دانلود تحقیق در مورد پروژه بررسی و بررسی کتاب اجتماعی سوم ابتدایی بر طبق روش ویلیام رومی -قسمت هفتم

دانلود پایان نامه

درس : هیجدهم

پایان سفر

1- معرفی درس : این درس در 2 صفحه طراحی شده و یک صفحه هم پرسش و فعالیت دارد . در صفحه اول تصویر ایستگاه راه آهن است و در صفحة دوم راه آهن جمهوری اسلامی ایران که قطاری بر روی آن در حال حرکت است. برای تصویر ایستگاه راه آهن که غیر فعال است با پرسش هایی از آن فعالش می کنیم می توانیم از بچه ها سؤال کنیم. اینجا چه قسمت از ایستگاه راه آهن است ؟در این سالن مردم چه چیزی خریداری می کنند؟یا اینکه می توانیم تصویر را بزرگ کرده و یا به صورت پازل در آورده و به گروه ها داده و در گروه بحث و تبادل نظر کنند. در قسمت پرسش ها 4 پرسش غیر فعال داریم و یک پرسش فعال و در قسمت فعالیت 4 پرسش داریم که 3 تا از آن ها C بوده و یکی از آن ها D می باشد.

 

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

2- اهداف آموزشی : 1- آشنایی با ایستگاه راه آهن   2- آشنایی با پرچم کشورمان و شناخت سه رنگ قرمز و زرد و سبز    3- آشنایی با وسایل نقلیه از جمله قطار

روش تدریس : پازل ، بارش فکری ، تصاویر ، قصه گویی ، نمایشی

تحلیل محتوا : متن و تصاویر و 3 تا از پرسش ها غیر فعال هستند.

با قصه گویی و پرسش از متن درس می توان آنها را فعال کنیم و یا به صورت نمایش از بچه ها می خواهیم که داستان بیمار شدن مریم را و کار پزشک و قدردانی از کار پزشک تأکید کنیم.

محاسن این درس : پرچم کشورمان را کشیده و دانش آموزان با کلمة الله آشنا می شوند.

معایب این درس : متن آن زیاد است و تصاویر صفحة اول ایستگاه راه آهن خیلی قدیمی است می شود عکس جدیدی از ایستگاه راه آهن مشهد چاپ کرد.

 

درس : نوزدهم

نامه ای به دوست

1- معرفی درس : درس نوزدهم نامه ای به دوست است که 3 صفحه نوشته شده است در صفحة اول متن یک نامه نوشته شده و بقیة آن در صفحه بعد آورده است. و در پایین صفحه پشت پاکت نامه را نشان داده که آدرس گیرنده و فرستنده را کشیده است .همة متن درس غیر فعال است. پرسش ها یکی غیر فعال و 3 تا فعال است و در قسمت فعالیت ها یک پرسش فعال است.

2- اهداف آموزشی : 1- آشنایی با شهر نیشابور 2- آشنایی با آثار باستانی شهر نیشابور3- آشنایی با نامه نوشتن       4- آشنایی با ادارة پست 5- آشنایی با بعضی از شعراء

3- روش تدریس : درست کردن اسلاید از آثار تاریخی ، بارش فکری نمایشی

تحلیل محتوا : متن غیر فعال است . پرسش ها و فعالیت بیشتر فعال و پرسش اول غیر فعال بوده است با پرسش از متن درس و آوردن پاکت نامه و یا بردن بچه ها به ادارة پست می توان متن را فعال کرد. با بزرگ کردن تصاویر و یا درست کردن اسلاید می توان تصاویر را فعال کرد.

محاسن این درس : محتوای آن پر بار بوده و دانش آموز با شهر زیبای نیشابور و آثار باستانی آن آشنا شدند و دیگر اینکه با نوشتن نامه و پاکت نامه آشنا شدند.

 

درس : بیستم

ثبت نام در مدرسه

1- معرفی درس : این درس بیستمین درس از تعلیمات اجتماعی سوم است در 5 صفحه نوشته شده است که تصویر صفحه اول عکسی از دفتر مدرسه است که دانش آموزی با مادرش برای ثبت نام آمده است و در صفحة دوم متن نامه دانش آموزان به امام راحل را آورده است که با خط چاپی نوشته شده است در صفحة سوم عکسی از امام که دست نوازش بر سر کودکان می کشید و با متن نامه که دست خط خود دانش آموز است چاپ شده است و در صفحة آخر امام جواب بچه ها را نوشته است. 2 پرسش غیر فعال دارد و 2 فعالیت دارد همراه با کامل کردن جدول.

2- اهداف آموزشی : 1- آشنایی با شناسنامه و هویت هر شخص 2- آشنایی با احکام اسلامی 3- آشنایی با خواندن کتاب های مختلف 4- آشنایی با شخصیت مهربان امام راحل

روش تدریس : نمایشی ، پرسش و پاسخ.

تحلیل محتوا : با پرسیدن سؤال در مورد ثبت نام در مدارس که آیا شما تا به حال با مادرتان یا پدرتان برای ثبت نام به مدرسه آمده اید ؟ آیا تا به حال کتابی از کتاب خانه خریده اید و آن را مطالعه کرده اید ؟ آیا تا به حال برای کسی نامه نوشته اید؟ با پرسش این سؤال ها می توان متن غیر فعال را فعال کرد.

محاسن این درس : این است که دانش آموز با شخصیت مهم امام راحل آشنا
می شود و نصیحت او را گوش کرده و همیشه به خاطر می سپارند.

 

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

Leave a comment