتخت كشورها . تماما نمونه هایی از پردازش اطلاعات كامپیوتری به شمار می آیند.

ناگفته نماند كه پردازش اطلاعات ، تنها یك جنبه از فرایند آموزشی به شمار می آید. جنبه دیگر فرایند آموزشی كه در بخش آموزش سنتی توجه چندانی به آن نشده است. ایجاد و خقل یك چیز جدید میباشد. این واقعیت ، استفاده از فناوری های اطلاعاتی را به عنوان یك ابزار در تمام فرایندهای آموزشی تایید می كند به علاوه ، توجه دقیق به جنبه های مختلف تقویت سیستم ها ی ارزشی و روابط  اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار است.

از نقطه نظر تاریخی ، پردازش اطلاعات و  ارتباطات ، از زمان آغاز فعالیت مدرسه ، جز مهمترین فعالیتهای این نهاد بوده است و به هر حال باید بصورت ذهنی و با كمك مداد ،  كاغذ و گچ آن راپیاده كرد. در حال حاضر ، پردازش اطلاعات به یكی از امور مهم زندگی روزمره تبدیل شده ا ست و به كمك انواع دستگاههای پیچیده و پیشرفته و برخی رسانه ها انجام می شود.

امروزه ، روش های آمزوشی پیشرفته با استفاده بی حد و مرز كامپیوتر ها به نحو بهتری ارائه می شوند . كامپیوتر هایی كه از حس گرهای چند كاربردی لوازم جانبی و روابط های مختلف بهره می برند در این جا باید ادغان داشت كه كامپیوتر یك واحد مستقل به شمار نمی آید. بلكه برای دریافت داده ها و اطلاعات ، ذخیره ، پردازش ، تزویع و تحویل چند رسانه ای باید به تعداد فراوانی از دستگاههای مختلف  دیجیتالی الكترونیكی ، مجموعه ها و شبكه ها متصل باشد. تمام آنچه كه در بالا ذكر شد بصورت خلاصه تحت عنوان فناوری ، اطلاعاتی و ارتباطی شناخته می شود. استفاده از فناوری های اطلاعاتی در فرایندیادگیری ، یك امر مجزا به شمار نمی آید. بلكه باید همانند سایر ابزارهای  ذهنی مورد استفاده قرار بگیرد.

ما می توانیم تا حد بسیاری زیادی برخی از ویژگی های جهانی شخصیت كودك یا خرد بزرگسال را بر شماریم. كودكان بالفطره به آنچه كه در درون و بیرون آنها وجود دارد ، علاقمند بوده و نسبت به آنها كنجكاور هستید ، اشتیاق زیادی به برقراری ارتباط با دیگران و بازی كردن دارند به ساخت مجموعه ها و مرتب كردن اقلام علاقمند هستند و به خلق اشایی مهم و در عین حال پیش بینی نشده و زیبا ، اشتیاق زیادی از خود نشان می دهند . مبنای توسعه منابع انسانی ، یعنی رفتارها و مهارتهای یادگیری طولانی مدت ، باید در آمزوش ابتدائی ، ایجاد شود.

 

 

 

فهرست منابع و مآخذ :

 

 • فناوری اطلاعات در آموزش- پیشنهادها و راهكارها – ترجمه ابراهیم طلایی- الكسی سیمینف – تهران1382-چاپ سوم- انتشارات مدرسه.
 • روانشناسی زبان – جین اچسون – ترجمه دکتر عبدالخلیل حاجتی – تهران 1364
 • سایت اینترنتی

 

 

 

[1] – روانشناسی زبان – جین اچسون – ترجمه دکتر عبدالخلیل حاجتی – تهران 1364

 

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

 

Leave a comment