دانلود تحقیق در مورد پروژه روانشناسی یادگیری -قسمت هجدهم

دانلود پایان نامه

 

آزمون های توانایی ذهنی :

توانایی ذهنی عبارتند از استدلال انتزاعی ،هوش كلامی /فتوانایی درك اشكال سنجش نظم و دقت،هوش غیر كلامی ،توانایی سنجش فواصل،دقت در تصاویر صنعتی ،تجسم فضایی،استدلال عددی.

 

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

استدلال انتزاعی: این آزمون قدرت استدلال افراد را در غیر موارد عددی و كلامی و مواقعی كشف ارتباط بین كلمات و اعداد منظور نظر نیست  مورد سنجش قرار می دهد یعنی در حقیقت توانایی آزمایش شوندگان را در تعیین بین اشیاء ،علائم و طرح ها ،نمودارها و تصاویر اندازه گیری می كند این توانایی در اموری مثل:نقشه كشی ،آزمایشكاه ریاضات ،كشف اشكالات الكتریكی یا مكانیكی مفید است و كسانیكه با مشاغلی از قبیل وكالت،پزشكی ،نویسندگی و سیاست سر و كار دارند باید از قدرت استدلال انتزاعی تاسر حد امكان برخوردار باشند .

هوش كلامی: آزمون هوش كلامی برای سنجش استعداد و ابتكار در استفاده از كلام و فهم و درك مفاهیمی كه به صورت كلمه و جمله بیان می شود به كار بگیرد

این توانایی در مساغل محتاج به ارتباط شفاهی و كتبی و نیز مشاغل موجود در سمت های پر مسئولیت توأم با اختیارات فراوان مورد نیاز است .

توانایی درك اشكال :این آزمون توانایی درك  و قدرت ذهن را در انطباق و انتقال اشكال دو بعدی می سنجد.

سنجش نظم و دقت : این آزمون برای تعیین قدرت افراد در كشف روابط و تشخیص مشابهات و موارد اختلافات واشكال مورد استفاده است.

هوش غیر كلامی : آزمونهای هوش غیر كلامی با استفاده از تصاویر و شكل ها سرعت و تفكر ،تمركز،توجه  درك و قضاوت آزمایش شوندگان را اندازه می گیرد این آزمون توانایی بالقوه یا استعداد افراد را برای مشاغل بالاتر از سطح معمول می سنجد.

تجسم فضایی: آزون تجسم فضایی، تجسم یا تصور شیء ،اندازه و وضعیت اشیاءو اجسام سه بعدی را به صورت تصاویر نشان می دهد اندازه می گیرد.این قدرت در مشاغلی مانند نقشه كشی ،طراحی ، امور فنی و كارگاهی ، مهندسی ، دندان پزشكی  ،معماری و نجاری لازم و مؤثر است .

آزمون های شخصیتی :

این آزمون ها از تعدادی سوال كه رفتارها ،نگرش ها و باور ها را  مطرح می كنند تشكیل می شوند پاسخ گویی به آنان معمولاً به صورت انتخابی است به عنوان مثال می توان سوال زیر را در نظر گرفت  آیا وقتی با دیگران هستید احساس آرامش می كنید ؟

الف) بلی       ب)نمی دانم      ج)خیر

پاسخ ها بر اساس  هر یك از صفات مختلف شخصیتی نمره گذاری می شود  در برخی از موسسات از آزمون های  فرانكن نیز استفاده می شود . آزمون های فرانكن به صورت انفرادی اجرا می شوند در این آزمون ها لكه ها ی جوهر یا تصاویری به فرد نشان داده می شود و او باید بگوید

درآنها چه می بیند آیا آن لكه ها و تصاویر او را  به یاد چه چیزهایی می اندازد در این نوع آزمون ها اعتقاد بر این است وقتی انسان در یك موقعیت مبهم قرار می‌گیرد برای تفسیر آنها از احساسات ،نیاز ها ،تجربه ها و رفتارهای شرطی شده پیشین كمك می‌گیرد .

پرسش نامه شخصیتی برن رویتر :یكی از راسج ترین پرسشنامه هایی است كه در سازمانها مورد استفادهخ قرار می گیرد و شامل 125 سوال است كه آزمودنی به صورت بلی‌، خیر یانمی دانم به آنها پاسخ می دهد براساس همین پاسخ ها 6 ویژگی شخصیتی او آشكار می شود بنابر این پاسخ ها 6 بار تصحیح می شود و هر بار یكی از جنبه های شخصیتی را آشكار می كنند .این 6 جنبه شخصیتی عبارتند از :

1-تمایل به عصبی بودن

2- صفت با خود بودن

3- درون گرایی و برون گرایی

4- سلطه جویی و سلطه پذیری

5- اعتماد به نفس

6- اجتماعی بودن

تمایل به عصبی بودن : كسانی كه در این آزمون نمره بالا دارند از نظر هیجانی  بی ثبات می باشند و كسانی كه نمره 98% به بالا می گیرند بهتر است به روان پزشك و یا پزشك مراجعه كنند.

صفت با خود بودن: كسانی كه در این آزمون نمره بالایی می گیرند ترجیح می دهند تنها باشند و به ندرت به تشویق و همدلی هتی دیگران پاسخ می دهند و توصیه های آنان را در نظر می گیرند .

درون گرایی و برون گرایی: كسانی كه در این آزمون نمره بالایی می گیرند درون گرا هستند و آنهایی كه 98% نمره را اخذ می كنند بهتر است به روانپزشك مراجعه كنند.

سلطه جویی و سلطه پذیری: در این مقیاس نمره پایین نشانه سلطه پذیری است .

اعتماد به نفس : كسانیكه در این آزمون نمره پایینی كسب می كنند اعتماد به نفس خوبی دارند و با محیط اطراف خود خیلی خوب سازگار می شوند.

اجتماعی بودن :افرادی كه در این آزمون نمره بالایی می آورند آنها غیر اجتماعی هستند.

ضرورت پرداختن به نگرش :

نگرش ها و اندازه گیری آنها :

امروزه اهمیت نگرش یا طرز تلقی انسان ها از رویدادهای محیط بیش از پیش اهمیت دارد نوع نگرش معنای خاصی به زندگی می دهد به این معنا كه اگر نگرش مثبت باشد دشواریها به راحتی پذیرفته خوتهد شدو اگر منفی باشد دشواریها حاد تر خواهد رسید .

تعریف نگرش و لزوم اندازه گیری آن :

نگرش یعنی آمادگی قبلی برای ارائه واكنش مثبت یا منفی د رمقابل برخی جنبه ها ی دنیای اطراف خود مثلاً: وقتی نگرش یك فرد نسبت به ترك ها ، فارس ها ، كرد ها ،لرها و‌…می شناسیم می توانیم پیش بینی كنیم كه او در موقعیت هایی كه به اجبار باید با این افراد روبرو شود چگونه رفتار خواهد كرد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

Leave a comment