دانلود تحقیق در مورد پروژه روانشناسی یادگیری -قسمت هفدهم

دانلود پایان نامه

 

استفاده از این آزمون های روانی چه مشكلاتی را به بار می آورد ؟

در ابتدا استفاده از آزمونهای روانی مورد توجه بسیار قرار گرفت و نحقیق و زمینه آزمون ها توسعه فراوانی پیدا كرد بسیاری از روانشناان در این زمینه به كار ترغیب شده اند پس از گذشت دوره ای كه استفاده از آزمون ها بدون مشكل ادامه داشت در كشور های صنعتی انتقاد هایی بر آزمون ها و نحوه استفاده از آن در انتخاب، استخدام و ترفیع كاركنان سازمانها وارد شد این انتقادها بیشتر از طرف كسانی عنوان گردید كهنمره های حاصل از آزمونها به نحوی در زندگی شغلی و در نتیجه در میزان درآمدو پیشرفت های بعدی آنان در محیط كار مؤثر بوده است .

 

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید


دلایل بی اعتمادی یا مشكلات نسبت به گاربرد نادرست آزمون ها :

1- ایجاد شكافت بین روان شناسی آزمودن گر و روانشناسی معاصر آن دسته از روانشناسانی كه در زمینه روان سنجی كار می كردند و به اندازه گیری عواملی نظیر هوش و استعداد های مختلف آدمی می پرداختند و نت خود را بیشتر صرف اصلاح و دقیق تر كردن فنون مربوط به آزمون های روانی كرده اند و به همین دلیل بینش خود را در مورد رفتار آدمی كه اندازه گیری آن هدف اصلی روان شناسان است را از دست دادند و بیشتر به ساختن آزمون های روانی و فنون مر بوط به آن تأكید ورزیدند.

2 – نتایج نا مطلوب عدم توجه به اصول روان شناسی در هنگام ساختن و استفاده از آزمون ها چنان مورد قبولروان شناسان معاصرآنان واقع شد كهبه نتایج دیگری از تحقیقات بعدی روانشناسان بدست می آید توجهی نشان نمی دهد.

 اندازه گیری توانایی های انسان :

توانایی های انسانی زمینه های بسیر متعدد و ممتنوعی را در برمی گیرد كه می توان این توانایی ها را به توانایی های جسمی و ذهنی تقسیم كرد برای ارزیابی یا سنجش توانیی های انسانی از انواع مختلف آزمون ها برای سازگاری فرد یا شغل آینده آن را پیش بینی كنیم .

یكی از این ویژگی های فرد زمان واكنش است.

1.اندازه گیری زمان های واكنش : یكی از آزمون های بسیار ساده ای كه می توان اندازه گرفت ترمز كردن در هنگام رسیدن به چراغ قرمز است پاسخ به چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی در واقع فشاردادن به پدال ترمز است .

وسیله ای كه با آن می توانزمان های واكنش را اندازه گرفت كرونوسكوپ    یا واكنش سنج .زمان واكنش هرگز كمتر از 10% ده صدم ثانیه نیست زیرا دلایلی كاملاً نیزولوژیكی دارد پیام حسی باید را های عصبی را طی كند و پیسش از آن كه واكنش حركتی پیش بیاید مراحلی را پشت سر بگذارد واكنش در مقابل یك محرك بینایی 19% ثانیه زمان می برد افزایش زیاد از حد زمان واكنش می تواند نشانه بازداری ، عدم اعتماد به نفس و حتی نشانه برخی از اختلالات داخلی باشد .

ثبات زمان واكنش :

یعنی پایین بودن پراكندگی‌های زمان معیار .

اهمیت ثبات اندازه ها از زمانی كه اندازه گیری های روانی رواج یافته به دفعات متعدد تعیین ده است و اندازه گیری زمان های واكنش معمولاًبین 30 تا 40 اندازه بدست می آوردند و برای آنها میانگین یا انحراف معیار تعیین كنیم .

دراندازه گیری زمانهای واكنش طوری عمل می كنند كه آزموندنی نتواند قصد آزماینده را حدس بزند و در پاسخ گویی پیش دستی كنید .


انواع مختلف زمانهای واكنش :

  1. ساده 2. تشخیصی 3. انتخابی

واكنش ساده :در زمان واكنش ساده تنها یك محرك وجود دارد و پاسخ آزمایش شونده نیز از یك حركت ساده تشكیل می شود .

واكنش تشخیص : آزمایش شونده به برخی محرك ها پاسخ می دهد و به برخی دیگر پاسخ نمی دهد مثلاً در مقابل نور سبز واكنش می دهد و در مقابل نور قرمز واكنش نمی دهد .

در زمان واكنش انتخابی :به محرك های مختلف پاسخ های مختلف می دهد مثلاً از آزمایش شونده خواسته می شوددر مقابل نور سبز یا صدای زیر با دست راست و در مقابل نور قرمز یا صدای بم با دست چپ پاسخ دهد.

تواناییهای مكانیكی و آزمونهای آنها :

بدون تردید هر یك از ما درجاتی از استعدادهای اولیه وجود دارد كه به كمك آنها می نوانیم در مشاغل صنعتی موفق شویم مثل : نخ كردن سوزن یا بازسازی مجسمه خورد شده یا سوار كردن قطعات موتور یك پیكان (توانایی حركتی)

آزمون چرخ های پیور كووسكی و آزمون قطعات موج دار ویگلی آزمون قطعات ویگلی افراد برای كارهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد .

و آزمون چرخ های پیور كووسكی آزمودنی باید 15 چرخ فلزی كه هفت سوراخ روی آن تهیه شده طول چهار میله متفاوت است و وضعیت 7 سوراخ چرخ ها نیز كاملاًنا منظم است.سوار كردن چرخها روی میله ها مستلزم مهارت و ظرافت خاصی است آزمودنی معمولاً دو بار مورد آزمایش قرار می گیرد و مقایسه نتاایج دو بار قدرت یادگیری و سازگاری سریع آزمودنی با موقعیت را نشان می دهد.

آزمونهای مكانیكی همانطور كه می توان انتظار داشت تعداد زیادی سوال درباره اهرمها ، چرخ دنده ها و قرقره هاست و برخی تصاویر تا اندازه ای پیچیده ترند. به این صورت كه طرح یك ماشین یا حركت دست یك ساعت ساز را شامل می شود موفقیت در هر یك از آزمونهای مكانیكی  می تواند موفقیت  شغل آینده را با اطمینان بیشتری تضمین كند. حال این سوال پیش می آید آیا به تعداد مشاغل استعداد وجود دارد و هر بار كه شغلی به وجود ـید لازم است آزمون خاصی برای او تهیه شود؟ پاسخ این سوال منفی است . مثلاً از استعداد كوزه گری ، درودگری ،تراشكاری و…به تنهایی صحبت كردن معنا دار نیست پس باید مشاغل را به یك گروه یا به یك طبقه تعلق دارند واستعدادهایی را به كار می گیرند كه خیلی نزدیك به هم هستند باید به شیوه یكسانی ارزیابی شوند. یعتی عملاً می توان مجموعه استعدادهای مكانیكی را به كمك تعدادكمی از آزمونهایی كه به دقت مورد آزمایش (آزمودن ) قرار داد.

در آزمون هایی كه آزمودنی باید به طور كامل مكانیسم كار ار بفهمد یك عامل روانی طرح می شود كه به آن عامل روانی هوش می گویند امّا ماهیت ریشه عملكرد این عامل بخوبی شناخته شده نیست گاهی اتفاق می افتد كه یك روشنفكر به كمك استدلال در آزمونهای مداد كاغذی موفقیت خوبی بدست می آورند حال آنكه یك مكانیك واقعی كه به شیوه عینی و ابتكاری عمل می كند چندان موفق نمی شود.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

Leave a comment