دانلود تحقیق در مورد پروژه راه کارهای نوین تعلیم و تربیت -قسمت اول

دانلود پایان نامه

 

مقدمه:

اهمیت مسائل دینی و پیاده نمودن این مسائل از جمله حجاب كه در جامعه كنونی از هر سو در معرض تیرهای سهمگین تهاجم فرهنگی میباشد موردی است كه دشمن پس از ناكام ماندن 8 سال جنگ تحیلی بر كشور ما كه كشور جوانی میباشد به فكر حمله از جهت دیگری نمود و آن تهاجم فرهنگی و تابع مُد و تابع نظریات خود قرار دادن جوانان این مملكت بود. همان روش كهنهای كه در عهد رضاخان تجربه كرد و جهت پیشرفت كار خود ابتدا از حجاب زنان شروع نمود و كمكم توانست برای خود پایگاهی ایجاد نماید، پس همین امر انگیزهای بود جهت بررسی مسائل مربوط به حجاب بانوان در جامعه كنونی و راههایی كه بتواند ما را به فطرت خداگونه خود بازگرداند.

 

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

طرح مسئله: من در دبیرستان مطهری 2 كه یكی از مدارس ناحیه 1 شهر همدان میباشد و از سطح زندگی نسبتاً خوبی برخوردارند و دارای 6 كلاس دوم است درس میخوانم، با شروع سال تحصیلی در رشته ریاضی در میخواندم اما احساس نمودم كه در رشته انسانی به مسائلی كه در ذهن من مطرح میباشد بهتر میتوانم پاسخگو باشم، پس با تغییر رشته به مطالعه و تحقیق در مورد مسائلی كه مایل به یافتن جواب آنها بودن پرداختم، یكی از آن مسائل بررسی حجاب در بین دختران جوان جامعه بود و چه كارهایی میتوان به عنوان یك دختر مسلمان انجام داد تا دختران جوان مادین را در زندگی و ایمانی و هدایت به راه الهی و صراط مستقیم توجه كنند و آن را محور قرار دهند.

چگونه است كه بسیاری از دانشآموزان كلاسهای بالاتر و حتی مقاطع بالاتر، با اینكه سالها تحت تعلیم و آموزش قرار میگیرند هنوز تا حد بسیار با مسائل اعتقادی دینی بیگانه هستند.

چرا حتی بسیاری از بزرگسالان ما كه بعضاً دارای مدارك بالاتر نیز میباشند هنوز احساس نمیكنند كه دین برای زندگی آنهاست، آنهم برای تمام زندگی.

سؤالاتی كه ذهن مرا بخود مشغول كرده این است كه چگونه دانش آموزی كه از اول راهنمایی تا كنون مسائل دینی را جزء درسهای مدرسه خوانده است و در خانواده و محیط اجتماعی هم با آن برخورد داشته است هنوز یك انسان بدون انگیزه است و مسائل اعتقادی در زندگی او آن گونه كه زیبنده یك دختر مسلمان است مطرح نمیباشد.

جمع آوری اطلاعات (شواهد)

برای بررسی بهتر مسئله لازم دانستم كه با چند نفر در زمینه كارم مشورتهایی داشته باشم، سعی نمودم نظرات حداكثر افراد را در كارم دخالت دهم، لذا با مربی پرورشی مدرسه خودمان و معلم دینی به مصاحبه و گفتگو پرداختم و چگونگی كارم را توضیح دادم و از آنها راهنمایی خواستم، ارشادات آنها در تسهیل كارم نقش اساسی داشت. گروه بعدی مدیر و معاونین مدرسه بود، كه با آنها صحبت نمود، آنها نیز این كار را پر زحمت و در عین حال بسیار مفید دانسته و البته نظرات و پیشنهاداتی ارائه نمودند كه از آنها نیز استفاده شد. چند تن از مشاوران پایههای مختلف و اولیاء دانشآموزی نیز كسانی بودند كه در این مورد با آنها مشورت شد، آنان نیز آنرا مفید دانسته، چند نفر از كادر محترم ادارة آموزش و پرورش نیز كار را دیده و آنها را مورد تأیید قرار دادند.

انتخاب راههای پیشنهادی:

راه حلی كه برای نقصان یا رفع این مورد به نظرم رسید این بود كه در كلاسی كه درس میخواندم به فعالیت پرداخته و در ساعات بحث و گفتگو یا صحبتهای دوستانه افكار دوستان را به سمت پژوهش و تفسیر كه باعث تفكر و تعقل در آیات گردد و استفاده از نهج البلاغه و حدیث و داستان زندگی علما و خوابهای روحانی و معنوی آنان و دوستان و سخنان علمای بزرگ كمك بگیرم، تا همكلاسیها با علاقه هم به مسائل درسی پرداخته و هم به رعایت صحیح حجاب بپردازند. مبنای كار من در این زمینه تفكر بوده است كه دانش آموزان در طول دوران تحصیل یكساله خود روزی یك مطلب را در زندگی پیاده نمایند طولی نخواهد كشید كه تمام مسائل دینی مخصوصاً حجاب را عملاً در زندگی خود پیاده نموده، پس با این دیدگاه چند راهحل در نظر گرفته و آنان را آزمودم.

راهحلهایی كه سبب ایجاد انگیزه خودباوری دینی و رعایت حجاب در بین دوستان گردد.

1- تفكر و تعقل پیرامون آیات درس عفاف كتاب دین و زندگی2 در مواقع خارج از ساعات درسی و بحث و گفتگو پیرامون آنچه كه تفكر نمودن و بیان نظرات و عقاید خود در گروه همكلاسیها

2- شركت در نماز جماع و تشویق دوستان به این امر

3- خود به عنوان یك الگوی عملی سعی نمودم مواردی كه لازم است یك دختر مسلمان رعایت كند، انجام دهم.

4- نوشتن تحقیق پیرامون مسئله با همكاری دوستان و همكلاسیها و ارسال آنان از طریق مدرسه با همكاری بزرگوارانه مدیر محترم مدرسه به ناحیه و استان.

5- با كمك مدیر و اولیای دانش آموزان نشست پرسش و پاسخ با علماء بزرگ

برپایی و برگزاری جلسات ادعیه

– معرفی دوستان به پژوهشگاه معلم استان جهت استفاده آنان از منابع علمی آن پژوهشگاه با كمك كارت عضویت ماردم.

مرحله اول

اجرای آزمایش

ابتدا همكلاسیهای خود را كه 22 نفر بودند و در درس دین و زندگی گروهبندی شده بودند به صورت همان گروهها قرار داده و در ساعات دینی یا پرورشی و یا بیكاری هر گروه پیرامون مسئله حجاب به بحث و گفتگو و بیان نظرات و عقاید گروه پرداخته و در هنگام اذان ظهر در نماز جماعت شركت مینمودم و دوستان را به این امر تشویق مینمودم و هنگام صحبت بسیار آرام صحبت میكردم و با ظاهر مرتب و آراسته به مدرسه میرفتم و با احترام كامل با دانش آموزان صحبت میكردم و همیشه سعی مینمودم در مسائل درسی یك قدم از كلاس جلوتر باشم و بتوانم یك الگوی عملی برای همكلاسیهایم باشم.

اجرای عمل انتخاب شده:

همكلاسیهای من در خارج از محیط مدرسه به گونهای كه نشانه تمدن غرب میپنداشتند بیرون میرفتند و افراد انگشت شماری در نماز جماعت مدرسه شركت مینمودند و رفتارها و كلمات نامطلوب را از خود نشان میدادند.www.zibaweb.com

در مرحله بعد:

در كنار روش قبل (مانند تفكر و تعقل در آیات و استفاده از منابع پژوهشگاه استان كه قبلاً دوستان را به آن پژوهشگاه جهت تحقیق معرفی نموده بودم و پیاده نمودن روش ایجاد خلاقیت و نوآوری در كلاس و سخنان شیرین و معنوی دبیر دینی و پرورش و ایجاد بحث و گفتگو در هنگامیكه دبیر محترم اجازه میداد و به اقتضای كلاس و حضور فعالتر دوستان گویای نقش دین در زندگی آنان بود.

در مرحله بعد:

هر روز صبح یك آیه یا حدیث پیرامون حجاب بر روی تخته كلاس و قراردادن مسابقة ختم قرآن در بین دوستان و ختم صلوات جهت سلامتی امام زمان(عج) و تسبیح دست دانش آموزان در محیط مدرسه گویای پیشرفت كار در مدرسه بود.

مرحله آخر:

با توجه به محتوای درس دینی كه مسائل حجاب و آیات و احادیث درس فعالیت دوستان در كلاس و خارج از كلاس و تشكیل نمایشگاهی با همكاری دبیر محترم دینی و پرورشی نمایشگاه از كارها و خلاقیتهای دوستان كه سعی مینمودم منابع علمی را برای آنان معرفی كنم و یا برایشان منابع را تهیه نموده و در اختیارشان بگذارم و نشست پرسش و پاسخ با علماء كه به همّت مدیر محترم آموزشگاه انجام گرفت با دوستان به بحث و گفتگو میپرداختیم. گفتگوی دوستان گویای این بود كه فعالیتهای انجام شده در این زمینه مؤثر بوده است، مدیر محترم مدرسه و دبیر دینی و پرورشی نیز در صحبتهایشان از این وضع اظهار رضایت میكردند، و دوستان در رفتارهای ظاهری و رعایت حجاب خود با تفكر و تعمل برخورد مینمودند و شوق بسیاری برای انجام فرائض از خود نشان میدادند و ظاهر آنان بسیار متین و باوقار بود.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

Leave a comment