دانلود تحقیق در مورد پروژه تأثیر رنگ در حافظه یادآوری و بازشناسی دانش آموزان دختر پایه دوم ابتدایی -قسمت دوم

دانلود پایان نامه

بدون حافظه گذشته وجود ندارد. بدون حافظه تجربه خیلی ساده است و یادگیری نیز نمی تواند به وجود آید. با این همه، ذخیره كردن مقدار زیادی از اطلاعات در حافظه هیچ معنایی نخواهد داشت مگر اینكه بتوانیم در لحظة دلخواه، آنها را به یاد بیاوریم و مورد استفاده قرار دهیم . حتی یكی از تعاریف هوش دقیقاً این است كه بتوانیم اطلاعات جمع آوری شده را ، جهت انجام دادن كارهایی كه می خواهیم، به كار ببریم (گنجی، 1376).

 

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

رنگ ها آنچنان در روح و روان آدمی اثر می گذارند كه موجب تغییر رفتاری می شوند. خاصیت روانی و تاثیر درونی رنگها موجب گردیده است كه در امور متعددی این خاصیت مورد استفاده قرار گیرد. تجارت و فروش محصولات و تولیدات مختلف ، تبلیغات، پوشاك، فضاسازی محیط های مختلف اعم از اداری و فنی ومهندسی و كارگری و … بالاخره تعلیم و تربیت بهره گیرندگان این خواص می باشند. درتعلیم و تربیت با شناخت خاصیت روانی رنگ ها ضمن ایجاد زمینه ای مناسب در ازهان می توان موجب افزایش بازده نیز گردید. (علی اكبر زاده، 1375)

در پژوهش حاضر سعی گردیده تا به سوالات زیر پاسخ داده شوند:

1- آیارنگ برحافظه تاثیر دارد؟

2 – آیابین یادآوری گروهی كه تصاویر رنگی به آنها ارائه شده و یادآوری گروهی كه تصاویر سیاه و سفید به آنها ارائه شده تفاوت معنی داری وجود دارد؟

3 – آیا بین بازشناسی گروهی كه تصاویر رنگی به آنها ارائه شده و بازشناسی گروهی كه تصاویر سیاه و سفید به آنها ارائه شده تفاوت معنی داری وجود دارد؟

بیان فرضیه

1 – میزان یادآوری گروهی كه تصاویر رنگی به آنها ارائه شده بیشتر است از میزان یادآوری گروهی كه تصاویر سیاه و سفید به آنها ارائه شده است.

2 – میزان بازشناسی گروهی كه تصاویر رنگی به آنها ارائه شده بیشتر است از میزان بازشناسی گروهی كه تصاویر سیاه و سفید به آنها ارائه شده است.

اهمیت پژوهش

حافظه به معنی نگهداری آثار و هر نوع اطلاع و یادآوری به موقع آنهاست . بدون حافظه گذشته ای وجود ندارد و همین گفته اهمیت حافظه را برای ما روشن می كند.

همه مطالبی كه وارد حافظه می شوند برای همیشه باقی نمی مانند بلكه قسمتی از آنها به مرور از بین می رود كه این پدیده را اصطلاحاً فراموشی می نامیم. فراموشی یعنی پاك شدن طبیعی خا طرات. برای پی بردن به میزان فراموشی می توان میزان یادداری را اندازه گرفت و از روی آن میزان فراموشی را حساب كرد. برای اندازه گیری یادداری روشهای زیادی به كرا می رود كه مهمترین آنها عبارتند از بازشناسی، یادآوری و بازآموزی (گنجی، 1376).

برای بهتر كردن حافظه روش های زیادی وجود دارد مثلاً تكرار كردن با خود (بخود پس دادن) به یادآوری كمك می كند . دقت و توجه كافی به یادگیری و موزون بودن مواد و … حافظه را تقویت می كند. همراه كردن موادی مانند طبقه بندی اطلاعات، سازمان دهی اطلاعات از كل به جزء و …. و همچنین شفاف و واضح كردن اطلاعات نیز تاثیر به سزایی در یادگیری دارد. ازجمله عواملی كه درشفاف كردن اطلاعات نقش دارد وجود رنگ و رنگ‌امیزی در تصاویر یا ارائه مطالب است بعنوان مثال می توان ذكر كرد كتابی با تصاویر رنگی حقیقی خیلی بهتر از كتابی با تصاویر سیاه و سفید است. یا نوشتن عنوان های یك مبحث با رنگی غیر از رنگ متن باعث جلب توجه و به خاطر سپردن آن می شود . همراه كردن عنصر رنگ و رنگ آمیزی در تعلیم و تربیت موجب انگیختگی در فرد می شوند.

اگر تصاویر رنگی و سیاه و سفید به فراگیران در ارتباط با موضوع درس نشان دهیم و از آنها بخواهیم كه این تصاویر را به خاطر بسپارند یا جزئیات آن را نام برند و یا درباره ان داستان بگویند، تصاویر رنگی را مدت زمان بیشتری به خاطر می سپارند و جزئیات تصاویر رنگی را به تعداد بیشتری بیان كرده و درباره تصاویر رنگی داستان های حقیقی و زیباتر و پرمحتواتری بیان می دارند. زیرا عامل رنگ باعث دقت و توجه بیشتر به تصویر می شود و انگیزه یادگیری را افزایش داده و تصویر واضح است بنابراین جزئیات بهتر در ذهن حك می شود و حتی عامل رنگ باعث می شود تصویر زنده به نظر برسد و انسان از نظر زمانی احساس نزدیكی بیشتری به آن تصویر داشته باشد در نتیجه داستان سرایی درباره آن تصویر به زندگی خود شخص نزدیكتر خواهد بود و داستان واقعی تر و زیبا به نظر می رسد.

اهداف پژوهش

پژوهش حاضر اهداف زیر را تأمین می كند.

1 – بررسی راههایی كه از آنها می توان برای تقویت و تاثیر مثبت در حافظه سود جست.

2- ارائه متدهایی برای بهتر كردن یادگیری و آموزش و بالا بردن ظرفیت حافظه.

3- ارائه پیشنهاداتی بر اساس نتایج این پژوهش برای افزایش بازدهی افرادی كه در امر تعلیم و تربیت نقش دارند.

تعاریف نظری

حافظه: حافظه یعنی مراحلی كه درطول آنها، اطلاعات كدگذاری، ذخیره و بازیابی می شوند. (گنجی، 1376).

یادآوری: یادآوری در حقیقت پاسخ دادن به محرك غایب است. وقتی ارگانیزم چیزی یاد می گیرند نوعی تغییر در او به وجود می‌آید. این تغییر است كه در غیاب وضعیت اصلی یادگیری، موجب یادآوری می‌شود. (مان، 1976)

بازشناسی: بازشناسی در تشخیص صورت ظاهر اشیا یا افراد خلاصه می شود . (پارسا، 1382)

رنگ: عبارت است از ارتعاش نسبی انرژی و ضبط آن به وسیلة سلول های میطی كه پس از انتقال به مغز اثر آن تظاهر می شود . (علی اكبر زاده، 1375).

تعاریف عملیاتی

حافظه دارای دو قمست است. یادآوری و بازشناسی

یادآوری: منظور ما از یادآوری در این تحقیق عبارت است از تعداد تصاویری كه آزمودنی از بین 30 تصویر نام ببرد.

بازشناسی: منظور ما از بازشناسی در این تحقیق عبارت است از تعداد تصاویری كه آزمودنی از بین 60 تصویر شناسایی كند.

 

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

Leave a comment