دانلود تحقیق در مورد پروژه روانشناسی یادگیری -قسمت نوزدهم

دانلود پایان نامه

 

وقتی نگرش یك كارگر را درمورد كارخانه ،ساعت كار ،دست مزد ها و نظام تشویق وتنبیه می دانیم می توانیم پیش بینی كنیم كهع او چگونه كار خواهد كرد و چه تولیدی خواهد داشت و تا چه اندازه برای حفظ محیط كارخانه تلاش می كند و یا اگر بدانیم كارفرما نسبت به تشكیلات كارگری نگرشی منفی دارد تا اندازه ای راحت تر می توانستیم  حدس بزنیم كه رفتار او را هر یك مدیریت های زیر نگرشی خواهد بود ؟ مثل انتخابات اتحادیه كارگری در كارخانه همان فرد یا تصویب قانون جدید درباره تشكیل اتحادیه ها و… و به علت همین یكنواختی  پاسخ ها در مقابل محرك ها ی مختلف امّا مربوط به یك موضوع یا یك پدیده است كه می گوییم نگرش یعنی آمادگی قبلی برای عملكردن.موضوع نگرش می تواند هر نوع واقعیتی باشد به شرط آنكه از طرف فرد به عنوان یك واقعیت متمایز درك شود مثلاً موضوع نگرش می تواند شخص، گروه ریا،سازمان ،حركت اجتماعی و مذهبی و… با این همه نگرش درباره یك گروه در صورتی كه آن را نشناسیم عملاً غیر ممكن خواهد بود .پس لازمه پی بردن به یك نگرش شناخت است .

 

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

مثلاً: اگر مردم تبریز را از ارومیه تمیز و تشخیص ندهیم نخواهیم توانست درباره آنها نگرشی خاص داشته باشیم  در محیط كار نیز وضع به همین صورت است اگر كادر مدیریت را از كادر اداری تمیز ندهیم درباره آن نگرش خاصی نخواهیم داشت.

عناصر تشكیل دهنده نگرش ها :

1.شناختی      2.عاطفی    3 . رفتاری

1- عنصر شناختی : عبارت از هر نوع نظر ،شناختو باور درباره موضوع نگرش این باورها  می توانند درست یا غلط و ساده یا پیچیده  و از نظر درجه اهمیت می تواند اهمیت یك و دو داشته باشند.

ویژگی درست یا غلط بودن باورها نمی تواند نگرش های مارا خیلی تحت تأثیر قرار دهد  زیرا آنچه اهمیت دارد شیوه دید ما از دنیا است نه آنچه واقعیت دارد. به عبارت دیگر آنچه اهمیت دارد طرز برداشت كارگران و كاركنان از كارخانه است نه آنچه واقعاً وجود دارد مهم این است كه كاركنان محل كار خود را دوست داشته باشند و احساس كنند كه سازمان به فكر كار آنها است پس متوجه شدید كه ما  به درست و غلط بودن این مسائل نمی شود .

اگر ما هیچ یك از مردم B,Aرا نشناسیم امّا اگر بشنویم كه عملكرد كاركنان این دو منطقه متفاوت است باورهای مادر باره آنها ساده خواهد بود امّااگر درهریك از شهرهای یادشده چند سال زندگی كرده باشیم یا با آنها كار كرده باشیم درآن صورت باورهای مادرباره آنها بسیار پیچیده خواهدبود. نگرش هایی كه بر باور های  ساده استوار باشند به راحتی تغییر می یابند،اساس آنها به راحتی به هم می ریزند زیرا خیلی كمتر با واقعیت تطبیق می كنند نگرش هایی كه براعتقادات عمیق مانند مذهب،آزادی و عشق و… استوار باشند به دشواری قابل تغییر خواهند بود مثلاً اگر كاركنان عمیقاً معتقد باشند استثمار می شوند به دشواری خواهند توانست به صداقت كار كنند .

2-عنصر عاطفی: یعنی هیجانها و احساسات كه به عنوان قرار گرفتن فرد در مقابل موضوعات یا  حتی فكر كردن  به آنها به وجود می آید. هیجانها معمولاً با واكنش فیزیولوژیك مثل : ضربان قاب و … همراهند. عنصرهای عاطفی می توانند مثبت یا منفی و شدید یا ضعیف باشند.

فرد رمورد برخی موضوع های دنیایی اطراف خود احساسی راحتی می كند در حالی كه بعضی موضوع ها برای او ناراحتی فراهم می آورد تغییر نگرش ها زمانی كه با هیجانهای تند و عمیق همراه هستند بسیار دشوار است.

آیا تمایل به عملكردن همیشه به اجرا در می آید ؟چرا ؟

سوال:چطور می توانیم نگرش های افراد را‌ در سازمان (بررسی كنیم) تغییر داد؟

1 – عنصر رفتاری: یعنی تمایل به عملكردن نه خود عملكردن اگر شخصی نسبت به شیءها نگرشی مثبت داشته باشد سعی خواهد كرد به آن نزدیك شود یا آن را بخرد‌،تعریف كند،ارزش آن را بشناسد و …امّا اگر نگرش او به نسبت به آن شیء منفی باشد تمام تلاشش این خواهد بود كه از آفاصله بگیرد ،آن را از بین ببرد و …

پس تمایل به عملكردن همیشه به اجرا در نمی آید زیرا هنجارها و فشارهای اجتماعی مانع می شود مثلاًكارمندی كه تمایل ندارد زیر نظر كارفرما خود كاركند به آسانی نمی تواند نا رضایتی خود را ابراز دارد در این گونه موارد رفتارها،احساسات واقعی ما را منعكس نمی كند . گر موردی هنجارها ،رفتارها،احساسات ما را منعكس نمی كند ؟


آیا نگرش های افراد یكسان است ؟  نگرش های متفاوت از كجا ریشه می گیرند‌؟

1.فرهنگها ،2. گروهها

2 – فرهنگ ها: خانواده و تجربه های شخصی ریشه این تفاوتهای نگرش ها در ابهام است  سنت ها ،ارزشها و شیوه زندگی و سایر اجتماعی كه به آن تعلق داریم فرهنگ را تشكیل می دهد اثر فرهنگ بر نگرش ها خیلی مهم است و می تواند تعیین كند كه مثلاً چرا شهروندان كشورهای مختلف درباره انبوهی از موضوع ها نگرش های متفاوت دارند .

2- گروه ها : دو نوع گروه وجود دارد كه نگرش های ما را تحت تآثیر قرار می دهد.

1.گروهی كه عضو آن هستیم (به آن تعلق داریم )

  1. گروهی كه می خواهیم عضو آن باشیم (گروه مرجع)

به دلایل متفاوت می توانیم به یكی از گروه ها ملحق شویم و احتمالاً نگرش های اعضای آن را بپذیریم در اینجا تعلق به گروه نگرش های ما اثر می گذارد در بسیاری مواقع این گروه ها اثر متقابل دارند .

تعریف پروژه :

تعاملهای فراوان سیستم خرید سبب شده است که نحوه عملکرد این سیستم به عنوان یک عامل مهم در صحت و سرعت انجام فرآیند های مختلف عمل کند ، شناخت فرآیند های مختلف و جریان داده ها در این سیستم مهم و حیاتی است ضمن اینکه باید تأثیر هر فرآیند بر روی فرآیندهای دیگر و تقدم و تأخر آنها به طور دقیق شناسایی گردد .

شرکت نسیم تابران خراسان دارای یک انبار می باشد که پس از اینکه سفارش مشتری توسط مدیر خرید مورد تأیید قرار گرفت برای مشتری حواله تحویل کالا ، صادر می گردد . این حالتی است که ما آن سفارش مورد نظر را داخل انبار داشته باشیم .

دریافت سفارش مشتری به وسیله مدیر فروش مربوطه و تکمیل فرم سفارش صورت    می گیرد .در صورتیکه مشتری فاقد اعتبار کافی ( که در قسمت مالی بررسی می شود ) باشد سفارش اورد می شود و اگر درخواست مشتری مورد قبول واقع شود ، قرار داد تنظیم می شود برای تنظیم قرار داد ابتدا فرم سفارش پر می شود و بعد از بررسی مالی ، وجه از مشتری دریافت می شود و در آخرین مراحل خروجی سیستم سفارش برای مشتری ارسال می شود .

بعد از تأیید اعتبار مشتری ،  در حالیکه سفارش مورد نظر مشتری را داخل انبار نداشته باشیم باید از کارخانه ها استعلام بگیریم سپس بررسی قیمت و کیفیت کنیم و کارخانه منتخب را انتخاب نماییم . و در ادامه قرار داد بسته می شود که خود مراحلی دارد سپس ما کالا را طی ذکر شده ، کارخانه به انبارها می فرستد و بعد وجه از مشتری دریافت می گردد و در آخرین مرحله خروجی سیستم تحویل مشتری می دهیم .

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

Leave a comment