دانلود تحقیق در مورد پروژه تربیت‌معلم و آموزش ضمن خدمت-قسمت دوم

دانلود پایان نامه

دارالمعلمین عالى

در سال ۱۳۰۷ براى تربیت دبیر مورد نیاز دبیرستان‌ها، دارالمعلمین مرکزى به دارالمعلمین عالى تبدیل و برنامهٔ تربیت‌معلم متوسطه پایه‌گذارى شد و اساسنامهٔ آن به تصویب شوراى عالى معارف رسید. این مرکز در سال‌هاى بعد به دانشسراى عالى و دانشگاه تربیت‌معلم تغییر نام داد. طبق این اساسنامه، دارالمعلمین عالى به دو قسمت علمى و ادبى تقسیم شد. قسمت علمى شامل ریاضیات، طبیعیات، فیزیک و شیمى و شعبهٔ ادبى شامل فلسفه، ادبیات، تاریخ و جغرافیا بود. دارندگان گواهینامهٔ کامل متوسطه شعبهٔ ادبى و شعبهٔ علمى مى‌توانستند در شعبهٔ ادبى یا علمى این مؤسسه براى تحصیل ثبت‌نام کنند. طبق اساسنامه‌اى که از طرف وزارت معارف در سال ۱۳۰۸ تصویب و ابلاغ شد، تدریس علوم تربیتى در دارالمعلمین عالى معمول گردید و دانشجویان هریک از شعب این مرکز چنانچه داوطلب شغل معلمى بودند، باید علاوه بر تحصیل در شعبهٔ خود، موارد علوم تربیتى را نیز فرا مى‌گرفتند و امتحان مى‌دادند.

 

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

قانون استخدام فارغ‌التحصیلان دارالمعلمین عالى

به‌موجب این قانون – که در آذر ۱۳۰۸ به تصویب رسید – دارندگان درجهٔ لیسانس دارالمعلمین عالى از امتیازات استخدامى خاصى برخوردار شدند. فارغ‌التحصیلان در بدو استخدام با رتبهٔ چهار استخدام مى‌شدند و رتبه‌هاى بعد را سریعتر از دیگر مستخدمان دولت طى مى‌کردند.

وزارت معارف مکلف بود فارغ‌التحصیلان دارالمعلمین عالى را در مدارس دولتى به خدمت بگمارد. دولت نمى‌توانست تا زمانى‌که وزارت معارف به فارغ‌التحصیلان این مرکز نیاز دارد، آنان را در ادارات دیگر به خدمت بپذیرد.

قانون تربیت‌معلم و تأسیس دانشسراهاى مقدماتى

‌”به‌موجب این قانون – که در ۱۱ اسفند ۱۳۱۲ به تصویب رسید – دولت مکلف شده است از اول فروردین ۱۳۱۳ تا مدت پنج سال، ۲۵ باب دانشسراى مقدماتى و یک باب دانشسراى عالى دختران در تهران و در ولایات تأسیس کند و دانشسراى عالى پسران را تکمیل نماید.“ در این قانون عنوان‌هاى ”آموزگار“ براى معلم ابتدائی، ”دبیر“ براى معلم متوسطه و ”هنرآموز“ براى معلم هنرستان و ”استاد“ براى معلم مدسهٔ عالى و دانشگاه وضع شد. براساس این قانون، شرط ورود به دانشسراهاى مقدماتی، داشتن تحصیلات سه سالهٔ متوسطه و شرط ورود به دانشسراهاى عالى داشتن گواهینامهٔ کامل متوسطه بود. در این قانون مقرر شده است که ”دانشسراها باید جملگى شبانه‌روزى و مجانى باشند و دانشسراهاى مقدماتى براى مدارس ابتدائى آموزگار و دانشسراى عالى براى دانشسراهاى مقدماتى و دبیرستان‌ها معلم تربیت کنند. رؤسا و استادان دانشسراى عالى باید درجهٔ دکترى و رؤساى دانشسراهاى مقدماتى باید لیسانس دانشسراى عالى داشته باشند“.

”گواهینامهٔ دانشسراهاى مقدماتى از لحاظ استخدامی، معادل دیپلم کامل متوسطه و دانشنامهٔ پایان تحصیلات دانشسراى عالى معادل با لیسانس و داراى مزایاى اختصاصى از لحاظ استخدام بوده است. به‌موجب این قانون هریک از دانشسراها یک دبستان یا یک دبیرستانِ ضمیمه خواهند داشت و شاگردان سال دوم باید در آنجا تمرین معلمى را انجام دهند“. علاوه بر نکات یادشده، مقررات مربوط به تعهد خدمت فارغ‌التحصیلان، میزان مقررى آموزگاران و دبیران و شرایط بازنشستگى آنان نیز تعیین شده است.

طبق آئین‌نامهٔ اجرائى این قانون ”نخستین دانشسراهاى مقدماتى در شهرهاى تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، کرمان، مشهد، رشت، بیرجند، رضائیه، بروجرد، کرمانشاه، اهواز و یزد تأسیس شد. میزان پرداخت حقوق ماهانهٔ دبیران و دانشیاران، بالاترین حقوق شروع خدمات دولتى تعیین گردید“.

توسعهٔ دانشسراهاى مقدماتى و تشکیل کلاس‌هاى کمک ‌آموزگارى

به‌موجب قانون تعلیمات اجبارى مصوب ۱۳۲۲ ش دانشسراهاى مقدماتى در مناطق مختلف کشور به‌تدریج توسعه یافت و علاوه بر تأمین معلمان مدارس ابتدائى از طریق دانشسراهاى مقدماتى کلاس‌هاى کمک آموزگارى نیز برابر اساسنامهٔ مربوط تشکیل شد. هرچند براى مدت محدودى تربیت‌معلم از طریق دانشسراهاى مقدماتى متوقف شد، این مراکز تا سال ۱۳۵۸ با تغییراتى از نظر مدت تحصیل، مهمترین مراکز تربیت و تأمین معلمان ابتدائى شهر و روستا بوده است.

دانشسراى کشاورزى و سایر مراکز تربیت‌معلم

به‌منظور تربیت آموزگاران فنى براى دبستان‌هاى کشاورزیِ روستائى در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۲۸ اساسنامه و برنامهٔ دانشسراى کشاورزى به تصویب شوراى عالى فرهنگ رسید. فارغ‌التحصیلان این دانشسرا موظف بودند اصول کلى کشاورزى جدید را به‌طور علمى و عملى در قصبات و روستاها تعلیم دهند.

  • دانشسرای تربیت‌بدنی
  • دورهٔ یک‌سالهٔ تربیت‌معلم
  • تربیت‌معلم کودکان استثنائی
  • دانشسراهای راهنمائی تحصیلی
  • دانشسرای عشایری
  • مراکز تربیت‌مربی کودک
  • تأمین معلم از طریق سپاه دانش
  • مؤسسهٔ تربیت‌معلم و تحقیقات تربیتی

 

دانشسراى تربیت‌بدنى

براى تربیت آموزگاران مرد و زن مخصوص دبستان‌هاى کشور، اساسنامه و برنامهٔ دانشسراى تربیت‌بدنى در دوم مرداد ۱۳۲۷ به تصویب شوراى عالى فرهنگ رسید. فارغ‌التحصیلان این دانشسراها موظف بودند در مدارس ابتدائى امور ورزش و تربیت‌بدنى را به‌عهده گیرند.

دانشسراى عشایرى

هدف از تأسیس این مراکز، تربیت آموزگار براى تدریس در دبستان‌هاى عشایرى بوده است. اساسنامه و برنامهٔ این مراکز در دى ماه ۱۳۳۴ به تصویب شوراى عالى فرهنگ رسید و نخستین مرکز آن در سال ۱۳۳۵ در شیراز تأسیس شد. از شرایط ورود به دانشسراى عشایرى ایلى‌بودن، داشتن گواهینامهٔ ششم ابتدائى و قبولى در امتحان ورودى بوده است. دوره آموزش در دانشسراهاى عشایرى یک سال تمام (دوازده ماه) تعیین شده بود.

دورهٔ یک‌سالهٔ تربیت‌معلم

به‌منظور تأمین معلمان مورد نیاز دورهٔ ابتدائی، دورهٔ یک‌‌سالهٔ تربیت‌معلم در ۱۳۳۸ تأسیس شد. به‌موجب اساسنامهٔ مصوب، داشتن دیپلم کامل متوسطه در یکى از رشته‌هاى متوسطه از شرایط ورود به آن بوده است. به فارغ‌التحصیلان این مراکز، فوق‌دیپلم داده مى‌شد. محل خدمت آنان نیز در مدارس راهنمائى تحصیلى شهر و روستا بود.

مراکز تربیت‌مربى کودک

به‌منظور تأمین مربیان مورد نیاز کودکستان‌ها و دورهٔ آمادگی، مراکز متعددى در تهران و شهرستان‌ها تأسیس شد و از سال ۱۳۵۱ به بعد گسترش یافت. از شرایط ورود به این مراکز داشتن گواهینامهٔ دیپلم کامل متوسطه و مدت تحصیل ابتدا شش ماه و سپس یک سال تحصیلى بوده است؛ فقط بانوان مى‌توانستند در این مراکز تحصیل کنند.

تربیت‌معلم کودکان استثنائى

به‌منظور تربیت و تأمین معلمان کودکان استثنائی، اساسنامهٔ این مراکز در سال ۱۳۴۷ از تصویب شوراى عالى آموزش و پرورش گذشت. داشتن دیپلم کامل متوسطه و توفیق در امتحانات ورودى از شرایط اصلى ثبت‌نام در مراکز تربیت‌معلم استثنائى بوده است. دارندگان دیپلم کامل متوسطه با گذراندن یک سال تحصیلى و به‌صورت روزانه در مدارس ابتدائى به تحصیل مى‌پرداختند.

 

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

Leave a comment