دانلود تحقیق در مورد پروژه تاریخچه آموزش ضمن خدمت در جهان-قسمت سوم

دانلود پایان نامه

 

تعیین نیازهای آموزش كاركنان:

تعیین نیازهای آموزشی اولین گام برنامه ریزی آموزش كاركنان و در واقع نخستین عامل ایجاد و تضمین اثربخشی كاركرد آموزشی و بهسازی است كه اگر بدرستی انجام شود مبنای عینی تری برای برنامه ریزی به عنوان نقشه اثر بخشی تبعاً سایر فعالیتها فراهم خواهد شد و احتمال تطابق آن با نیازهای سازمان، حوزه های شغلی و كاركنان و در نهایت اثربخشی آن افزایش خواهد بافت. آموزش گران است. فقط باید موقعی ارائه شود كه اولاً پاسخی بر یك نیاز شناخته شده و ثانیاً بهترین راه حل برای مشكلات می باشد كه از آن طریق قابل حل شد. فعالیتهای آموزشی كه بدون توجه به این شرایط طراحی و اجرا شوند در واقع نوعی اتلاف منابع ارزشمند خواهند بود. (مهدی شریعتمداری 1382)

 

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

نیازسنجی با شناسایی نیازهای مهم، مبنایی برای تعیین اهداف و تبعاً بستر مناسبی برای سازماندهی سایر عناصر مهم حول محور نیازهای اولویت یافته فراهم می سازد. بنابراین كلیة تصمیمات در خصوص تدارك اهداف خاص، محتوای آموزش مناسب و استفاده مؤثر از سایر منابع محدود (انسانی – مالی و مادی) تابعی از مطالعات نیازسنجی است.

در واقع كیفیت این داده ها، اثربخشی دوره های آموزشی و نهایتاً كاركرد آموزشی را تعیین خواهد كرد. (ترجمه مشایخ بازرگان 1374)

نتیجه اینكه تعیین نیازهای آموزشی نقطه آغاز هر نوع فعالیت آموزشی می باشد با توجه به نقش و تأثیری كه در اثربخشی و نیز فراهم آوردن مبنایی برای ارزیابی و تصمیم گیری در زمینه های مختلف آموزشی دارد می توان گفت: هیچ وظیفه ای مهمتر از تعیین نیازهای آموزشی در فرآیند آموزش و بهسازی وجود ندارد.

نیاز آموزشی به نیازهایی اطلاق می شود كه از طریق آموزشی قابل رفع است. این گونه نیازها تنها در حوزه های دانشی، مهارتی و نگرشی مطرح می شود. رفع نیازهای آموزشی در این حوزه ها به ترتیبی كه ذكر شده بطور صعودی مشكلتر و پیچیده تر می شوند. نیازهای آموزشی كاركنان به عنوان فاصله یا شكاف بین وضع مطلوب و موجود در زمینه عملكرد و سایر الزامات شغلی كاركنان می باشد.

نیاز احساس شده نشانگر درخواست آگاهانه فرد یا علاقه او به دانش یك موضوع خاص است. اصطلاح نیاز احساس شد. معمولاً به درخواست افراد اطلاق می شود كه بر دو نوع است.

1 درخواست جهت تجدید اطلاعات. درخواست افراد برای یادگیری بیشتر در بارة موضوعاتی كه برای آنان مهم بوده و یا به مرور زمان به فراموشی سپرده شده است.

2 درخواست جهت ایجاد قابلیت. درخواست افراد برای یادگیری فعالیتی كه توانایی لازم را ندارد.

راه های تشخیص نیازهای آموزشی كاركنان: (مهدی شریعتمداری 1383)

نیازسنجی در آموزش كاركنان و تربیت نیروی انسانی با استفاده از روشها تكنیك ها و ابزار متنوع انجام می شود مواردی از عمده ترین آنها عبارتند از:

نظرخواهی از مدیران – سرپرستان و كاركنان:

با توزیع پرسشنامه یا مصاحبه مسائل و مشكلاتی كه به نظر آنها از فقدان آموزشی حاصل می شود، شخص و نیازهای آموزشی معین می گردد. این گونه نیازسنجی علاوه بر كمك به طراحی و اجرای دوره های آموزشی مداوم و ضمن خدمت برای افراد می تواند در بازنگری آموزشها و بهبود آن نیز مفید واقع گردد.

مطالعه در پروژه هایی كه سازمان برای آینده طراحی نموده است:

از قبیل گسترش فعالیتها، ارائه خدمات یا تولیدات جدید استفاده از فنآوری جدید، تجدید ساختار سازمان، استخدام نیروهای جدید، ازجمله مزایای این روش آن بوده است كه برنامه های آموزشی و بهسازی سازمان، نیازهای آینده را علاوه بر نیازهای فعلی درنظر خواهد گرفت. تحقیق خواهد یافت و دیگر آنكه هزینه اندكی دارد.

تجزیه و تحلیل شغل:

تجزیه و تحلیل شغل فرایندی است كه به وسیله آن ماهیت و ویژگیهای هر یك از مشاغل در سازمان مورد بررسی قرار گرفته، اطلاعات كافی در باره آن جمع آوری و گزارش می شود. به وسیله تجزیه تحلیل شغل معلوم می شود یك شغل شامل چه وظایفی است و برای احراز و انجام موفقیت آمیز آن چه مهارتها، دانش و توانایی لازم است.

مطالعه، بررسی و ارزیابی عملكرد در شغل و برگزاری آزمونها مختلف:

ارزیابی عملكرد كاركنان شاغل در سازمان بررسی می گردد تا معلوم شود آیا می توان با آموزش، مشكلاتی از قبیل كم كاری یا ضایعات زیاد را حل نمود یا خیر. در هنگام استفاده از این روش نخست معین می شود كه آیا میان آنچه فرد باید انجام دهد و آنچه واقعاً انجام داده است، تفاوت را باید به وسیله آموزش از بین بردن یا از طریق دیگر آنرا حل كرد (مثلاً انتقال كارمند یا كارگر به واحدی دیگر با تعویض و تغییر ابزار و وسایل كار)

 

جمع آوری اطلاعات مربوط به پرسنل سازمان:

گردآوری اطلاعات در باره مهارت كاركنان و اطلاعات جمعیتی می تواند نیازهای آموزشی را مشخص سازد. این گونه اطلاعات همراه با جزئیات و آمارهای عمومی (مانند سن بازنشستگی – متوسط سن و …) نشانه های عمده ای برای تعیین نیازهای آموزشی محسوب می شود.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

Leave a comment