دانلود تحقیق در مورد پروژه پردازش اطلاعات کلامی -قسمت سوم

دانلود پایان نامه

 

واژ ها ی خوش ذوق ، با استعداد و خلاق اغلب در ارتباط با یكدیگرند هر چند كه تفاوتهایی میانشان وجود دارد.كودكان خوش ذوق اغلب در زمینه به خصوصی خوب ظاهر می شوند. ممكن است كودكی ذوق موسیقی داشته باشد اما خلاق نباشد .استعداد و ذوق می تواند توانایی در عمل و اجرا را به نمایش و این لزوما به معنای توانایی آنها در خلق سرودی جدید نیست . یك آهنگساز خلاق ممكن است استعداد اجرا نداشته باشد .

 

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

با توجه به بررسیهای به عمل آمده و به طور خلاصه می توان گفت كه ذوق ، استعداد و بهره هوشی كیفیت های متفاوتی هستند.خلاقیت می تواند یكی از ویژگیهای ذوق زیاد باشد . اما ممكن است با كودكان خوش ذوقی روبرو شویم كه خلاقیت نداشته باشند.خلاقیت می تواند در ضمن یكی از ویژگیهای هوش و فراست باشد . اما ممكن است به كودكانی بربخوریم كه با هوش اند اما خلاقیت ندارند.

  • منشاء خلاقیت

گفته می شود بررسیهایی كه اخیرا روی عملكرد مغز صورت ممكن است به روشن شدن منشاء خلاقیت كمك كند .در حال حاضر می دانیم مغز انسان از دو نیمكره تشكیل شده است.

  • وظایف نیمكره ها

مطالعه عملكرد مغز نشان می دهد چگونه یك اندیشه خلاق در ذهن انسان شكل می گیرد. مخ (رفیع ترین مركز مغز) از دو نیمكره تشكیل می شود كه به وسیله رشته هایی باهم در ارتباط هستند. با آنكه دو نیمكره مغز ظاهرا شبیه به یكدیگرند، هر كدام وظایف جداگانه ای دارند. نیمكره مغزی سمت راست ، سمت چپ بدن را كنترل می كند و نیمكره مغزی سمت چپ ، سمت راست بدن را در كنترل خود دارد. مغز سمت چپاغلب مغز منطقی نامیده می شود .این قسمت از مغز اعمالی از قبیل شنیدن ،سخن گفتن و پردازش اطلاعات كلامی را در كنترل خود دارد.

بسیاری از تكالیف و خواسته های سنتی مدارس از دانش آموزان ، از ناحیه مغز سمت چپ صورت خارجی پیدا می كند .مغز سمت راست اطلاعات را از طریق انگاره ها ، تصاویر و احساسات تفسیر می كند. مغز سمت راست اغلب به روشی كل نگر با مسایل روبه رو می شود. گفته می شود كه نیمكره سمت راست به تصویر كلی نظر دارد و حال انكه نیمكره سمت چپ به اجزاء توجه دارد .البته در نظر گرفتن دو نیمكره مجزا در مغز بدین معنا نیست كه این دو نیمكره مجزای از یكدیگر عمل می كنند .همان طور كه عنوان گردید دو نیمكره با نسجهایی به هم متصل اند:

نیمكره چپ

نیمكره راست
تحلیلی

-اطلاعات را تحلیل می كند

-منطقی

از منطق برای برخورد با اطلاعات استفاده می كند

-زمانی

از زمان گذشته و حال و آینده آگاه است

-متوالی ،زنجیره ای

به شكلی منظم با اطلاعات روبرو می شود

-خطی

كل را به اجزاء خود تقسیم می كند

-كلامی

نگارش علمی موسیقی

-عملی

به علت و معلول توجه دارد

-انتزاعی -تجریدی

به جنبه های شناختی توجه دارد

-توجه به واقعیتها

-استفاده از حقایق

-دقیق و موشكاف

-شمی

به طور شمی به اطلاعات پاسخ می دهد

-خود انگیخته

در برخورد با اطلاعات رفتار خود به خودی دارد

-غیرزمانی

اطلاعات را بدون توجه به زمان پردازش می كند

-اتفاقی

با توجه به شرایط لحظه با اطلاعات روبرو می شود

-كل نگر

به كلیت اطلاعات و اشیاء توجه دارد

-غیركلامی

به لحن ،زبان تن و لمس توجه دارد

-پاسخده

به صداها و لحن ها پاسخ می دهد

-دیداری – فضایی

-ابتكاری

-توجه به نظریه ها و عقاید

-به جنبه های حسی توجه دارد

-دیداری

-استفاده از تصویر

-استعاره ای

-نمادی -بیانگر

 

در كار بررسی رشد خلاقیت در كودكان كمسال ، داشتن برخی از اطلاعات مهم و بنیادی ضرورت دارد.خلاقیت گاه با استعداد و ذوق و قریحه تركیب می شود و به همین دلیل لازم است كه میان خلاقیت ، هوش و استعداد تفاوت قائل شویم .

چه ارتباط ای میان خلاقیت و هوش وجود دارد ؟ اگر این را بپذیریم كه خلاقیت یك فرآیند شناختی و اندیشمندانه است ، باید به این نتیجه برسیم كه سطوح بالاتر خلاقیت با سطوح بالاتر هوش و فراست در ارتباط هستند.گرچه اندازه ای هوش و فراست بریا نشان دادن خلاقیت در اغلب زمینه ها ضرورت دارد ، بسیاری از اشخاص كاملا باهوش ، لزوما آدمهای خلاقی نیستند(ویكفیلد،1991)

صاحبنظران در زمینه خلاقیت معتقدند كه خلاقیت و هوش دو كیفیت متفاوت هستند (وینر 1989، گاردنر 1993). هر كس تا اندازه ای از خلاقیت برخوردارست .صاحبنظران و كسانی كه به امر آموزش اشتغال دارند باید به این نكته مهم توجه كنند كه خلاقیت برای یك آدم با استعداد متوسط به همان اندازه خلاقیت برای یك آدم نابغه موضوعی طبیعی است (تورانس 1962). در ادامه مطلب به چهار ارتباط احتمالی میان هوش و خلاقیت اشاره كرده ایم. (والاش و كوگان 1965)

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

 

Leave a comment