دانلود تحقیق در مورد پروژه جامعه شناسی آموزش وپرورش -قسمت دوم

دانلود پایان نامه

 

توجه جامعه شناسان به آموزش و پرورش به ویژه پس از گسترش آموزش و پرورش در جهان واهمیت پیدا کردن کارکردهای مختلف آن افزایش پیدا کرد.

 

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

برتون کلارک (1964):

جذابیت آموزش و پرورش دردوران جدید به طورهمزمان ، از افزایش اهمیت و کاهش وضوح آن ناشی می شود.

اهمیت آموزش و پرورش ناشی از گسترش کارکردهای آن است آموزش و پرورش غامضترو فهم واقعیت های آن از راه مشاهدات سطحی یا به مدد شعور عادی دشوارتر می شود.
جامعه شناسی در گذشته اعتنای چندانی به پژوهش در آموزش و پرورش نداشت، ولی اینک با علاقه و جدیت به آن روی آورده است .

جامعه شناسی آموزش و پرورش

تعریفی دیگر از جامعه شناسی آموزش و پرورش آ.پ

: تحلیل علمی الگوها و فراگردهای اجتماعی ای که در نظام آموزش و پرورش دخالت دارند.

هدف جامعه شناسی آ.پ به طور کلی

آن است که پدیده های آموزش و پرورش، نحوه تشکل و سازمان پذیری ، و کارکردهای عمومی آن را در زندگی اجتماعی مطالعه کند.

اصول جامعه شناسی  آموزش و پرورش

پریكاردو باكستون ( 1973 ) :

روشهای مطالعه و محتوای دروس جامعه شناسی آموزش و پرورش به عنوان یك رشته دانشگاهی بسیار متغیر بوده و با رویكردهای متفاوتی در آموزشگاهها آموزش داده  می شود

1ـ دانش و معرفت حاصله مبتنی بر روشهای تحقیق عینی باشد .

2ـ دانش یا مهارت هایی كه بدست می آید ، باید بر فراگردهای آموزش و پرورش جامعه متمركز باشد .

3ـ باید نوع جمعیتی مناسب برای مطالعه مّد نظر قرار گیرد  .

4ـ ویژگی های روابط اجتماعی میان افراد و گروههایی كه مورد مطالعه قرار می گیرند چهارمین عامل مشخص كنندة حیطه مطالعاتی این رشته است .

از این رو ، با پیدایش خط و نوشتار ، سنت ها و قوانین
اجتماعی بر سنگ ، سفال یا پاپیروس نگاشته شد .

” آموزش و پرورش دوران مدرسه ”
اگر هر روز تحصیلی ، 5 ساعت ، هفته تحصیلی 6 روز و سال تحصیلی
9 ماه طول بکشد ، هر کودک دانش آموز قریب 1100 ساعت از سال را
در مدرسه سپری می کند .همچنین اگر اوقات بیداری کودک  درروز 15
ساعت باشد .

  او قریب 5400ساعت در سال ، ساعت بیداری دارد . بدین ترتیب چنین کودکی قریب 4300 ساعت از سال را بیرون از مدرسه می گذراند یعنی چهار برابر وقتی که د رمدرسه حضور می یابد ،

   لذا آ پ مدرسه ای جزئی است .

” انواع تجربه های آموزش و پرورشی در زندگی اجتماعی “

•      انواع تجربه های نامنظم اجتماعی را به اختصار بر می شماریم :

” انواع تجربه های آموزشی و پرورشی در زندگی اجتماعی “

           •خانه و خانواده

           •همسایگان و اهل محله

           •بازیها

           •طبیعت

” انواع تجربه های آموزشی و پرورشی در زندگی اجتماعی “

           •نهادها و فعالیتهای دینی

           •کار وشغل

           •خیابانها ی شهر

           •مسافرت

” انواع تجربه های آموزشی و پرورشی در زندگی اجتماعی “

           •شرایط زندگی شهری و یا به اطلاح مدنی

           •زیبائیها و زشتیهای محیط اطراف

           •عضویت در گروهها

           •تجربه هایی که از اعمال قدرت و اقتدار ناشی می شوند

” انواع تجربه های آموزش و پرورشی در زندگی اجتماعی “

           •بیماریها ، تصادفات و پیشامدها

           •تنبیهات و تشویق ها ، خطاها و جرایم

           •امیدهاو آرزوها ، دوستیها

           •مطالعه روزنامه ها ، مجلات ، کتابها و غیره

“   تعریف آموزش و پرورش “

  از آموزش و پرورش تعاریف متعددی شده است . این تعاریف ناشی از پیچیدگی و چند وجهی بودن امر آموزش و پرورش است .

  جامعه شناسی ، آموزش و پرورش را غالبا به عنوان یک نهاد اجتماعی مورد مطالعه قرار می دهد

•      امروزه آموزش و پرورش به عنوان یک فراگرد اجتماعی محسوب می شود .

   آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد اجتماعی

کارکردهایی که مبنای پیدایی نهادهای اصلی جامعه را تشکیل می دهند

           •تولید نسل و تعیین خویشاوندی

           •تربیت اعضای جدید و انتقال فرهنگ جامعه از نسلی به نسل دیگر

•           تولید و توزیع کالاها و خدمات

کارکردهایی که مبنای پیدایی نهادهای اصلی جامعه را تشکیل می دهند

           •تدارک برای استفاده مشروع از قدرت برای استقرار و حفظ نظم اجتماعی

           •ارتباط انسان با ماوراء طبیعت

” تعریف نهاد “

  اصطلاح نهاد به هرنوع اعتقاد ، ارزش ، مفهوم ، سازمان و یا بطور کلی هر پدیده ای که طی شرایط و فراگردهای تاریخی با مجموعه ای از اهداف کارکردها ، کارکردهای و کنش های مشخص شده اطلاق می شود

” مفهوم وساختار نهاد “

  نهاد اولا مفهوم وثانیا ساختار دارد.

” ساختار نهاد اشاره دارد به “

” ویژگیهای نهاد اجتماعی  “

” ویژگیهای نهاد اجتماعی  “

  کارکردها یا آشکارند یا نهان

” برخی از کارکردهای نهان و ضمنی  “

” ویژگیهای  ذاتی نهاد “

” ویژگیهای  ذاتی نهاد “

  نهادهای اجتماعی ساختار ، اهداف و کارکردهای ویژه دارند و فراگردهای آن به مرور زمان رسمیت یافته اند

((تحلیل نهادی ))

       •” سر جامکی ”  مفهوم نهاد را در سطوح چهار گانه

       •زیر تعریف کرده است :

       •1- نظام فرهنگی

       •2- اصول هنجاری

       •3- نهادی کردن

•       4- نهادها در نظم اجتماعی

“تحلیل نهادی آموزش و پرورش”

 نظام آموزش و پرورش ایران از کودکستانها ، دبستانها ، مدارس راهنمائی ، دبیرستانها و دانشگا ها تشکیل شده است .

“ نظام آموزش و پرورش ایران “

  تا زمان مشرو طیت و حتی چند دهه بعد از آن مکتب خانه های سنتی ، عوامل عمده آموزش و پرورش محسوب می شدند . بعد از تعلیمات مکتبی ، خانواده های مرفه با معلم خصوصی فرزاندنشان را آموزش می دادند .

“ نظام آموزش و پرورش ایران “

  پیش از مشروطیت و سالهای بعد از آن ، تعداد معدودی مدارس جدید به وسیله میسیونرهای مذهبی و تحصیل کردگان خارج ، فرهنگ دوستان و دولت تشکیل شد .

“ نظام آموزش و پرورش ایران “

  در حدود سال 1280 هجری شمسی ، تقریبا هفده مدرسه ابتدائی جدید در تهران و سایر شهرستانها وجود داشت که آموزش و پرورش فرزندان قلیلی از شهرنشین ها و خانواده های مرفه را عهده دار بودند .

“ نظام آموزش و پرورش ایران “

  دوره بعد از مشروطیت تا زمان ظهور   رضا خان را می توان دوره ثبات اوضاع سیاسی و خرابی اقتصاد کشور دانست . از مشخصات نظام آموزش و پرورش در این دوره اعمال کنترل دولت بر تمام مدارس و آموزشگاههای خصوصی و دولتی است .

“ نظام آموزش و پرورش ایران “

  نتایج تحول نظام آموزش و پرورش ایران از زمان مشروطیت تا انقلاب اسلامی 1357 :

“نتایج تحول نظام آموزش و پرورش ایران از زمان مشروطیت تا انقلاب اسلامی 1357 “

“نتایج تحول نظام آموزش و پرورش ایران از زمان مشروطیت تا انقلاب اسلامی 1357 “

“نتایج تحول نظام آموزش و پرورش ایران از زمان مشروطیت تا انقلاب اسلامی 1357 “

“اولویت اهداف آموزش و پرورش از سال 1345 به بعد “

“نتایج تحول نظام آموزش و پرورش ایران از زمان مشروطیت تا انقلاب اسلامی 1357 “

“ هدفهای منطقه ای کردن آموزش و پرورش “

” منزلت نهاد آموزش و پرورش ”

نظام آموزش و پرورش در مقام یک نهاد اجتماعی  از منزلتی همتراز با نهادهای دیگر برخوردارنیست . این نظام کارکردهای جامعه پذیری و فرهنگ پذیری را بر عهده دارد که بسیار دارای اهمیت است .

” بخش دوم ”

” کارکردهای اجتماعی آموزش و پرورش ”

” فصل چهارم ”

کارکردهای آموزش و پرورش :

برخی از کارکردهای آموزش و پرورش نقش محافظه کارانه و بعضی دیگر نقش نوآورانه دارند .

انتقال فرهنگ :

منظور از انتقال فرهنگ ، پاسداری و بزرگداشت سنتها و ارزشهاست .

– کارکرد انتقال فرهنگ بسیار محافظه کارانه است

       -در فراگرد انتقال فرهنگ ، ممکن است به ارزشهای تحقیق و انتقاد بذل توجه شود و از این طریق بازسازی فرهنگ و دگرگونی در آن میسر گردد .

” جامعه پذیری ”

اساس جامعه پذیری بر این واقعیت استوار است که انسان به صورت شخص زاده نمی شود ، بلکه از طریق پرورش و آموزش اجتماعی به یک شخص تبدیل میشود .

” گزینش و تخصیص ”

تربیت حرفه ای و تخصصی افرادجامعه سبب آماده کردن آنان برای جذب نیروی کار .

این کارکرد بین نظام های آموزشی ، سیاسی و اقتصادی هماهنگی بوجود می آورد .

” نظارت اجتماعی ”

آموزش و پرورش با القای ارزشهای وفاداری به نهادهای جامعه ، به عنوان ساخت و کار کنترل اجتماعی عمل می کند و لذا آموزش و پرورش رسمی خودمداری فردی را کاهش می دهد

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

Leave a comment