دانلود تحقیق در مورد پروژه روانشناسی یادگیری-قسمت هشتم

دانلود پایان نامه

 

مفهوم‌ محوری‌ برنامة‌ لئوناردو این‌ است‌ كه‌ مهارت‌آموزی‌ باید جزئی‌ همیشگی‌ و ضروری‌ از حیات‌ كاری‌ فرد باشد، و به‌ منظور پشتیبانی‌ از ایدة‌ نیروی‌ كار پرتوانمند و كاملاً كیفی‌، سال‌ 1996 «سال‌ یادگیری‌ مادام‌ العمر» نامیده‌ شده‌ است‌. اكنون‌ به‌ مهارت‌آموزی‌ یا یادگیری‌، بسیار بیش‌تر از هر زمان‌ دیگری‌ توجه‌ می‌شود. بسته‌های‌ آموزش‌ آزاد، یا از راه‌ دور، زیاد شده‌اند. در راستای‌ اهداف‌ این‌ مقاله‌، اصطلاح‌ «یادگیری‌ از دور» (یعنی‌ زمانی‌ كه‌ دانشجو یك‌ موضوع‌ یا مهارت‌ را، بیرون‌ از محیط‌ كلاس‌ درس‌ و بدون‌ كمك‌ گرفتن‌ از آموزش‌ چهره‌ به‌ چهره‌، با استفاده‌ از كتاب‌ راهنما، نوار دیداری‌ یا شنیداری‌، و دیگر رسانه‌های‌ الكترونیكی‌ و البته‌ با پشتیبانی‌ آموزش‌ از راه‌ دور می‌آموزد) مفهوم‌ «یادگیری‌ آزاد»(open learning) (نوعی‌ از یادگیری‌ كه‌ بیرون‌ از كلاس‌ درس‌ انجام‌ می‌شود و نوارهای‌ دیداری‌ و شنیداری‌، كتاب‌های‌ خودآموز، و… را در بر می‌گیرد) را نیز شامل‌ می‌شود.

 

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

در برنامة‌ مطلوب‌ مهارت‌آموزی‌، ممكن‌ است‌ مهارت‌آموزی‌ «ضمن‌ خدمت‌»، مهارت‌آموزی‌ رسمی‌ همگانی‌ در كلاس‌ درس‌، و انواع‌ گوناگون‌ آموزش‌ از راه‌ دور با هم‌ تركیب‌ شوند. به‌ نظر من‌ هیچ‌ نوع‌ مهارت‌آموزی‌ بهتر از آن‌ مهارت‌آموزی‌ «ضمن‌ خدمت‌» كه‌ به‌ وسیلة‌ یك‌ متخصص‌ داده‌ شود نیست‌. اما در غیاب‌ این‌ نوع‌ از آموزش‌، محصولات‌ آموزش‌ از دور می‌توانند جایگزین‌ قابل‌ قبولی‌ به‌ شمار آیند. اگرچه‌ آموزش‌ از دور راه‌ حلی‌ برای‌ موانع‌ موجود بر سر راه‌ مهارت‌آموزی‌ ــ موانعی‌ همچون‌ هزینه‌، غیبت‌ كاركنان‌، و …ــ ارائه‌ می‌دهد، اما معایبی‌ نیز دارد. یادگیرندة‌ از راه‌ دور چه‌بسا كه‌ احساس‌ انزوا كند و دلش‌ هوای‌ تعامل‌ چهره‌ به‌ چهره‌ با همدرسانش‌ را كند؛ او می‌خواهد با جلب‌ توجه‌ مستقیم‌ و شخصی‌ معلم‌، اطمینان‌ خاطر كسب‌ كند. بعلاوه‌، چه‌ بسا از نظر استفاده‌كننده‌، بسته‌های‌ آموزش‌ از راه‌ دور موجود، قالب‌ كاملاً مناسب‌ نداشته‌ باشند. بهترین‌ بسته‌های‌ آموزش‌ از راه‌ دور، اگر استفاده‌ كننده‌ مجبور باشد برای‌ استفاده‌ از آن‌ بر روی‌ نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای‌ جدید سرمایه‌گذاری‌ كند، ارزش‌ خود را از دست‌ می‌دهند.

آموزش‌ از دور به‌ چند دلیل‌ از پروفایل‌ بسیار خوبی‌ برخوردار است‌:

  1. به‌ استفاده‌كننده‌ امكان‌ می‌دهد به‌ جای‌ غیبت‌ از محل‌ كار، خودش‌ در فرصت‌های‌ خاص‌ خودش‌ مطالعه‌ كند. این‌ امر البته‌ ممكن‌ است‌ از نظر استفاده‌كننده‌، در مقایسه‌ با حضور

در یك‌ دورة‌ همگانی‌، یك‌ اشكال‌ باشد! در هر حال‌ برای‌ كسی‌ كه‌ در یك‌ بخش‌ كوچك‌ و كم‌ بودجه‌ كار می‌كند، برنامة‌ آموزش‌ از دور تنها گزینة‌ موجود است‌؛
2.استفاده‌كننده‌ می‌تواند با سرعت‌ خاص‌ خود مطالعه‌ را پی‌ بگیرد؛
3. دورة‌ آموزش‌ از راه‌ دور باعث‌ صرفه‌جویی‌ در هزینه‌های‌ سفر و اسكان‌ می‌شود، و
مستلزم‌ غیبت‌ كاركنان‌ هم‌ نیست‌ ــ و این‌ امر همیشه‌ موضوع‌ جذابی‌ برای‌ كارفرمایان‌ است‌؛

  1. برنامه‌های‌ آموزش‌ از دور در طیفی‌ از رسانه‌ها موجودند. برخی‌ از بسته‌های‌ آموزشی‌مشابه‌ در رسانه‌های‌ مختلف‌ عرضه‌ می‌شوند و در نتیجه‌ استفاده‌ كننده‌ می‌تواند قالبی‌ راانتخاب‌ كند كه‌ بیش‌ترین‌ تناسب‌ را با نیازها و منابع‌ او دارد؛
    5. با این‌ شیوه‌، آموزش‌ در تمام‌ دنیا دسترس‌پذیر می‌شود. دوره‌های‌ بسیاری‌ هستند كه‌عمدة‌ آن‌ها در حال‌ حاضر از سوی‌ دانشگاه‌های‌ امریكا ارائه‌ می‌شوند و
    دوره‌های‌ كوتاه‌مدت‌ و دوره‌های‌ ‌دار را بر روی‌ اینترنت‌ عرضه‌ می‌كنند. اگر كسی‌ كه‌ در بریتانیا زندگی‌ می‌كند یقین‌ كند كه‌ دورة‌ خاصی‌ از یك‌ دانشسرا، دانشگاه‌ یا مؤسسه‌آموزشی‌ در ایالات‌متحده‌، یا سنگاپور، یا استرالیا برایش‌ كاملاً مناسب‌ است‌، در این‌صورت‌، فناوری‌ موجود تمام‌ موانع‌ عملی‌ را از میان‌ برخواهد داشت‌.

با این‌ كه‌ بسته‌های‌ آموزش‌ از راه‌ دور از ده‌ها سال‌ پیش‌ موجود بوده‌اند، همگرایی‌ فناوری‌های‌ جدید رسانه‌ای‌، زمینه‌ساز رشد سریع‌ دوره‌های‌ آموزش‌ از راه‌ دور بر روی‌ دیسك‌ رایانه‌، دیسك‌ فشردة‌ خواندنی(CD-ROM)‌ ، دیسك‌ فشردة‌ تعاملی‌(CD-I) و اینترنت‌ شده‌ است‌. بویژه‌ اینترنت‌ باعث‌ گستردگی‌ طیف‌ دوره‌های‌ موجود امروز، و افزایش‌ روزافزون‌ تعداد ارائه‌دهندگان‌ این‌ آموزش‌ها شده‌، و آنان‌ از اینترنت‌ به‌ عنوان‌ یك‌ واسطة‌ ارائه‌ استفاده‌ می‌كنند. دانشگاه‌ آزاد بریتانیا كه‌ دوره‌های‌ آموزش‌ از دور را از طریق‌ رسانه‌های‌ متفاوت‌ ارائه‌ می‌كند تدریجاً به‌ این‌ نتیجه‌ می‌رسد كه‌ دانشجویانش‌ به‌ گونة‌ فزاینده‌ای‌ از پست‌ الكترونیكی‌ برای‌ ارتباط‌ با استادان‌ خود استفاده‌ می‌كنند.

تعداد دانشجویانی‌ كه‌ با استادان‌ دانشگاه‌ آزاد ارتباط‌ برقرار می‌كنند در سال‌ گذشته‌ از 5000 ناگهان‌ به‌ 16000 دانشجو افزایش‌ یافت‌. میزان‌ اتصال‌های‌ اینترنتی‌ در حال‌ افزایش‌ تصاعدی‌ است‌ و بنابر یكی‌ از پیش‌بینی‌های‌ اخیر، می‌توان‌ انتظار داشت‌ كه‌ تا سال‌ 2000، تعداد استفاده‌كنندگان‌ از اینترنت‌ به‌ رقمی‌ حدود 52 میلیون‌ نفر برسد. این‌ وضع‌، بازار گسترده‌ای‌ را برای‌ ارائه‌دهندگان‌ دوره‌های‌ آموزش‌ از دور فراهم‌ می‌آورد. بررسی‌های‌ پیمایشی‌ نشان‌ می‌دهند كه‌ بخش‌ بزرگی‌ از استفاده‌كنندگان‌ از اینترنت‌ (91%) از این‌ رسانه‌ برای‌ یكی‌ از انواع‌ آموزش‌ از راه‌ دور استفاده‌ كرده‌اند .

اینترنت‌ همچنین‌ راه‌ مفیدی‌ برای‌ روزآمدكردن‌ برنامه‌های‌ آموزشی‌ مربوط‌ به‌ دیسك‌های‌ رایانه‌ و دیسك‌های‌ فشرده‌ است‌، كه‌ در نتیجه‌ به‌ افزایش‌ طول‌ عمر محصول‌ كمك‌ می‌كند و ارزش‌ پول‌ را افزایش‌ می‌دهد. مثلاً سرمایه‌گذاری‌ اولیه‌ در یك‌ محصول‌ دیسك‌ فشرده‌ یا مهارت‌آموزی‌ مبتنی‌ بر رایانه‌ (سی‌بی‌تی‌) (Computer-Based Training: CBT)را، در صورتی‌ كه‌ بتوان‌ محتوای‌ آن‌ را از طریق‌ اینترنت‌ به‌ سادگی‌ روزآمد كرد، می‌توان‌ جذاب‌تر كرد. «اَسلیب‌» برای‌ دورة‌ «سی‌بی‌تی‌» خود با عنوان‌ «اینترنت‌ برای‌ افراد كاملاً مبتدی‌» و برای‌ برنامة‌ دیسك‌ فشردة‌ خود با عنوان‌ «فناوری‌ در اداره‌» این‌ رویكرد را در پیش‌ گرفته‌ است‌.

لازم‌ است‌ كه‌ خریداران‌ و استفاده‌كنندگان‌ مواد آموزش‌ از دور به‌ یاد داشته‌ باشند كه‌ هر چند اینترنت‌ از پروفایل‌ بسیار خوبی‌ به‌ عنوان‌ یك‌ ابزار ارائه‌ برخوردار است‌، مواد این‌ دوره‌ها را از طریق‌ رسانه‌های‌ دیگر، مثل‌ نسخه‌ كاغذی‌، ویدئو، تلویزیون‌ كابلی‌، ماهواره‌ای‌ و معمولی‌، دیسك‌ فشرده‌ و «سی‌دی‌آی‌»، و حتی‌ نوارهای‌ صوتی‌ نیز می‌توان‌ به‌ دست‌ آورد. این‌ نكته‌ كه‌ محمل‌ مندرجات‌ دوره‌ای‌، یك‌ فناوری‌ «قدیمی‌» باشد، لزوماً از اعتبار آن‌ نمی‌كاهد. معیارهایی‌ كه‌ در این‌ ارتباط‌ باید بدان‌ها توجه‌ داشت‌ عبارت‌اند از:

1ـ دورة‌ مورد نظر تا چه‌ اندازه‌ با نیازهای‌ استفاده‌كننده‌ همخوانی‌ دارد؛
2ـ آیا محمل‌ مورد استفاده‌ برای‌ استفاده‌كننده‌ كارایی‌ دارد (به‌ بیان‌ دیگر، آیا استفاده‌كننده‌ برای‌ استفاده‌ از بستة‌ آموزشی‌، نیازمند خرید نرم‌افزار، سخت‌افزار و / یا آموزش‌ دیگری‌ هم‌ هست‌)؟

3ـ آیا مطالب‌ دوره‌ را می‌توان‌ به‌ سادگی‌ روزآمد كرد؟

4ـ آیا بستة‌ آموزشی‌ مورد نظر، نشان‌ دهندة‌ «ارزش‌» پول‌ پرداخته‌ شده‌ هست‌؟
ارائه‌دهندة‌ دورة‌ آموزشی‌ باید متعهد شود كه‌ نه‌ تنها مطالب‌ دوره‌ را با مناسب‌ترین‌ رسانه‌ در اختیار استفاده‌كننده‌ قرار دهد (كه‌ این‌ فقط‌ وجه‌ تجاری‌ قضیه‌ است‌)، بلكه‌ باید این‌ مطالب‌ را در قالبی‌ آسانكار ارائه‌ كند. هدف‌ از این‌ امر آن‌ است‌ كه‌ استفاده‌كننده‌ در هنگام‌ استفاده‌ از مطالب‌ آموزشی‌، اوقات‌ فرحبخش‌ و آموزنده‌ای‌ داشته‌ باشد، و نیز از بیعلاقگی‌ و كسالت‌ او، و در نتیجه‌، خودداری‌ از ادامة‌ آموزش‌ جلوگیری‌ شود.

دانشگاه‌ آزاد كه‌ یكی‌ از كارآزموده‌ترین‌ ارائه‌دهندگان‌ آموزش‌ از دور در بریتانیا است‌، ركورد بسیار خوبی‌ در حفظ‌ دانشجویان‌ به‌ دست‌ آورده‌: میزان‌ تكمیل‌ دوره‌ توسط‌ دانشجویان‌ به‌ 80% می‌رسد، كه‌ گواه‌ برتری‌ محصولات‌ و خدمات‌ آن‌هااست‌[3] . برنامة‌ آموزش‌ آزاد «اَسلیب‌» نیز تاكنون‌ انصرافی‌ نداشته‌، هر چند نمی‌توان‌ ادعا كرد كه‌ محصولات‌ آموزش‌ از دور اسلیب‌ سابقه‌ای‌ به‌ اندازة‌ دانشگاه‌ آزاد داشته‌اند.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

Leave a comment