دانلود تحقیق در مورد پروژه بررسی نقاط قوت و ضعف آموزش الكترونیك -قسمت سوم

دانلود پایان نامه

دكتر غفاریان، درجای دیگر از مصاحبه خود، مزایای استقرار و بهره گیری از آموزشهای مجازی را چنین برشمرد: آموزش از راه دور كه با استفاده از فناوری جدید ارتباطات و اطلاعات ابعاد جدیدی یافته است، این شرایط را فراهم می سازد تا در مناطق دوردست و پراكنده بدون اینكه نیازی به تردد فیزیكی دانشجو یا استاد باشد فرایند یادگیری برقرار شود. این شیوه هزینه اجـــرایی بسیار كمتری دارد، دانشجو می تواند زمان یادگیری را با وقت خود تنظیم كند و این برای مدیران و افرادی كه در كارهای پرمشغله قرار دارند بسیار ارزشمند است. توان صرف شده برای شركت در یك دوره اینترنتی نسبت به دوره حضوری به مراتب كمتر است، هرچند نباید این تصور ایجاد شود كه برای شركت و موفقیت در این دوره ها تلاش و صرف وقت ضروری نیست. تجربه دوره هایی كه با استفاده از اینترنت برای آموزش درس «مدیریت استراتژیك« برگزار شده است نشان می دهد كه هر دانشجو به طور متوسط بین 5 تا 7 ساعت در هفته باید به این امر اختصاص دهد، اما درهر زمانی كه مایل است و در خانه و یا در هر مكانی كه مناسب باشد، امكان استفاده از تكنیك های پیشرفته چندرسانه ای وجود دارد. آشنایی دانشجویان با فناوری اینترنت، پست الكترونیك و نرم افزارهای مربوطه و نیز استقلال زمانی و مكانی برای دانشجو و استاد از سایر مزایای آموزش از راه دور است.

 

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

 

دانشگاه مجازی یا اینترنتی

گفته شد كه یكی از تحولات مهم در آموزش عالی، پیدایش دانشگاههای مجازی است كه با حذف محدودیتهای مكان و زمان، قلمرو خـــدمات خود را از مرزهای ملی و منطقه ای به مرزهای بین المللی و جهانی كشانده است.

در دهه های اخیر عوامل متعددی موجب افزایش توجه به آموزش مجازی در سراسر جهان شده است كه از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

1 – پیشرفتهای چشمگیر در فناوری اطلاعات و ارتباطات و ظرفیت آنها در ارائه فرصتهای آموزشی، كاهش هزینه ها و افزایش سهم موسسات آموزشی در بازار ملی و بین المللی

2 – افزایش رشد جمعیت، جمعیت جهان تا سال 2015 از 6/1 میلیارد نفر به 7/2 میلیارد افزایش خواهدیافت كه 95 درصد این رشد در كشورهای درحال توسعه خواهدبود.

3 – پدیده جهانی شدن و گردش اطلاعات، ایده ها، ارزشهای فرهنگی، سرمایه، كالاها و خدمات در یك اقتصاد شبكه ای جهانی، تقاضا برای آموزش را افزایش خواهد داد.

4 – افزایش تقاضا برای برخورداری از فرصتهای یادگیری مادام العمر در اثر تغییرات سریع در بازار اقتصاد و اشتغال.

5 – رشد انفجارگونه دانش علمی و گسترش شكــاف بین كشورهای درحال توسعه و توسعه یافته.

6 – كاهش بودجه دولتها برای تامین منابع مالی جهت پاسخ به تقاضاهای فزاینده برای آموزش عالی. دانشگاه مجازی با اهداف گوناگونی مثل فراهم كردن فرصتهای یادگیری مفید برای افراد در زمان، مكان و سبك دلخواه برای افــــراد، بهبود كیفیت آموزش، كاهش هزینه های آموزشی، افزایش توسعه اقتصادی، پاسخگویی بیشتر به نیازهای اقتصاد دانش بر و جامعه پیچیده و غیره ایجاد شده است.

ویژگی های زیر دانشگاه مجازی را از دانشگاه سنتی متمایز می سازد:

 

! محدود به یك مكان فیزیكی نیست

! به مدد قدرت فناوری های نوین، ارتباطات جهانی دانشجویان، اساتید، دانش آموختگان و پژوهشگران را در یك محیط انعطاف پذیر و دائماً متغیر جهت تولید و توزیع دانش، ممكن می سازد.

نظام آموزش عالی كشور برای مواجهه با رشد روزافزون جمعیت و افزایش تصاعدی تقاضاهای اجتماعی برای دسترسی به فرصتهای آموزشی بویژه در سطوح عالی و دانشگاهی ونیز ناتوانی و ناكارامدی سیستم فعلی و محدودیت منابع مالی در پاسخ به این تقاضاها، و همگام شدن با پیشرفتهای جهانی، باید برای كاهش آسیبهای روانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ناشی از تقاضاهای پاسخ داده نشده، به استراتژی ها و سازوكارهایی فراتر از ساختارهای كهنه دیروزی بیاندیشد و با ایجاد دانشگاههای مجازی در كنار و موازی دانشگاههای سنتی، به عنوان مكمل، نه جایگزین و رقیب، فرصتهای آموزشی متنوع، غنی و گسترده ای را برای متقاضیان فراهم كند. اگرچه حركت به سمت ایجاد موسسات مجازی در یك ساله اخیر در ایران آغاز گشته است اما بدیهی است تحقق و موفقیت این حركتها و اقدامات، مستلزم بررسی ابعاد نظری و ادراكی آنها در اجرا است

 

مطالعات تطبیقی از جمله بررسی آموزش مجازی در مناطق ده گانه جهان، بیانگر رشد شتابان و روزافزون آموزشهای مجازی به اشكال و انواع گوناگون است.

 

دانشگاههای سراسر جهان اقدامات قابل توجهی در راستای راه اندازی دانشگاه مجازی انجام داده اند.

ظهور دانشگاههای مجازی به اشكال زیر دیده شده است:

1 – موسسات آموزش از راه دور (ابر دانشگاهها) كه به صورت مستقل یا با تركیب محیط سنتــــــی و مجازی به ارائه آموزش می پردازند.

2 – موسسات آموزشی متعارف سنتی كه از فناوری های اطلاعات و ارتباطات برای تقویت آموزش حضوری، بهبود كیفیت، افـــزایش بهره وری و انعطاف پذیری، و به امید كاهش هزینه ها و افزایش درآمدها ازطریق جـــذب دانشجوی بیشتر استفاده می نمایند.

3 – موسسات آموزشی كاملاً مجازی كه فاقد پردیس های فیزیكی هستند و تمام فعالیتهای خود را به طور كامل در محیط های اطلاعاتی و ارتباطی انجام می دهند. مانند دانشگاه انلاین فینیكس، دانشگاه آندرو جكسون و دانشگاه كاپلا (CAPPELLA)

4 – دانشگاههای سهامی یا موسسات خصوصی مهارت آموزی.

پاره ای از مزایای دانشگاههای مجازی

! امكان آموزش، فارغ از مكان و زمان و نتیجه جلوگیری از مهاجرت های ناخواسته و گسترش بی رویه شهرهای بزرگ، حفظ بافت خانوادگی، انتقال آموزش و فرهنگ دانشگاهی به نقاط دورافتاده و تعمیم آن در میان همه اقشار جامعه، پركردن اوقات فراغت به بهترین شكل ممكن، رواج پژوهشهای بومی، كاهش تدریجی هزینه های آموزش، كاهش قابل ملاحظه و تاحد حذف زمان رفت و آمد به دانشگاه، كاهش زیانهای ناشی از غیبت های ناخواسته دانشجویان در جلساتی از كلاسهای درس، حذف هزینه خوابگاههای دانشجویی و… ! ارتقای اثربخشی آموزش

 

بسته های CBI توسط تیم های مجرب و چندمنظوره تهیه و با استفاده از تكنولوژی چندرسانه ای عرضه می شوند. سرعت آموزش با توانایی دانشجویان هماهنگی دارد. پیشرفت دانشجویان در نیل به هدفهای رفتاری آموزش مرتباً محك زده می شود و بازخور آن به دانشجویـــان و استادان منتقل می شود. فرایند آموزش و محتوای آن دارای پویایی است.

 

! قابلیت پوشش متقاضیان روزافزون آموزش

دانشگاههای اینترنتی و كلاسهای مجازی قابلیت پذیرش تعداد بسیار بیشتری از دانشجویان و داوطلبین یادگیری را دارند. گستره پوشش آنها فارغ از مرزهای جغرافیایی است.

! قابلیت دسترسی به كتابخانه های دیجیتال

در كتابخانه های سنتی، تعداد نسخه های یك عنوان كتاب یا مجله محدود است. اما كتابخانه های دیجیتال كه معمولاً در دانشگاههای مجــــــازی مورداستفاده قرار می گیرند به سادگی كپی های الكترونیك از منابع را دراختیار متقاضیان قرار می دهند. كتابخانه های دیجیتال اكثر دانشگاههای مجازی با یكدیگر پیوند اینترنتی دارند و دانشجویان می توانند از همه آنها استفاده كنند.

 

آموزش مجازی در نظام آموزش عالی ایران

تاكنون به پژوهش در شیوه های مدرن آموزش و اجرای آنها در ایران توجه بایسته نشده است. به عنوان نمونه، دانشگاه آزاد سابق، دست به الگوبرداری محض از یكی از دانشگاههای انگلستان (O.U.) زد، بدون آنكه به بسترهای متفاوت جغرافیایی و اجتماعی دو كشور توجه لازم نماید. فعالیتهای این دانشگاه چند سال پس از تاسیس آن با ادغام در مجتمع ادبیات و علوم انسانی (سال 1359) و بعداً در دانشگاه علامه طباطبایی تقریباً متوقف شد. دانشگاه پیام نور ازسال 1366 فعالیتهای خود را با هدف نزدیك شدن به آموزش از راه دور ولی درعمل آموزش نیمه حضوری آغاز كرد. این دانشگاه با وجود موفقیت نسبی در گسترش جغرافیایی آموزش و پاسخگویی به بخش قابل توجهی از متقاضیان تحصیلات دانشگاهی، هنوز با روشهای مدرن آموزش فاصله بسیار دارد.

 

باتوجه به قلت تعداد استادان مجرب دانشگاهی و كارشناسان CBI در ایران، درحال حاضر توسعه دانشگاههای مجازی مستقل در كشورمان چندان آسان به نظر نمی رسد. دانشگاههای مجازی مستقل باید اجباراً استادان دانشگاههای كلاسیك را برای فعالیت خود، به عاریت بگیرند. ولی، دانشگاههای كلاسیك ما می توانند در كنار فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود به طـــور جدی پژوهش در شیوه هـــای نوین آموزش را دنبال كنند. آنها می توانند، رفته رفته تعدادی از دروس خود را در كلاسهای مجــــــازی ارائه دهند و در كوتاه مدت به راه اندازی دوره های نیمه حضوری با اتكا به CBI و آموزش اینترنتی مبادرت ورزند.

 

راه حلهای الكترونیك

طی سال های اخیردر شبكه ارتباطات جهانی پدیده های الكترونیك بسیاری ازجمله E-COMMERCE، E-BUSINESS، وE-GOVERNMENT وغیــره شكل گرفته اند كـه تماماً بر بستر شبكه جهانی اینترنت توسعه یافتـه اند. این مطلب را آقای شایسته زاده رئیس بخش اطلاعات مدیریت مركز آموزش سازمان مدیریت صنعتی در نشستی كه تدبیر با ایشان داشت عنوان كردند.

 

به گفته ایشان از میان تمام پدیده های الكترونیك بالا به علت نداشتن پیش نیازهای لازم مانند كارت اعتباری، قوانین و آئین نامه های تجاری و نبود شرایط لازم برای تبادل كالا میان ما و سایر كشورها تنها توانسته ایم از شیوه جدید آموزشی یعنی E-LEARNING استفاده كنیم. در این مورد شركتهای بسیاری متولی بسترسازی درجهت تولید نرم افزارهای لازم یا تولید محتوای E-LEARNING شده انــد. این شــركتها موفق شده اند تا در خارج از كشور نمایندگی هایی را بیابند و آموزش الكترونیك در ایران را گسترش دهند اگرچه موسسات دولتی نیز درصدد ایجاد ســازوكارهـــای آموزش ازطریق اینترنت برآمده اند اما این تلاش بیشتر درچارچوب قوانین و مقررات داخلی آنها بوده است.

 

موسسات آموزشی فعال در این امر نیز ازطریق آموزش الكترونیك، آموزشهای خود را گسترش داده اند ازجمله می توان به سازمان مدیریت صنعتی اشاره كرد. این سازمان از مزیتهای آموزش از راه دور یا همان آموزش الكترونیك كه فارغ از زمان و مكان است، بهره می گیرد و از اساتید مجرب و محتوای منابع وسیع در امر آموزش، استفاده می نماید.

 

برای راه اندازی آموزش الكترونیك نیاز به تدوین روش و استاندارد به صورت سیستمی داریم و از آنجا كه شركتها و موسسات هركدام دارای نظامهای مخصوص به خود هستند یعنی برخی سرویس دهنده به دیگران و برخی خدمات را برای استفاده در مجموعه خود مـــی خواهند، پس تدوین روش و داشتن استاندارد آموزش های از راه دور باید براساس نظامهای هر شركت و موسسه تدوین شود.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

Leave a comment