دانلود تحقیق در مورد پروژه بازیهای پرورشی در مدارس (طرح درس سالانه ) -قسمت چهارم

دانلود پایان نامه

 

پرش قورباغه ای

هدف : چابکی ، انعطاف پذیری

کلاس : اول تا پنجم

طریقه اجراء : چمباتمه نشسته دستها را روی زمین بگذارید و بازوها را بین زانوها قرار دهید . در این حالت با فشار مساوی دستها و پاها ، پرش نسبتاً بلندی به جلو انجام دهید.

 

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

 

راه رفتن اردک

هدف : چابکی ، انعطاف پذیری

کلاس : اول تا پنجم

طریقه اجراء : در حال چمباتمة کامل ، با زانوهای کاملاً جدا از هم در حالیکه پشت راست و سربالا و آرنج ها خم و دستها روی شانه به شکل بال اردک قرار گرفته است راه بروید .

 

راه رفتن دوقلوها

هدف : چابکی و تعادلی

کلاس : دوم تا پنجم

طریقه اجراء : همبازیهای شماره 1 و 2 پشت به هم در حالیکه آرنج ها را به هم گره
کرده اند می ایستند وقتیکه شماره 1 زانوی چپش را بلند می کند شماره 2 زانوی راست خود را بلند می کند. بدین ترتیب شروع به راه رفتن می کنند که شماره 1 به سمت جلو و شماره 2 به طرف عقب یک قدم برمی دارند ، سپس این عمل را با پای دیگر انجام می دهند ، باید سعی شود که پای چپ و راست همبازیها در موقع حرکت به هم چسبیده باشند.

 

طلوع خورشید

هدف : تعادلی و قدرتی

کلاس : چهارم و پنجم

طریقه اجراء : دو نفر در مقابل هم بر روی سینه روی زمین دراز می شند. یک توپ (توپ والیبال کم باد) بین سراین دو نفر قرار دارد این دو نفر باید با فشار دست از زمین برخاسته و با فشار سرتوپ را از زمین جدا کرده و به بالا هدایت نمایند.

 

توپ و طناب

هدف : تسلط بر توپ (پرتاب و گرفتن)

کلاس : سوم تا پنجم

تعداد : کلاس در دو گروه

وسیله : دو عدد توپ ، تور یا طناب

شکل بندی : پشت سر هم (ستونی)

طریقه اجراء نفرات اول هر گروه یک توپ در دست دارند با فرمان مربی آنها با سرعت حرکت کرده و هنگام رسیدن به طناب یا تور ، توپ را از بالا انداخته و خود از زیر آن عبور کرده توپ را می گیرند سپس با سرعت برگشته و توپ را به نفر بعدی می دهند. بازی ادامه پیدا می کند. تیمی که زودتر امدادی خود را انجام دهد برنده اعلام می گردد.

یادآوری :

نفری که توپ را از بالای طناب پرتاب میکند باید آنرا در هوا بگیرد و در غیر این صورت پرتاب باید از نو انجام پذیرد.

 

تعقیب با دریبل

هدف : تسلط بر توپ (مهارت دریبل) ، چابکی ، سرعت عمل

کلاس : چهارم و پنجم ، راهنمایی

تعداد : همة کلاس

وسیله : پنج توپ والیبال یا پلاستیکی

شکل بندی : دایره یا محیط محدود

طریقه اجراء : در این بازی مربی پنج نفر از بچه ها را انتخاب کرده و به هریک توپی می دهد این عده با دریبل کردن و دویدن ، افراد بدون توپ را تعقیب می کنند و سعی می کنند که آنها را با دست بزنند. تعقیب شونده ها حق ندارند بدوند ولی می توانند تند راه رفته ویراژ داده و تغییر مسیر دهند. نفراتی که زده می شوند از بازی بیرون رفته ، بازی تا زده شدن نفر آخر ادامه می یابد . شروع مجدد بازی با پنج نفر تعقیب کننده جدید آغاز می شود در این بازی تعقیب کننده ها می توانند برای زدن و بدام انداختن آنها متفقاً به تعقیب تک تک بچه ها بپردازند.

 

پاس کاری

هدف : تسلط بر توپ (گرفتن ها و پرتاب ها)

کلاس : چهارم و پنجم و راهنمایی

تعداد : همه کلاس (دو تا چهار ردیف)

وسیله : 1 ، 2 و یا 4 توپ کم باد والیبال یا پلاستیکی

شکل بندی : ردیف ها روبروی هم در حالیکه یک راهرو در وسط قرار دارد .

طریقه اجراء : توپ بین دو ردیف به شکل پاس دو دستی انداخته می شود.

انواع دیگر همین بازی :

الف ـ پاس یک دستی (با دست راست یا چپ)

ب ـ پاس با یک دفعه به زمین زدن توپ (به جای زمین از روی میز استفاده می شود) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یك نمونه طرح درس سالانه

برای دانش آموزان

دختر راهنمایی

 

 

 

تقسیم بندی سال تحصیلی

نوبت اول :

مهرماه لغایت دی ماه (16 هفته)

  • 2 هفته اول =  آشنایی با شاگردان و تنظیم برنامه
  • 9 هفته فعال = آموزش مهارتها
  • 2 هفته = امتحان تربیت بدنی
  • 3 هفته = امتحان كتبی سایر دروس

 

نوبت دوم :

بهمن ماه لغایت خردادماه ( 20 هفته )

  • 1 هفته اول = تنظیم و تغییر رشته های ورزشی
  • 9 هفته فعال = آموزش مهارتها ( 6 هفته در بهمن ماه اسفند و 3 هفته در فروردین و اردیبهشت)
  • 1 هفته آخر اسفند = تمرینات تركیبی از مهارتها تدریس شده
  • 2 هفته اول فروردین = تعطیلات عید نوروز
  • 1 هفته = تمرین آزاد و مرور تست های امتحانی
  • 3 هفته = امتحان تربیت بدنی

–   3  هفته = امتحان سایر دروس

 

 

  ماه تعداد هفته آمادگی جسمانی حیطه روانی ـ حرکتی شناختی عاطفی
پاییز مهر 4 سرعت والیبال ، پاس پنجه ، سرویس ساده ، پاس ساعد آشنایی با قوانین والیبال ، بسکتبال ، تنیس روی میز قبول مسئولیت فردی

کنترل احساس

آبان 4 استقامت بسکتبال ، دریبل ، رانینگ تاریخچه سه رشته ورزشی همکاری و تعاون
آذر 4 انعطاف پذیری

برگشت پذیری

سرعت

با سر دو دست

فورهند و بک هند

اصول ایمنی و آشنایی با وسایل توجه به دستورات مربی
زمستان دی 2

2 هفته امتحانات (تعطیل)

بارفیکس

(توان انفجاری)

والیبال ـ سرویس چکشی ـ توپ گیری آشنایی با سرویس چکشی و جاگیری در زمین تشویق و ترغیب دوستان

نوبت در تمرین

بهمن 4 درازنشست بسکتبال ، سه گام ، ریباند اجرای حرکت سه گام و ریباند قانونمندی
اسفند 4 توان هوازی تنیس : سرویس ساده ، فورهند و بک هند و زدن سرویس از سمت راست و چپ تلاش
بهار فرودین 2 توان هوازی

دراز نشست

والیبال : آبشار آشنایی با ضربه زدن به توپ به صورت آبشار قضاوت

حسن تعاون

اردیبهشت 4 قدرت

چابکی

تنیس : درایو فورهند پرتاب توپ به حلقه و آشنایی با حرکت درایو فورهند اعتماد به نفس

علاقه به یادگیری

خرداد 1 استقامت     مسئولیت پذیری
  جمع 29        

 

 

 

 

 

تقسیم بندی مهارتهای سه رشته ورزشی والیبال / بسکتبال / تنیس روی میز جهت تدریس در طول یک سال تحصیلی فعال برای دانش آموزان دختر دوم راهنمایی

رشته ورزشی مهارتهای آموزشی در نوبت اول مهارتهای آموزشی در نوبت دوم حیطه عاطفی حیطه شناختی حیطه مهارتی ـ حرکتی
والیبال ـ آموزش تاریخچه ، قوانین و مقررات ، پاس پنجه ـ آموزش سرویس چکشی قانونمندی

همکاری و تعاون

قضاوت صحیح

تلاش

گرفتن توپ

آشنایی با ضربه زدن به توپ

پرتاب توپ

آشنایی با جاگیری و توپ گیری به موقع

استفاده از ساعد

آموزش ، تاریخچه

پا س ساعد

سرویس ساده

سرویس چکشها

توپ گیری

ـ آموزش پاس ساعد آموزش توپ گیری توجه و احترام به مربی بلند شدن آبشار
ـ آموزش سرویس ساده ـ آموزش آبشار مسئولیت پذیری    
بسکتبال ـ آموزش تاریخچه قوانین و مقررات و حالت صحیح ایستادن و وضعیت بدن ـ آموزش شوت سه گام همکاری

قانونمندی

مسئولیت پذیری

پرتاب توپ

ضربه زدن به صورت دریبل و آموزش دریبل

حرکت با توپ

ضربه با دو دست

آشنایی با حرکت گام برداشتن

آشنایی سه گام

پرتاب توپ به حلقه

پاس دو دست

دبل و راینگ

شوت سه گام

ریباند

شوت جفت

ـ آموزش پاس دو دستی سینه ـ آموزش ریباند نوبت در تمرین    
ـ آموزش دریبل و قوانین دبل ورانینگ ـ آموزش شوت جفت همکاری و رعایت تشویق و ترغیب دوستان    
تنیس روی میز ـ آموزش تاریخچه ، قوانین و مقررات راکت گیری و ایستادن صحیح ـ آموزش سرویس ساده فورهند قانونمندی

توجه و احترام به حس تعاون

طرز گرفتن راکت

ضربه زدن از راست

ضربه زدن از چپ

سرویس از راست

سرویس از چپ

راکت گیری

ضربه فورهند

ضربه بک هند

سرویس ساده

فورهند

بک هند

درایو فورهند

ـ آموزش ضربه فورهند ـ آموزش سرویس ساده بک هند اعتماد به نفس

کمک به دیگران

   
ـ آموزش ضربه بک هند ـ آموزش درایو فورهند علاقه و اشتیاق برای یادگیری مهارتها    

 

 

فصل ماه هفته اول زمان هفته دوم زمان هفته سوم زمان هفته چهارم زمان
پاییز مهر ـ حضور با لباس کامل ورزشی در کلاسهای درس و انجام مراسم معارفه و آشنایی با دانش آموزان

ـ بیان اهداف تربیت بدنی و موارد ارزشیابی

ـ مشخص نمودن اصول کلی کلاسداری و تعیین وظایف دانش آموزان

ـ بیان مطالب علمی  و نحوه ادامه تحصیل در تربیت بدنی

30

 

 

30

 

10

 

 

20

ـ حضور و غیاب و گرم نمودن عمومی دانش آموزان

ـ تمرینات اختصاصی تستهای آمادگی جسمانی

ـ آزاد گذاشتن دانش آموزان جهت آشنایی با یکدیگر و شناخت همدیگر

ـ  آمادگی جهت انتخاب رشته ورزشی برای نوبت اول

20

 

20

 

25

 

30

ـ حضور و غیاب

ـ گرم نمودن عمومی

ـ تمرینات اختصاصی آمادگی جسمانی

ـ تعیین رشته های ورزشی دانش آموزان

ـ آشنایی با تاریخچه و قوانین و مقررات

ـ تدریس پاس پنجه

ـ کنترل سایر گروههای ورزشی

ـ اختتام

5

15

15

15

 

15

 

15

10

ـ حضور و غیاب

ـ گرم نمودن عمومی

ـ تمرینات اختصاصی بارفیکس و انعطاف پذیری

ـ تمرین پاس پنجه توسط گروه والیبال

ـ تدریس قوانین و مقررات و آموزش صحیح

ـ ایستادن و وضعیت بدن در بازی بسکتبال و حرکت با توپ

ـ کنترل و انجام ارزشیابی

ـ اختتام

5

15

15

 

25

 

10

 

15

 

5

آبان ـ حضور و غیاب

ـ گرم نمودن عمومی

ـ تمرینات اختصاصی بارفیکس و انعطاف پذیری

ـ تمرینات اختصاصی مهارتی در گروههای ورزشی

ـ تدریس قوانین و مقررات راکت گیری و نحوه ایستادن

ـ کنترل و انجام ارزشیابی مستمر

ـ اختتام

5

15

15

 

15

 

20

 

20

 

ـ حضور و غیاب

ـ گرم نمودن عمومی

ـ تمرینات اختصاصی بارفیکس و انعطاف

ـ تمرینات اختصاصی مهارتی در گروههای ورزشی

ـ تدریس پاس ساعد والیبال

ـ کنترل و انجام ارزشیابی مستمر

ـ اختتام

5

15

15

 

15

 

20

20

ـ حضور و غیاب

ـ گرم نمودن عمومی

ـ تمرینات اختصاصی بارفیکس و انعطاف

ـ تمرینات اختصاصی مهارتی در گروههای ورزشی

ـ تدریس پاس دودستی سینه بسکتبال

ـ کنترل و انجام ارزشیابی مستمر

ـ اختتام

5

15

15

 

20

 

20

15

ـ حضور و غیاب

ـ گرم نمودن عمومی

ـ تمرینات اختصاصی بارفیکس و انعطاف پذ یری

ـ تمرینات اختصاصی مهارتی در گروههای ورزشی

ـ تدریس ضربه فورهند تنیس روی میز

ـ کنترل انجام ارزشیابی مستمر

ـ اختتام

5

15

15

 

20

 

20

 

15

آذر ـ حضور و غیاب

ـ گرم نمودن عمومی

ـ تمرینات اختصاصی بارفیکس و انعطاف

ـ تمرینات اختصاصی مهارتی در گروههای ورزشی

ـ تدریس سرویس ساده والیبال

ـ کنترل انجام ارزشیابی مستمر

ـ اختتام

5

15

15

 

15

 

20

20

ـ حضور و غیاب

ـ گرم نمودن عمومی

ـ تمرینات اختصاصی بارفیکس و انعطاف

ـ تمرینات اختصاصی مهارتی در گروههای ورزشی

ـ تدریس دریبل و قوانین دبل و رانینگ

ـ کنترل و انجام ارزشیابی مستمر

ـ اختتام

5

15

10

 

15

 

25

15

ـ حضور و غیاب

ـ گرم نمودن عمومی

ـ تمرینات اختصاصی بارفیکس و انعطاف

ـ تمرینات اختصاصی مهارتی در گروههای ورزشی

ـ تدریس ضربه یک هند تنیس روی میز

ـ کنترل و انجام ارزشیابی مستمر

ـ اختتام

5

15

15

 

15

 

20

20

ـ حضور و غیاب

ـ گرم نمودن عمومی

ـ تمرینات اختصاصی بارفیکس و انعطاف

ـ تمرینات اختصاصی مهارتی در گروههای ورزشی

ـ امتحان از داوطلبین

5

15

15

 

25

 

30

 

 

فصل ماه هفته اول زمان هفته دوم زمان هفته سوم زمان هفته چهارم زمان
زمستان دی ـ حضور و غیاب

ـ گرم نمودن عمومی

ـ برگزاری امتحان عملی

5

15

70

ـ حضور و غیاب

ـ گرم نمودن عمومی

ـ برگزاری امتحان عملی

5

15

70

 

 

امتحانات نوبت اول

   

 

امتحانات نوبت اول

 
بهمن ـ حضور و غیاب بیان موارد امتحانی نوبت دوم

ـ گرم نمودن عمومی

ـ تعیین رشته های ورزشی دانش آموزان

ـ تمرین آزاد

15

 

15

20

 

40

 

ـ حضور و غیاب

ـ گرم نمودن عمومی با تأکید در افزایش توان هوازی و تمرینات اختصاصی دراز نشست

ـ تمرینات اختصاصی مهارتی تدریس شده در گروههای ورزشی

ـ آموزش سرویس چکشی والیبال

ـ کنترل و ارزشیابی

ـ اختتام

5

25

 

 

30

 

20

10

ـ حضور و غیاب

ـ گرم نمودن عمومی با تأکید بر افزایش توان هوازی و تمرینات اختصاصی درازونشست

ـ تمرینات مهارتی گروههای ورزشی

ـ آموزش سه گام بسکتبال

ـ کنترل و ارزشیابی

ـ اختتام

5

20

 

 

20

30

15

ـ حضور و غیاب

ـ گرم نمودن عمومی با تأکید بر افزایش توان هوازی و تمرینات اختصاصی دراز و نشست

ـ تمرینات مهارتی گروههای ورزشی

ـ آموزش سرویس فورهند

ـ کنترل و ارزشیابی

ـ اختتام

5

25

 

 

25

 

20

15

اسفند ـ حضور و غیاب

ـ گرم نمودن عمومی با تأکید برافزایش توان هوازی و تمرینات اختصاصی دراز و نشست

ـ تمرینات مهارتی گروههای ورزشی

ـ آموزش توپ گیری در والیبال

ـ کنترل و ارزشیابی

ـ اختتام

5

20

 

 

25

20

20

ـ حضور و غیاب

ـ گرم نمودن عمومی با تأکید بر افزایش توان هوازی و تمرینات اختصاصی دراز و نشست

ـ تمرینات مهارتی در گروههای ورزشی

ـ آموزش ریباند

ـ کنترل و ارزشیابی

ـ اختتام

5

25

 

 

20

 

20

20

ـ حضور و غیاب

ـ گرم نمودن عمومی با تأکید بر افزایش توان هوازی و تمرینات اختصاصی دراز و نشست

ـ تمرینات مهارتی در گروههای ورزشی

ـ تدریس سرویس ساده بک هند

ـ کنترل و ارزشیابی

ـ اختتام

5

20

 

 

25

25

15

ـ حضور و غیاب

ـ تمرینات گرم کننده عمومی

ـ بازی آزاد

5

15

70

 

 

فصل ماه هفته اول زمان هفته دوم زمان هفته سوم زمان هفته چهارم زمان
بهار فروردین         ـ حضور و غیاب

ـ تمرینات گرم کننده عمومی با تأکید بر توان هوازی و تمرینات اختصاصی دراز و نشست

ـ تمرین مهارتی در گروههای ورزشی

ـ آموزش آبشار والیبال

ـ کنترل ارزشیابی مستمر

ـ اختتام

5

20

 

 

25

20

20

ـ حضور و غیاب

ـ تمرینات گرم کننده عمومی با تأکید بر توان هوازی و تمرینات اختصاصی دراز و نشست

ـ تمرین مهارتی در گروههای ورزشی

ـ آموزش شوت جفت

ـ کنترل ارزشیابی مستمر

ـ اختتام

5

20

 

 

20

 

25

20

اردیبهشت ـ حضور و غیاب

ـ تمرینات گرم کننده عمومی با تأکید بر توان هوازی و تمرینات اختصاصی دراز و نشست

ـ تمرین مهارتی در گروههای ورزشی

ـ آموزش درایو فورهند

ـ کنترل ارزشیابی مستمر

ـ اختتام

5

20

 

 

25

20

25

 

ـ حضور و غیاب

ـ تمرینات گرم کننده عمومی و اختصاصی آمادگی جسمانی

ـ تمرین ترکیبی مهارتها

ـ تمرین آزاد

ـ اختتام

5

20

 

30

30

ـ حضور و غیاب

ـ تمرینات گرم کننده

ـ امتحان فاتورهای آمادگی جسمانی

ـ تمرین آزاد

ـ اختتام

5

20

40

25

ـ حضور و غیاب

ـ تمرینات گرم کننده

ـ امتحان مهارتهای ورزشی

ـ تمرین آزاد

ـ اختتام

5

15

40

30

خرداد ـ حضور و غیاب

ـ تمرینات گرم کننده عمومی

ـ امتحان مهارتهای ورزشی

ـ اختتام

5

15

20

ـ امتحانات نوبت دوم   ـ امتحانات نوبت دوم   ـ امتحانات نوبت دوم  

 

طرح درس (روزانه) یک ساعت درس تربیت بدنی 90 دقیقه                      ساناز صفایی جوان

کلاس : دوم راهنمایی     تعداد : 30 نفر    جنس : دختر   وسایل : توپ والیبال ، بسکتبال ، توپ و راکت تنیس

5 دقیقه سلام و احوالپرسی ـ حضور و غیاب ـ دیدن کفش و لباس مناسب دانش آموزان
20 دقیقه خواندن پیام ورزشی و نرمش جهت گرم کردن (شامل حرکات کششی ـ پرشی ـ دویدنی و …)
20 دقیقه تمرین مهارتهای قبلی
20 دقیقه آموزش مهارت جدید
20 دقیقه بازی گروهی
5 دقیقه سرد کردن و بازگشت به حالت اولیه و جمع آوری وسایل
خواندن پیام ورزشی هر جلسه به عهدة یکی از دانش آموزان است که پیامی را برای دوستان ارائه می دهد و حرکات نرمشی نیز چند جلسه اول به عهده خودم می باشد که به بچه ها آموزش داده و جلسات بعد به عهدة همان فردی است که پیام ورزشی را ارائه می دهد.

آموزش پنجة والیبال

ابتدا نحوة استیل برای زدن پنجه به دانش آموزان رشته والیبال آموزش داده می شود بدین شکل که پاها به اندازة عرض شانه باز و حالت خم از زانو باید باشد دست را بالا آورده و مقابل صورت بالای پیشانی می گیریم طوری که انگشتان شست و نشانه باهم یک مثلثی را تشکیل دهند که توپ از داخل آن دیده شود و ضربه زده شود حال دست را از هم مقداری باز می کنیم و کف دست باید حالت صاف نداشته باشد و حالت گودی داشته باشد که توپ در هنگام ضربه به کف دست اصابت نکند و با انگشتان لمس شود. در هنگام ضربه زیر توپ باید نشست و ضربه را به توپ می زنیم و توپ را به سمت بالا هل می دهیم .

آموزش دریبل بسکتبال

ابتدا استیل برای زدن دریبل به دانش آموزان رشته بسکتبال آموزش داده می شود. بدین شکل که پاها باید به اندازه عرض شانه باز و پای مخالف دستی که ض ربه را می زند جلو باشد و پای موافق دست ضربه عقب باشد چون در هنگام ضربه زدن به توپ ، توپ به پنجة پا نخورد و منحرف نشود . دست باید طوری قرار گیرد که یک دست کامل روی توپ احاطه داشته باشد و ضربه را به توپ بزند و دست دیگر در طرف دیگر بدن برای حفاظت از توپ قرار بگیرد . برای آموزش دریبل متوسط به دانش آموز می گوئیم که باید ضربه را به توپ طوری بزند که توپ در حد کمر کنترل شود و از کمر بالاتر نیاید در این نوع دریبل حرکت مچ دست بسیار مهم است .

نحوة دست گرفتن راکت و زدن سرویس ساده در تنیس روی میز

ابتدا به دانش آموز می گوئیم که با دستة راکت باید دست بدهد طوری که انگشت شست و سه انگشت در یک طرف دسته راکت و انگشت نشانه طرف دیگر دستة راکت قرار گیرند و انگشت نشانه باید طوری قرار گیرد که روی صفحة راکت را نگیرد . توپ باید در دست دیگر قرار گیرد و حتماً باید کف دست توپ را قرار داد و دست نیز باز باشد و برای زدن ضربه حتماً باید توپ از دست رها شود و به بالا پرتاب شود. برای زدن سرویس ساده زاویه راکت نسبت به میز باید قائمه باشد توپ نیز در کف دست باز دیگر قرار دارد در مقابل راکت قرار می گیرد و توپ حتماً باید به سمت بالا پرتاب شود و بعد به آن ضربه زده شود.

 

 

 

 

 

طرح درس یک جلسه تدریس درس تربیت بدنی

کلاس : دوم راهنمایی                                موضوع آموزش : سرویس سادة والیبال                 مدت کلاس : 90 دقیقه

تعداد دانش آموزان : 30                                        جنس : دختر                      وسایل مورد نیاز : توپ و زمین والیبال

هدفهای آموزشی :

1ـ حیطة روانی ـ حرکتی : دانش آموز قادر باشد با اجرای صحیح سرویس ساده توپ را از روی تور عبور دهد .

2ـ حیطة شناختی : دانش آموز طریقة زدن سرویس ساده را بشناسد و بتواند مهارت و با کاربرد آن را توضیح دهد .

3ـ حیطة عاطفی :

الف) دانش آموز در کلاس حضور فعال دارد .                                    ج) به حرف معلم گوش می دهد.

ب) نظم را رعایت می کند.                                                              د) دانش آموز منظم تشویق می شود.

زمان مراحل تدریس و شرح تدریس ملاحظات
¢10 الف) سازماندهی :

سلام و احوالپرسی ، حضور و غیاب ، بازبینی بهداشت و لباس گروهبندی دانش آموزان ، بررسی تجهیزات و وسایل بیان نکته بهداشتی و سلامتی .

 
¢15 ب) گرم کردن :

نرمشهای عمومی ، راه رفتن به صورت آرام ، دویدن آرام ، حرکات کششی و حرکات قدرتی برای بالا بردن آمادگی جسمانی و درجة حرارت بدن .

 
  ج) نرمشهای اختصاصی :

حرکات کششی دست و پرتاب دست ـ سایه زدن سرویس

 
¢10 تا ¢15 د) مرور مطالب گذشته :

تمرین پاس پنجه و پاس ساعد .

1. هر نفر به کمک دیوار تمرین کند.

2. دو به دو تمرین کنند. به صورت سایه زنی حرکات را نشان دهند به دو گروه تقسیم شوند ، یکی پنجه می زند و دیگری ساعد جواب می دهد ، بعد جاها را عوض کنند.

در قالب بازی هم می تواند انجام شود.
¢45 هـ) آموزش مهارت جدید :

ابتدا دانش آموزان در همان جایی که هستند گارد می گیرند. یک پا جلو ، یک پا عقب ، پای موافق دست سرویس عقب . زانوها خم ، مرکز ثقل پایین ، بالاتنه کمی متمایل به جلو باشد. در راست دستها ، «دست چپ» به حالت نگه داشتن توپ در ناحیة شکم قرار می گیرد . دست راست کاملاً کشیده شده و کف دست به حالت طبیعی باشد. دست به حالت پاندولی از جلو به عقب حرکت می کند. توپ تا حدود 60 تا 70 سانتیمتر به بالا پرتاب می شود. دست ضربه به حالت پاندول و با سرعت حرکت کند و با پاشنه و قسمتی از کف دست به توپ ضربه به حالت پاندول و با سرعت حرکت کرده و با پاشنه و قسمتی از کف دست به توپ ضربه زده می شود. ضربه در امتداد زانو زده می شود در این حالت زاویه زانو باز شده و انتقال وزن داریم .

نحوة آموزش براساس میزان امکانات و نوع فضای ورزشی می تواند اصلاح شود. همچنین در پایان آموزش و تمرین از بازی نیز می توان استفاده  کرد .
¢10 و) بازگشت به حالت اولیه :

دویدن آرام ، اجرای حرکات منبسط کننده عضلات ، تمرین نفس گیری ، بازیهای نشاط آور ، تعویض لباس ، شستن دست و صورت ، جمع آوری وسایل ، دادن پیامهای بهداشتی و اخلاقی.

 

 

 

نمونة طرح تعیین ارزشیابی

اجزاء پایه میزان اهمیت وسیله یا ابزار ارزشیابی
طرز رفتار و کردار برحسب :

حضور در کلاس و توجه

خوش قولی و دقت در انجام تعهد

ادب و نزاکت

مشارکت در فعالیتهای محوله

10% برگ یا دفتر حضور و غیاب

مشاهده معلم

یادداشت های معلم

آمادگی جسمانی : با تأکید بر :

قدرت و استقامت عضلانی

استقامت دستگاههای قلب و ریه

چابکی و چالاکی

انعطاف پذیری

40% تست آمادگی جسمانی
مهارتها : براساس :

(الف) حیطه روانی ـ حرکتی

فرم اجزاء

مراعات ضوابط اجراء

میزان بکار بستن مهارت در بازی

(ب) حیطه شناختی :

تاریخچه و اصطلاحات

قوانین و مقررات و نحوه امتیاز

شناخت مهارت ها

فنون بازی (تاکتیک)

(ج) حیطه عاطفی

برخوردهای اجتماعی

کنترل احساسات

مراعات نظم و انضباط در بازی

مراعات مقررات ایمنی در بازی

مسائل بهداشتی

50%

30%

 

 

 

10%

 

 

 

 

10%

تست های عینی و عملی و مشاهده معلم

 

 

 

 

تستهای کتبی ، گزارشهای شفاهی ، نوشتن مقاله

 

 

 

مشاهده معلم

 

 

منابع :

جزوه آموزشی تربیت بدنی راهنمایی ، ویژه نامه آموزش و پرورش

جزوه درسی روشهای آموزش در تربیت بدنی ، محسن فیاضی

کتاب درک رشد حرکتی در دوران مختلف زندگی ، دکتر عباس بهرام ، دکتر محسن شفیع زاده

کتاب تربیت بدنی در مدارس ، دکتر رحیم رمضانی نژاد

جزوه آموزش روش تدریس تربیت بدنی در مدارس ، دکتر حسن فهیم نوین

بازیهای پرورشی در مدارس ، انتشارات اداره كل آموزش و پرورش

بازیهای ورزشی برای كودكان و نوجوانان ، فرج الله بهرامی

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

Leave a comment