دانلود تحقیق در مورد پروژه روانشناسی یادگیری -قسمت پانزدهم

دانلود پایان نامه

 

توسعه روانشناسی كار

با تأسیس آزمایشگاه روانشناسی توسط  ویلهلم ورنب در سال 1879 در شهر آلمان روانشناسی از سه ناحیه جدا شد و به صورت یك علم مستقل در آمد و همانند علوم تجربی به آزمایش و سنجش محركها و پاسخ ها ویا عوامل موثر در ایجاد رفتار پرداخت بتدریج با پیشرفت علم روانشناسی مكتب های متعدد بانظریه ها و برداشت های متفاوتی بوجود آمد كه می توان مكتبهای ساختارگرایی (كاركرد گرایی- فانشلائیسم) روانكاوی مكتب گشتالت و رفتارگرایی اشاره كرد . ساختار گرایان : عقیده دارند همانگونه كه تركیبات شیمیایی از عناصر و اجزای تشكیل یافته اند  تجربه های پیچیده روانی نیز از حالتهای ساده  روانی ساخته شده اند و وظیفه روانشناس كشف و شناخت ساخت آگاهی و قانون تشكیل دهنده آن می دانند .

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

كاركرد گرایان یا كشش گرایان:  بر خلاف روانشناسی ساختار گرا كه به بررسی عناصر تشكیل دهنده ذهن می پردازد فعالیت های ذهنی یا روانی را در سازگاری با محیط كار به كار می رود می كوشد كه بداند كه هوشیاری یا وجدان آگاه برای چیست و چه نتیجه عملی را در بر دارد .

مكتب روانكاوی: بیشتر به فرایند روانی ناآگاه معطوف بوده و عقیده داشتند كه با روش درونگری و آزمایشگاهی نمی توان به درون وجدان ناخداآگاه  یا نا هوشیار كه منشأ اصلی تعارفهای روانی راه یافت و فقط از راه تتجربه و تحلیل افكار و خواب می توان به علت ناكامی ها و اختلالهای روانی پی برد و به درمان بیماری پرداخت .

گشتالت :  در روانشناسی به معنای فرایند كلی یا رفتار سازمان یافته به كار می رود در گشتالت ارتباط اجزا و عامل زمان بسیار مهم است چنانكه با تنظیم زمان می توان از یك رشته تصویر‌های بی حركت ادراك حركت و رفتار را به وجود آورد .

رفتارگرایان :  روانشناسی را جزء ارتباط محرك و پاسخ نمی دانند و این ارتباط ها باید مورد بررسی قرار گیرد و به كنه آنها پی برد و مسئله مهم  این است كه پاسخ یا رفتار بر چه پایه  محركی استوار است .

آنچه به صورت مختصر بیان گردید رویدادهای تاریخی در روانشناسی است كه زیر بنای فكری  روانشناسی امروز را تشكیل می دهد .امروزه روانشناسان آمیزه فعّالیت های بدنی ،روانی و اجرائی نوع بشر را مورد توجّه قرار میدهد .

روانشناسی كار:

رشته ای از روان شناسی است كه در آن رفتار آدمی در ارتباط با كار مورد مطالعه قرار می گیرد . هدف اصلی روانشناسی كار مطالعه و كاربرد آن دسته از تصول ویافته های روان شناسی است كه در ارتباط بین انسان و كار او تثر می گذارد و روان شناسی كار كوشش اصلی روان شناسان است كه هر سازمان تولیدی یا خدماتی به آن دسته از كالاها و خدمات بپردازند :

اولّا : نیازهای معقول آدمی را تا مین كنند  ثانیا رفاه جسمی و ارزشهای شخصی و انسانی مردم را نیز مورد توجه قرار دهد روانشناسی كار با این هدف پیش می رود كه رفتارهای هیجانی و شناختی افراد و گروهها را در محیط كار تحلیل كتد پیدایش ، نگهداری ، و از بین رفتن این رفتارها را شرح دهد ماهیت و معنای رفتار سازمانها را در رقابت هر چه بیشتر به منظور بقای خود در محیط پر از ناامنی را درك كند .


مبانی نظری و علمی روانشناسی كار

روانشناسی كار از دو جنبه نظری و علمی مورد توجه قرار می گیرد: وقتی درباره تحقیقات و یافته های روانشناسی كارصحبت می كنیم و با جنبه نظری روانشناسی سر و كار داریم و به عبارت دیگر آشنایی با مفاهیم روانشناسی كار و ازمون های آن بعد نظری و علمی برای ما روشن می كند كلبه تحقیقات روان شناسی و نحوه استفاده از روشهای علمی و نظری برای شناخحت رفتار ادمی در این قلمرو قرار می گیرد ،هنگامی كه درباره استفاده عملی و كاربرد یافته های روان شناسی كار صحبت می كنیم جنبه عملی  روان شناسی كار مطمع نظر است  به عبارت دیگر زمانی كه از تستهای سنجش توانایی های نیروی انسانی و تفاوتهای فردی در شغل و … وغیره عملاً استفاده می كنیم بُعد عملی روان شناسی كار را مورد نظر قرار می دهیم .

كاربرد روان شناسی كار وتفاوتهای فردی :

تفاوتهای فردی :

تفاوتهای فردی در عملكرد شغلی :

تفاوتهای فردی در عملكرد شغلی اهمیت شایانی دارد زیرا نحوه كار افراد را مستقیماٌ تعریف می كند .مثلاً می بینیم كار مندی بر یك شغل معین اصرار می ورزد ولی فرد دیگری به بهانه های مختلف از همان كار سر می زند یا امتنا می ورزد  امروزه نظام های اداری و صنعتی نسبت به راهنمایی های صحیح افراد حساسیت خاصی را نشان می دهد هدف از این راهنمایی این است كه كارمندان و كارگران نه تنها توانایی انجام كاری را باید بر عهده داشته باشند بلكه از نظر روانی نیز باید با آن فرد سازگار باشد  راهنمایی كاركنان و كارمندان زمانی   موفقیت آمیز است كه بر اثر تفاوتهای فردی انجام گیرد یعنی هر كس با توجه به استعداد و ویژكی های خاص خود در جای مناسب قرار بگیرد اگر كار مورد نظر نسبت به توانایی های كارمند یا  كارگر دشوار باشد نتایج زیر را به بار خواهد آورد مانند بی نظمی ، بازده پایین ،خسارت های مادی و معنوی ،نارضایتی و…  اگر فعالیتی مورد نظر نسبت به توانایی های آن شغل خیلی بالا باشد یا به عبارت دیگر شغل خیلی ساده باشد انتظار كسالت ، هواس پرتی ، خیال بافی و نارضایتی های مختلف را باید داشته باشیم .

اگر كارگر یا كارمند نیرو و توانایی لازم برای انجان دادن كار را به خوبی در اختیار داشته باشد نه تنها با محیط سازگار خواهد شد بلكه در محیط خانوادگی خود نیز اظهار رضایت خواهد كرد و این رضایت در ایجاد زندگی سالم برای او و اطرافیان مؤثر خواهد بود بلعكس اگر كارگر یا كارمند توانایی لازم برای اشتغال به كار را نداشته باشد به طور دائم احساس نا امیدی خواهد كرد و بارها طعم تلخ شكست را خواهد چشید.

نكته : تفاوتهای فردی  تنها در نتایج كار تجلی پیدا نمی كند بلكه در روابط افراد با همكاران ، دوستان ،رؤسای ادارات ،مدیران كارخانه ها و زیر دستان نیز آشكار می شود و رضایت و نا رضایتی افراد را رفراهم می آورد .

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

Leave a comment