دانلود تحقیق در مورد پروژه روانشناسی یادگیری -قسمت شانزدهم

دانلود پایان نامه

مطالعه تفاوتهای فردی به عنوان عاملی كه تولید را تحت تأثیر فرار می دهد و ما را وادار می كند كه زمینه های زیررا برای مطالعه دقیق آن بررسی كنیم .

 

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

1 – تفاوتهای فردی بین داوطلبان كه به هنگام تقاضای شغل می توان اندازه گزفت .

2 – آثار آموزشی شغلی و تفاوتهای فردی .

3 – تفاوتهای فردی و انجام دادن كار پس از پایان دوره آموزشی .

تفاوتهای فردی بین  داوطلبان یك شغل


 آثار آموزشی شغل بر تفاوتهای فردی :

آموزش شغلی می تواند در افزایش ،كاهش و ثبات تفاوتها نقش داشته باشد هدف از دوره های آموزشی این است كه اولاً تنجربه افراد دست كم در سطح اولیه خود باقی بماند و به مرور زمان افت نكند ثانیاً افراد صلاحیت های تازه ای را بدست آورند و برای اشتغال در پست های بالاتر آماده شوند .دوره های آموزشی تفاوتهای موجود در استعداد ها را موجب می شود وقتی افراد در مقابل یك فعالیت تازه قرار می گیرند  در شیوه شروع كار احتمالاً خیلی تفاوت نشان نمی دهند و اینگونه موارد دوره آموزشی موجبات افزایش تفاوتهای فردی را فراهم می كند .

 آزمونهای روانی :

تعریف آزمون :آزمون روانی عبارت است از موقعیت معین و مشخص كه به عنوان یك محرك به منظور ایجاد رفتاری خاص در آزمودنی به كار میرود . آزمون یك وسیله عینی یا استاندارد و میزان شده كه باری اندازه گیری رفتالرهای معین فرد به كار می رود .

انواع آزمون:

1 – آزمون نوشتاری كه طی آن شخص به مجموعه ای از سوالهای مختلف كتباً پاسخ می دهد.

2 – آزمون های ابزاری یا مهارت كه در آن شخص ابزار یا آلات مشخص را مرتب می كند یا كار های دستی از آن خواسته شده را انجام می دهد .

3 –  آزمون های انفرادی كه در هر زمان تنها یك نفر به آزمكون پاسخ می دهد.

4 – آزمون های گروهی كه تعدادی از افراد همزمان به سوالات یكسان پاسخ دهند .

5 –  آزمون های هوشی ، استعداد

6 – آزمونهای پیشرفت تحصیلی

آزمون های شخصیت: 1. آزمون فرانكن  2. آزمون مشاهده  3 . آزمون های عینی

آزمونهایی كه هیچ گونه دخل و تصرفی را به شخص نمی توان اضافه كرد.

آزمونهای كلامی و غیر كلامی

آزمونهای…………. ساخته  در مقابل آزمون های استاندارد .

آزمونهای استاندارد باید دارای سه ویژگی : اعتبار، پایایی(ثبات)و هنجار باشد.

1- اعتبار: منظور از اعتبار استنباط های مناسب از نمرات آزمون  یا دیگر مسائل ارزیابی است وقتی روانشناسی از اعتبار یك آزمون صحبت می كند می خواهد راجع به ارزش آزمون سخن را بیان كند و به این سوال پاسخ دهد كه آیا یك آزمون خاص توانسته است آنچه را كا باید اندازه گیری كند اندازه گرفته است به عنوان مثال نمره های حاصل از اجرای یك آزمون همبستگبژی معنی دار  با همش واقعی داوطلبان نشان می دهد یا خیر؟ و وقتی در آزمایش و انتخاب كاركنان یك سازمان از روشهای علمی استفاده میكنیم لازم است به این سوال پاسخ دهیم كه داوطلبان یك شغل تا چه اندازه از توانایی های لازم برای انجام دادن وظایف آن شغل خاص برخوردار است فرض كنید در تجزیه و تحلیل شغل سرپرسنی مشخص كرده ایم كه لازمه انجام دادن موفقیت آمیز وظایف سر پرستی برخورداری از هوش بالاتر از میانگین هوش افراد تحت نظارت سر پرستی است در اسن صورت برای اندازه گیری هوش افرادی كه داوطلب تصدی وظایف سرپرستی یك واحد سازمان را بر عهده دارد باید از ابزاری استفاده كنیم كه دقیقاً هوش یكی داوطلب را اندازه گیری كند نه اسعداد تحصیلی ، بلوغ عاطفی یا اطلاعاغت  عمومی آن را .

2- پایایی (ثبات ): وقتی درباره پایایی یك آزمون صحبت كنیم می خواهیم این نكته را روشن كنیم كه این آزمون قادر است  با چه میزان از دقت آنچه را كه باید بسنجد اندازه بگیرد برای مثال روان شناسی كار باید اطمینان حاصل كند كه نمره ای را كه امروز از اجزای آزمون استعداد فنی در مورد یك فرد خاص بدست آورده است اگر در فاصله دو یا سه هفته بعد همین آزمون را با همان شخص انجام بدهد نمره مشابه نمره اولیه بدست آورد پایایی یك آزمون را می توانیم به روش های زیر بدست آوریم .

1.تقسیم یك آزمون به دو یا چند بخش یا قسمت مشابه .

  1. اجرای یك آزمون در دو زمان مختلف .
  2. اجرای دو فرم یا دو شكل مشابه یا موازی یك آزمون خاص .

3- هنجار: سومین مشخصه یك آزمون مناسب آن است كه نمرات حاصل از چنین آزمونی در مقایسه با معیار معینی محاسبه شده و وضعیت نمره هر فرد در مقایسه با همگنان او مشخص باشد .

هنجار مقیاس یا میزینی است كه از نتیسجه كار توانایی استعداد،معلومات یا نیروی گروه نمونه بدست آمده باشد و با استفاده از آن بتواننتیجه كار را با توانایی دیگران سنجید فرض كنید نمره مربوط به افسردگی یكی از مدیران شركت كننده در كارگاه آموزشی بهداشت روانی در محیط كار 30 باشد حال این سوال پیش می آید كه این نمره چه معنایی دارد و در پاسخ باید گفت كه نمره 30 به تنهایی نمی تواند معنای خاصی داشته باشد مگر اینكه نمرات با نمرات حاصل از اجرای همین آزمون درمورد  یك گروه بزرگ كقایسه شود و معلوم گردد كه نمره 30 نشان دهنده چه میزین از افسردگی است .


 

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

Leave a comment