دانلود تحقیق در مورد پروژه تاریخچه آموزش ضمن خدمت در جهان-قسمت چهارم

دانلود پایان نامه

 

روشهای آموزش كاركنان:

روشهای آموزش ضمن خدمت كاركنان به دو دسته روشهای آموزش گروهی و روشهای آموزشی انفرادی تقسیم می شود. مهمترین روشها و فنون آموزش گروهی كاركنان را به قرار زیر می توان بیان داشت.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

 

1- روش كنفرانس:

كنفرانس عبارت است از اجتماع بین دو یا چند نفر كه با بحث و تبادل نظر و بیان عقایدشان سعی در حل مسائل و مشكلات سازمان دارند. در كنفرانس به شركت كنندگان فرصت اظهار نظر داده می شود و در جهت حل مشكلات هدایت می شوند. كنفرانس ممكن است از قبل طرح ریزی شده باشد و یا اینكه بدون طرح ریزی قبلی تشكیل گردد.

كنفرانسهای آموزشی معمولاً از قبل طرح ریزی شده و به مدت چند هفته ادامه یافته و شركت كنندگان با تشكیل گروههای مختلف در باره مباحث طرح شده به بحث و گفتگو می پردازند. در كنفرانس های آموزشی افراد نه تنها از اطلاعات و تجربیات سایرین بهره مند می گردند بلكه بر اثر تعامل با سایر شركت كنندگان عقاید و نتیجه گیری خود را تعدیل و تصحیح می كنند.

2- روش سمینار:

در سمینار در باره موضوعی خاص از نقطه نظرهای متفاوت بحث كرده و آنرا تجزیه و تحلیل می كنند. در سمینارها معمولاً اصل برقراری تفاهم متقابل و غیررسمی بودن حاكم می باشد.

3-آموزش از طریق سمپوزیوم:

سمپوزیوم عبارت است از مجلس مذاكره تفاهم آمیز و دوستانه كه عقاید و نظرات آزادانه در موارد بخصوص كه قبلاً معین می گردد، مبادله می شود. شركت صاحبنظران علمی، بحث و پرسش در باره موضوعات و مسائل مشخص و … از ویژگیهای سمپوزیوم می باشد.

4- روش سخنرانی:

سخنرانی یك روش آموزشی سنتی است كه برای انتقال دانش ئ اطلاعات انجام می گیرد. هنوز هم در بسیاری از موارد روش مناسب و مؤثر بشمار می رود. جنبه های منفی و مشكلات استفاده از این روش: همانا یكطرفه بودن آن، محدود بودن مشاركت شوندگان و مشخص نبودن برداشت یا قضاوت در مورد محتوای سخنرانی و فقدان ارزشیابی است.

5- قضایای اداری:

قضایای اداری (یا مطالعه موردی) روشی است كه در آن بر اساس یك موقعیت حقیقی یا فرضی، پایه ای برای بحث، تجزیه و تحلیل و حل مشكل بوجود می آید. در این روش هدف عمده حل یك مشكل یا مسئله سازمانی می باشد. این روش آموزشی برای مدیران، كارشناسان و مسئولان سازمان فوق العاده مفید می باشد تا در تصمیم گیری های خود از نتایج بدست آمده استفاده نمایند.

6- آموزش از طریق بحث گروهی:

بحث گروهی عبارتند از گفتگو بین مربی با استاد و شركت كنندگان در یك دوره آموزشی با قصد و نیت آموزش دادن، بحث گروهی می تواند بحث آزاد و یا بحث هدایت شده باشد.

7- طوفان مغزی:

در این روش ابتدا مشكل و مسئله پیچیده توسط رهبر جلسه به افراد ارائه می گردد و افراد باید نظرات خود را در باره آن مسئله بیان كنند. رهبر جلسه نظرات ارائه شده را جمع بندی كرده و راه حلهای ارائه شده را بررسی می كند. میزان موفقیت این روش تا حدودی توام با تردید است. اما در صورتیكه رهبر بتواند تهیج و تحریك فكری را بدرستی ایجاد كند موفقیت این روش دور از دسترسی نخواهد بود.

در اجرای فن طوفان مغزی لازم است قواعد زیر مد نظر قرار گیرد.

1- مسئله ای كه قرار است بررسی شود قبلاً اعلام شود.

2- در وهله اول مشكلی كه قرار است حل شود تعریف شود. وقتی این تعریف مورد موافقت كلی گروه قرار گرفت آنگاه می توان راه حلهای ممكن را از گروه درخواست نمود.

3- رهبر یا تسهیل كننده مسئول هدایت، تحریك، بهبود و تسهیل فعالیت و انگیزش گروه است

4- یك جو دوستانه و خوشایند برای نیل به حداكثر اثربخشی ضروری است.

5- از شركت كنندگان خواسته شود وقت كافی برای تفكر و ممارست روی موضوع اختصاص می دهند. هیچ كس نباید عجله كند.

8- شبیه سازی:

نظر به اینكه همواره آموزش در محیط واقعی امكان پذیر نیست از اینرو سعی می شود شرایط شبیه محیط واقعی كار مهیا گردد كه اصطلاحاً آنرا (شبیه سازی) می گویند. روش آموزشی شبیه سازی بر سه نوع می باشد.

1- ایفای نقش مبتنی بر بازیهای دوران كودكی است: این روش با الهام از بازیهای دوران كودكی موقعیت آموزشی را فراهم می كند كه هر یك از افراد نقش خاصی را ایفا می كنند.

2- بازیهای مدیریت: كه عبارت است یك روش تقلیدی از یك موقعیت واقعی زندگی كه ایفاگران نقش ها، اعضای یك گروه آموزشی هستند كه گروه هایی را تشكیل داده و به عنوان مدیران ایفای تقش می كنند. این روش برای افزایش مهارت و توانایی های مدیران و سرپرستان مفید می باشد.

3- روش كازیه: در این روش به شركت كنندگان اطلاعاتی در بارة ساختار تشكیلاتی سازمان، روابط كاركنان با همدیگر و باروری و … داده می شود. سپس پاكتی حاوی چند برگه به شركت كنندگان داده و از آنها خواسته می شود در مورد موضوع بخصوصی كه در محیط كار انجام می دهند تصمیم گیری كنند. افراد نظرات خود را نوشته و تحویل می دهند و سپس مربی آنها را بررسی كرده و مورد بحث قرار می دهد (فتحی و اجاره گاه 1376)

ارزشیابی از برنامه آموزشی ضمن خدمت:

یكی از مؤلفه های مهم فرآیند برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت كاركنان، ارزشیابی است. برنامه ریزی آموزشی، فرایند بی پایان است كه طی آن، بطور مستمر، داده هایی را برای تنظیم برنامه های آموزش جامعة دائماً در حال تغییر خود، جمع آوری می كنیم. در رسیدن به این هدف، ارزشیابی تلاشهای ما، سهم اساسی خواهد داشت. از ارزشیابی تعاریف مختلفی ارائه شده است. یكی از مهم ترین این تعاریف ارزشیابی را عبارت از كنترل كیفی فرایندها و نتایج یك برنامه آموزشی می داند. پس تنها از طریق ارزشیابی می توان صحت عملیات و تامین و حصول به نتایج را مشخص نمود. در حقیقت، اهمیت ارزشیابی در این است كه نتایج آن به صورت بازخورد به برنامه های آموزشی، نجدداً تغذیه شود تا به این ترتیب تغییرات لازم و اساسی در متن برنامه ما ایجاد گردد.

عدم ارزشیابی و یا ارزشیابی ناكافی و نادرست با فلسفه اصلاح مداوم و بهبود برنامه آموزشی در تناقض است زیرا تنها از طریق ارزشیابی آموزشی می توان نقاط ضعف و معایب را شناسایی كرد و در راستای بهبود آنها قدم برداشت.

ارزشیابی نتایج برنامه های مربوط به آموزش و پرورش مدیران و سرپرستان بسیار دشوارتر از ارزشیابی كارآموزی كاركنان است. زیرا آثار ملموس كار مدیران در كوتاه مدت به مراتب كمتر از مجریان می باشد.

 

«اصول ارزشیابی»

اصول ارزشیابی برنامه های آموزشی را می توان بصورت زیر بیان كرد:

  • برای ارزشیابی برنامه های آموزشی، در درجه اول لازم است قبل از اجرای برنامه، میزان اطلاعات شركت كنندگان تعیین گردد.
  • ارزشیابی برنامه های آموزشی باید قسمتی از برنامه های آموزشی باید به طور مداوم در ضمن اجرای برنامه انجام پذیرد.
  • ارزشیابی برنامه های آموزشی همچنین باید در خاتمه دوره انجام گیرد.
  • ارزشیابی برنامه های آموزشی حتی باید پس از اتمام برنامه های آموزشی برای اندازه گیری درجه موفقیت شركت كنندگان در اجرای وظایف و فعالیتهای شغلی در محیط واقعی كار نیز ادامه داشته باشد.
  • در ارزشیابی برنامه های آموزشی، باید از كلیه افرادی كه در برنامه های آموزشی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم سهیم شد و همچنین افرادی كه از محصولات برنامه آموزشی (آموزش رایگان) بهره متد می شوند، نظر خواهی گردد.
  • اهمیت ارزشیابی در این است كه نتایج آن در برنامه های آموزشی مجدداً مورد استفاده واقع شود وگرنه ارزشیابی، كار بیهوده و بی ثمر خواهد بود (ابطحی 1368)

اهداف ارزشیابی از برنامه های آموزش ضمن خدمت:

بطور كلی برای دستیابی به اهداف زیر ارزشیابی از دوره های ضمن خدمت ضروری می باشد.

ایجاد زمینه های لازم برای بهبود بخشیدن مداوم به برنامه های آموزش ضمن خدمت

بررسی میزان تحقق افراد و مقاصد تعیین شده برای برنامه

جلوگیری از انحرافات و رفع نقایص و ارائه راه حل های مناسب

كمك به پاسخگویی به تعاملات مافوق و تامین كنندگان هزینه های اجرای برنامه

كمك به بالا بردن میزان كارآیی و اثربخشی عوامل اجرایی فصل در برنامه

كمك به بالا بودن میزان كارآیی و اثربخشی عوامل اجرایی دخیل در برنامه

مراحل ارزشیابی از برنامه آموزش ضمن خدمت:

بطور كلی ارزشیابی از برنامه آموزش ضمن خدمت باید در چهار مرحله زیر صورت پذیرد.

1 ارزشیابی قبل از شروع برنامه

2 ارزشیابی در حین اجرای برنامه

3 ارزشیابی پس از اجرای برنامه

4 ارزشیابی مدتی پس از خاتمه دوره

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

Leave a comment