دانلود تحقیق در مورد پروژه تشریح اهمیت جایگاه هنر در جامعه و نظام آموزشی -قسمت دوم

دانلود پایان نامه

 

حال بمنظور بهره مندی از این استعدادها و جهت دهی مناسب به آن نیازمند یك نظام تربیتی قوی، مطلوب و پویا متناسب با هدفهای غایی و آرمانی نظام تعلیم و تربیتی كشورمان می باشیم بدین منظور احیاء مجدد معاونت پرورشی و نهاد امور تربیتی را به فال نیك گرفته و امیدوارم كه امور تربیتی بتواند با بهره مندی از هنر فعالیتهای تربیتی را گسترش داده و گامهای مؤثر و بلندی را در جهت زنده نگه داشتن ارزشهای والای انسانی و مذهبی و انقلابی و پرورش انسانهای منطبق بر معیارهای ایدئولوژیكی و جهان بینی توحیدی آنها را در مسیر رشد و تعالی و تكامل قرار داده و در آینده ای نه چندان دور شاهد پرورش یافتن انسانهایی والا، توانمند، خلاق، مبتکر، و… در نظام تعلیم و تربیت كشورمان باشیم. ان شاء الله و امیدوارم كه بنده هم توانسته باشم با زبان الكن و قلم ناتوانم حق مطلب را در امر بهره مندی از هنر در توسعه فعالیتهای امور تربیتی ادا نموده باشم.

 

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

با توجه به مطالبی كه ذكر آن گذشت كه همه و همه حاكی از اهمیت ایجاد یك نظام تربیتی پایدار در آموزش و پرورش می باشد در ادامه به ذكر راههایی كه می تواند بهره مندی از آن تحت مقوله هنر در بالا بردن ظرفیت های نظام تربیتی و امور تربیتی *** نماید اشاره می نمایم.

چگونه می توان یك نظام تربیتی مطلوب مبتنی بر هنر و فعالیتهای هنری بوجود آورد

الحمدالله به بركت انقلاب اسلامی، ما ملتی داریم با سرمایه های معنوی با ارزش و توانمندیهای بسیار. اما نكته قابل تأمل این است كه ما با وجود داشتن چنین سرمایه های با ارزش كه قطعاً پشتوانه بسیار خوبی برای هر نظام آموزشی محسوب می شود تا چه اندازه توانسته ایم از این سرمایه ها و توانمندیها استفاده كنیم.

برای روشن شدن موضوع، سخنی از آقای بهرامپور از كتاب نقدی بر ناكارآمدی آموزش و پرورش نقل می نمایم.[1]

ایشان می فرمایند «دولتی زیرك و باهوش كه برای تحصیل به كانادا رفته بود می گفت: اگر بخواهیم سرمایه های معنوی خودمان را با غرب مقایسه كنیم باید به آنها نمره 10 و به خودمان نمره 100بدهیم ولی فرق ما با آنها در این است كه ما از 100 سرمایه به اندازه یكی استفاده می كنیم و آنها از 10 سرمایه به اندازه ی 9 استفاده می نمایند.»

پس ما باید فرصت های طلایی كه می تواند در جهت كسب علم و دانش و فراهم شدن زمینه برای پرورش مهارتهای فكر كردن، مهارت های اجتماعی شدن و مهارت های فنی جهت آماده شدن برای ورود به عرصة زندگی واقعی را فراهم می نماید غافل نشده و آنرا هدر ندهیم و شاید یكی از بهترین راههایی كه می تواند زمینة جلوگیری از هدر رفتن چنین فرصت هایی طلایی را بگیرد فراهم نمودن شرایط برای حضور قدرتمند  در صحنه فعالیتهای امور تربیتی و بهره مندی از هنر در توسعة آن به عنوان یك از مقوله های بسیار مهم و جدی و مورد توجه و علاقه وافر بچه ها (فراگیران) دانست.

برای تأكید و توجه بیشتر به این مهم سئوالی را مطرح می نمایم.

چرا هنر؟

قطعاً امروزه كار معلم تنها انتقال یك سلسله مفاهیم به دانش آموزان از طریق نشانه های گفتاری و نوشتاری نیست بلكه مهمترین وظیفة او این است كه بداند چه چیزی را به چه كسی و با چه روشی می باید ارائه نماید.

از این رو معلم خوب كسی نیست كه تنها یك مطلب را خوب بداند بلكه معلم خوب و شایسته كسی است كه بتواند مطلب را متناسب با سن و ویژگیهای اختصاصی دانش آموزان آنهم با زبانی متناسب حال او ارائه نماید.

كه در این راه با بهره مندی از هنر می توانیم گامهای بلند و مؤثری برداریم. چرا كه هنر یكی از قلمروهای بسیار مهم و گنجینة فرهنگی، و… هر جامعه ای محسوب می شود و فرهنگ و ارزشهای دینی و معنوی هر جامعه ای در درجة اول در آثار هنری خلق شده از سوی افراد آن جامعه متجلی می شود و انسان به یاری ادبیات و هنر است كه نتوانستن های خود را در ساحت واقعیت جبران می كند و به آنچه كه باید باشد و نیست رنگ عینیت و تجلّی محسوس می بخشد قطعاً هنر انسان را از دایرة تنگ تفرّد و درون گرایی محض خارج كرده و در مسیر تعامل و تكامل اجتماعی و انسانی قرار می دهد و پرواضح است انسانهایی كه دستی در هنر ندارند معمولاً دارای افق اندیشة وسیع تر و ژرف تری نسبت به مسائل جهان دارند و می توانند آزادانه از مرز دنیای واقع فراتر رفته و در اوج زیبایی خود ساخته به پرواز درآیند و در این رهگذر رویاهای ناممكن را ممكن سازند.

علاقمندی به هنر و فراهم نمودن زمینة بهره گیری از آن برای دانش آموزان باعث گسترش حس زیباشناختی آنان، تبلیغ ارزشهای معنوی، آشنایی با الگوهای رفتار انسانی والا گسترش باورها و نگرش های مثبت و به طور كلی آزادی انسان از فشارهای ناشی از زندگی مادی می گردد.

و از طرفی دیگر اگر ما بتوانیم با بهره گیری از هنر دانش آموزان را علاقمند به امور دینی و مذهبی و فعالیتهای تربیتی نمائیم قطعاً دریچه هایی شفاف به دنیای اطراف دانش آموزان باز می شود كه با پیشرفت كار آموزش این پنجرة شفافیت و نورانیت آن بیشتر می شود و با وجود چنین دریچه هایی دانش آموزان دنیا و زیبایی های آنرا بهتر می بینند و نتیجتاً علاقه مندی بهتر و بیشتری به هنر پیدا می كنند چرا كه اعتقاد داریم كه مبانی دینی ما منطبق بر حكمتهای جهان هستی و منطبق بر فطرت انسانی است و قطعاً آگاهی بیشتر از حكمتهای جهان هستی باعث رشد دینداری خواهد شد و در پایان این قسمت از نوشته ام به سخنی از استاد جعفر سبحانی اشاره می نمایم.

ایشان می فرمایند[2]: «علم و دانش، مطالعه و بررسی آثار دانشمندان غور در قوانین آفرینش، مایه شكفته شدن عقل و خرد می گردد. چنانچه ممارست با گناه و همنشینی با بدكاران، دیدن مناظر معصیت، مایه ضعف شنوایی و بینایی فرد گردیده و زشتی بسیاری از كارها را از میان می برد.

اشاره مختصر به جایگاه هنر در فعالیتهای تربیتی مذاهب

در مذاهب دیگر بهره گیری از هنر نیز مدخلی است برای آموزش و ایجاد علاقمندی به دین و فعالیتهای تربیتی بگونه ای كه آقای «عادل توفیق عطاری» در كتاب «القربیه الیهودیه فی فلسطین المتحله و الدیاسپورا» نوشته:

[3]«قهرمانان توراتی مثل قصه حضرت داود، طالوت و جالوت ما مدخلی برای آموزش دین و ارزشهای دینی است یا جشن زیبای بابانوئل دوست داشتنی، یك مدخل برای ایجاد علاقمندی به دین است همچنان كه سرودهای كودكانه، این نقش را در مسیحیت بازی می كند.»

متعالی بودن هنر در گذشته و حال

ارجمندی و متعالی بودن هنر گذشته و امروز را، می توانیم در یك بررسی كوتاه و در لابه لای سرمایه های فراموش شده تاریخ دور و نزدیك ببینیم، لازم می دانم به یكی از وقایع ناخوشایند كه در برنامه های آموزشی جهان سوم[4] وجود دارد اشاره نمایم و آن نادیده گرفتن زمینه های آموزش سنتی و تجربی دانش و هنر آن كشورهاست مثلاً همین نادیده گرفتن تجربة آموزشی بسیار ارزندة «حوزه ای» خودمان و جایگزینی روشهای بیگانه با ماست شیوه های برتر از همان فریبهای استعماری است زیرا آنچه را امروزه به عنوان روشهای آموزشی برایمان سوغات آورده اند دریافتهای ناقص و حفظ كردنی و نظری به دنبال دارد كه جایی برای جستجو و تكاپو و تحقیق و فكر كردن و آشنایی با فرآیند تفكر منطقی و حل مسأله برای فراگیران ما باقی نمی گذارد.

برای روشن تر شدن موضوع و اهمیت پرورش در فرآیند آموزش لازم می دانیم به موضوعی كه شاید خیلی از اوقات ذهن من و بسیاری امثال چون بنده را به عنوان معلم درگیر نموده اشاره نمایم.

امروزه با پیشرفتهای سریع علمی بسیاری از نظامهای آموزشی دنیا به دنیال شیوه ها و روش هایی هستند كه یادگیری بهتر را تحت عناوین روشهای نوین و فعال تدریس ارائه نمایند. امّا بنده نظرم این است كه تدریس پویا وفعال در كلاسهای درس ما همان چیزی است كه امروز در اهداف كنفرانس امور تربیتی و احیاء معاونت پرورشی نهفته است.

از نظر بنده تدریس پویا با توجه به نمودار شماتیك زیر چیزی نیست جز توجه به بعد پرورشی فرآیند آموزش.

امروزه در فرآیند آموزش ارائه اطلاعات و معلومات و اندوخته های صرف علمی به ذهن فراگیران ره آوردی جز حفظ طوطی وار مطالب را به دنبال نخواهد داشت امّا اگر می خواهیم آموزش و پرورش موفق پویا و فعال داشته باشیم قطعاً باید به سوی پرورش گام برداریم و آنچه در نمودار تدریس پویا از پرورش را در ذهن ما متبادر می نمایدقطعاً چیزی نیست جز اینكه فراگیران ما بتوانند از اطلاعات و یافته های علمی خود در حوزة دانش در بعد نگرشی و مهارتی استفاده نمایند آن موقع است كه می توانیم ادعا نمائیم كه ما توانسته ایم در هر دو حوزة آموزش و پرورش موفق باشیم

1- بهرامپور، ابوالحسن. نقدی بر ناكارآمدی آموزش و پرورش در ایران، انتشارات زیبا، تهران 1382

1- سبحانی، جعفر. كتاب مربی نمونه. ناشر انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم، چاپ چهارم- ص 43

2- مقاله (آموزش دین فرایندی فراگیر، ژرف و آرام) نوشته مجتبی صبوری

1- منظور از كشورهای جهان سومی امروز تحت عنوان كشورهای توسعه نیافته یا كم توسعه یافته می باشد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

Leave a comment