دانلود تحقیق در مورد پروژه آموزش مذهبی -قسمت هشتم

دانلود پایان نامه

 

برای بچه های بزرگتر مطالعه ی مرگ و تشریفات مراسم تدفین دنیای ادیان به آنها یك بصیرت راجع به آنچه كه مردمان گوناگون معتقدند بعد از مرگ روی می دهد، می دهد. چنین مطالعه ای باید شامل زمان برای بحث در مورد باورهایی باشد كه تأكید كند مذاهب فرصت های بچه ها را برای بیان تعهداتشان به چنین باورهایی مشخص افزایش می دهند.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

بسیاری از بچه ها از جنگ هایی كه در دنیا روی داده و می دهد آگاهند البته آنها ممكن است گروههای دو طرف را نشناسند. بسیاری از آنها ممكن است وابستگی مذهبی داشته باشند اینكه معلمان با بچه ها صحت كنند در مورد چیزهای وحشتناكی كه ممكن است روی دهد بنام مذهب، مهم است. باید توانایی گوش دادن به افكار بچه ها و نگرانی های آنها را داشته باشیم و نسبت رالیسم (نژاد پرستی) هشیار باشیم و ارائه نگرش های آلژناتیو (جایگزین) بخشی از تعهدات معلمان است. در طول مدت آموزش RE باید به بچه ها اعلام كرد كه دنیای مذاهب بر صلح و عدم خشونت تأكید دارد و تأكید كنیم براینكه تمامی ادیان در هر زمانی وسیله ای توجیهی برای توجیه اعمال غیر انسانی بوده اند. همچنین برای بچه ها مفید است كه بعضی چیزهایی را كه افراد بالغ نمی توانند راه حل آنرا درك كنند تشخیص دهند. و دیدن آن رویدادها از دید شخصی می تواند آنها را نسبت به نظرات نگرش ها و تجربیات دیگران تحمل پذیر كند. دیدن لیست منابع در پایان فصل برای مطالعه بیشتر و ارتباط با بچه ها كمك می كند.

اداره كردن نگرش بزرگترها

بچه ها تنها افرادی نیستند كه ممكن است به ما یك تنوع از نگرش ها را ارائه دهند و یا اینكه موقعیت ما را بعنوان معلم به چالش بكشند ما باید تشخیص دهیم كه چگونه به بزرگترها واكنش نشان دهیم بزرگترها شامل همكاران ما و والدین كودكان هستند.

ارتباط با همكاران

اگر شما بخاطر RE خوشحالید، تشخیص ارزش آن برای بچه ها و لذت بردن از اكتشاف مهارتهای RE مهم است. ممكن است شما از میان همكارانی بیایید كه با موضوع RE دشمنی كنند. در انگلستان و ولز معلمان یك حق قانونی دارند برای كناره گیری از آموزش RE. اما بعضی از همكاران هستند كه ممكن است این حق را نخواهد و ترجیح دهند در عوض به غفلت از موضوع یا به تحقیق با جدیت درباره آن بپردازند.

ممكن است شما به اندازه كافی خوش شانس باشید و در مدرسه ای باشید كه RE یك حضوری قوی و موضع مدیر آن در قبال RE حمایتی باشد. شما می توانید حمایت كنید از RE یكبار دیگر در كلاس، زمان صحبت با فكر كردن از اینكه چگونه ممكن است واكنش نشان دهید به چنین وضعیتی می توان مفید باشد.

ارتباط با والدین

بعضی از والدین می توانند در مورد RE ناراحت باشند و بسیاری از والدین هم از اهداء RE در مدرسه بی اطلاعند، بعضی والدین ممكن است از مدارسی كه با مذهب مرتبط هستند ناراحت باشند بعضی احساس می كنند RE تنها باید عیده آنها را آموزش دهد و بعضی دیگر هم ممكن است از یادگیری بچه هایشان در مورد ادیان گوناگون نگران باشند انگلستان و ولز والدین از یك حق قانونی برای انصراف بچه هایشان از RE برخوردارند بهرحال بعضی ها ممكن است برای انجام امور دینی بی میل باشند و بخواهند بچه هایشان را جدا كنند.

مدرسه شما باید در مورد تحقیق RE وضعیت خود را مشخص كند از طریق آینده نامه و سیاست ها و والدینی كه باید تشویق شوند برای ارائه این اطلاعات. مدارس دوست دارند والدین را با گسترش چنین سیاست هایی آشنا و درگیر كنند. تا جایی كه دروندادشان می تواند سودمند باشد و با والدین دیگر آشنا شوند. كلاس معلمان می تواند والدین را از موضوعاتی كه بچه ها در RE مطالعه می كنند، آگاه كند از طریق نامه به خانه یا نمایش های دیواری از كار برای ترم بعدی . والدین همچنین می توانند از راههای دیگری هم درگیر RE شوند. آنها می توانند بچه ها را در دیدار از عبادتگاههای دینی همراهی كنند و از آنها بخواهیم (دعوت كنیم) درباره عقاید شخصی دینی خود حرف بزنند یا غذاهایی را آماده كنیم كه نشانه ی باور یا دین شخصی آنهاست.

بهرحال ممكن است والدین با نگرانی در مورد RE صحبت كنند. شما نیاز دارید به تصمیم گیری اولیه كه این یك بحث است كه شما می توانید حل كنید مسئله را و البته شما نیاز دارید به ارائه (معرفی) والدین به مدیر مدرسه.

آموزش مذهبی در مدارس انجمن دینی

اصطلاح ‹‹مدارس انجمن دینی›› طرحی است كه چیزی از ذات سیستم آموزش دو بخشی انگلیس را منعكس می كند. آموزش كشور انگلیس یك سیستم در جنبه ای از مدارس سكولار و مدارس مذهبی بوده. ابتدا این سیستم كه پی ریزی شد بطور نادرست بعنوان مدارس كلیسا نام برده می شد. در میانه قرن نوزدهم در میان یهودیان همانند مسیحیان مدارس بطور دقیق از سیستم آموزش انگلیسی آغاز شد ؛ در قرن حاضر هم مدارس مسلمانان و سیكل ها پیروی كرده اند از شیوه ی آموزش یهودیان و مسیحیان . همچنین بكارگیری اصطلاح مدرسه دینی بعنوان طرح برای این موارد كه انحصار دینی ندارند نادرست است اصطلاح انجمن دینی بیشتر ارتبه گروههای مذهبی را كه بر پایه شالوده رشد تعداد مدارس متعهد بوده اند، منعكس می كند.

در حالت مشابه، اصطلاح آموزش مذهبی نیاز به توضیح و روشن سازی دارد. در انجمن دینی مدارس ، دو نكته ارجاع دارد: ابتدا، اشاره دارد به موضوع برنامه ریزی آموزش كه یك عنصر اجباری برنامه ریزی آموزش در هم مدارس انگلیسی است كه تركیب با برنامه ریزی آموزش ملی است و مستحق این است كه برنامه ریزی بر آموزش اساسی برای تمام بچه ها نامیده شود. باضافه آموزش مذهبی به تمام تجربه آموزشی و زندگی مدارس اشاره دارد و پیوند نزدیك با عادات قومی مدارس.

نقش موضوع برنامه ریزی آموزش RE در چندین سطح درون مفهوم انجمن دینی مدارس هست و این نقش ها اغلب در تنش هستند. تنش ها ماندن بین شالوده دم زنی های انجمن های مذهبی جستجو (تحقیق) برای یك برنامه ریزی آموزش مربوط به قرن بیست و یكم است كه خواسته های كامل جامعه جهانی قرن بیست و یكم را جواب دهد. پیدایش و شكل گیری انجمن دینی حدوداً میل داشت برای پرورش اعتقادات مذهبی بعنوان یك خصیصه ابتدایی RE و این هر دوی مضمون و تحویل موضوع را شكل می دهد. این حقیقت ادعاهای انجمن های مذهبی در تنش با دیگر ادعاهای حقیقی در مطالعه دنیای مذاهب رویارو شده است.

تفكیك پذیری و دقت كشش ویژه ممكن است بوسیله ی معلمان RE و مدیران مدارس در سه روش صورت گیرد : ابتدا از طریق یك بازشناسی صریح و آشكار بوسیله تمام موارد درگیر كه یك كشش (تنش) بوجود می آورد و یك تصمیم برای ساخت آن درون مدرسه و بكارگیری و عمل به آن . ثانیاً: بكارگیری گفتگو بعنوان یك متدولوژی (روش شناسی) كه صدای گوینده كه از یك ایمان یا دین ویژه انجمن صحبت می كند و گوش می دهد به حرفهای گوینده دیگر كه از این ویژه انجمن های دیگر سخن می گوید.

سوما: یك درك كه فرآیند دیالوگ تشخیص می دهد كمال خودش را و دیگر در صورتی كه پذیرش آن عوض شود اما مصالحه نكنند ممكن است پیروی كنند.

بخش دوم از تنش در برنامه ریزی آموزش در انجمن دینی مدرسه در بخش گسترش عقاید شخصی شاگردان است. در صورتیكه انجمن دینی ممكن است بخواهد برای پرورش كودك یك فن آموزش و پرورش را گسترش دهد. آموزش مذهبی، نوعی از آموزش است نه تعلیمات دینی شفاهی یا تعالیم مذهبی. هر سه ادیان ابراهیمی (یهودیت، مسیحیت، و اسلام) برای مثال ایمان نوعی از بخشش و موهبت خداوندی است و نه یك وعده دهی معلم یا رهبری دینی . بطور مشابه احترام به آزادی مذهبی و حقوق بشر ایجاب می كند كه باورهای مذهبی با دعوت صورت بگیرد نه اینكه تحمیل شود. از 1944 موضوع RE در مدارس انجمن دینی و ایالتی انگلیسی اجباری بوده است. اگرچه این مدارس ممكن است در انتخاب برنامه آموزش خود مختار بوده اند این مضمون آخر نیازمند است كه به ارائه RE در سطح خطرناك (تغذیه) دینی و برای دیگران بعنوان اجباری بودن در مدارس . حتی جوانترین اعضای هر انجمن دینی مدارس هم نیاز دارند به اینكه احساس كنند دعوت شده اند به شركت در فعالیت های دینی و از آزاد بودن تجربیات عقیدتی قدردانی می كنند.

وقتی انجمن های دینی ادعا می كنند آموزش مذهبی بكلی در زندگی مدارس جا گرفته است، آنها اینرا بعنوان یك مسئولیت آشكار مدرسه درك می كنند. در این معنی، زندگی روزانه كارمندان و شاگردان زندگی درون یك جمع است كه این دین به خداوند معتقد و به تشریفات مذهبی و نمادهای پذیرفته شده احترام می گذارد و آنرا تشویق می كند. در یك جامعه سكولار كه دین و مذهب تحمل می شود بعنوان یك مسئله ی شخصی و خصوصی انسانها، و این دین باید از قلمرو دولت و عموم بیرون باشد. در مدرسه سكولار دین محدود می شود به درس آموزش مذهبی . بعضی والدین مدارسی انجمن دینی را برای بچه هایشان انتخاب می كنند كه در آن مسلمان، سیك، طرفداران كلیسای انگلیسی، یهودی یا كاتولیك نیز هستند زیرا آنها آرزو می كنند بچه هایشان بخشی از انجمن مدرسه باشند كه در آن دین و مذهب نه تنها مورد احترام است بلكه با آن زندگی می كنند و تشویق می شوند به یادگیری مذهب فراتر از RE بحران و تنش در جایی واقع می شود كه تفكیك نژادی در انجمن و مدارس ایجاد شود یا اینكه بخواهیم آنرا به اقلیت تبدیل كنیم. مدارس تك دینی می توانند جوامع را به میدان های دین تبدیل كنند برای تقسیم جامعه كه این عدم درك، بدگمانی و عدم اعتماد و عدم رقابت را بوجود می آورد. رهبران انجمن تك دینی مدارس اشاره می كنند با این وجود این مدارس اغلب از بخش های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه تشكیل شده اند. آنها اشاره می كنند به اینكه مدرسه ایالتی مسلمانان انگلیس دارای اعضایی است كه از 24 زمینه متفاوت فرهنگی جمع شده اند. در یك مدرسه دینی در حقیقت بچه های سیاه آفریقایی در مدارس كاتولیك و مدارس سكولار هم هستند.

یك رده از برنامه آموزش مذهبی در مدارس انجمن های دینی انگلیس، ابتدا برنامه آموزش اجباری ملی را اجرا می كند در دوره بعد از قرن بیستم یك نیروی دینامیك را آغاز می كند كه شامل مراحل زیادی از زندگی جوانان است.

تعلیم توسعه دینی جای صحبت داشت بطور همزمان بعنوان وسیله ارتقای عمومی سطح شهروندی انگلیس. شهروندان جوان پیرو كلیسای انگلیس، شهروندان كاتولیك انگلیس، یهودیان و شهروندان مسلمان ریسك جنگ زدند به طبیعت هویت های فرهنگی، مدنی و مذهب و آموزش مذهبی آنرا یك بخش مهم تشكیلاتی شخصی می سازد.

انعكاس در تمرین

یك عامل تركیبی اساسی دیگر در RE، ارزیابی است. ما نیاز داریم به شناخت اینكه یادگیری RE چه نوع اثراتی بر كودكان ما دارد. تشخیص و طایف ممكن است فرآیند آكادمیك هر بچه را نشان دهد. اما ما همچنین نیاز داریم به شناخت اثر وسیع تر آن. لازم است آنچه را از RE آموخته ایم منعكس كنیم برای تشخیص اینكه چگونه ممكن است قوانینمان را بهبود ببخشیم و هر آموخته ای را ارزیابی كنیم. بخشی از RE ممكن است شامل رسیدگی به بعضی از موضوعات زیر باشد :

اهداف :

یك بخش دارد.

* ارتقای درك شاگردان از اینكه در مورد چه مذهبی است ؟

* توانا كردن شاگردان به انعكاس اعتقادات و ارزشها ؟

* ارتقای گرایشات مثبت با گروههای مورد مطالعه ؟

* ارتقای تقدیر بچه ها از تنوع ؟

* ارتقای احترام بچه ها به دنیایی كه آنها در آن ساكن اند ؟

فعالیت ها

این بخش شامل فعالیت های زیر است :

* ترسیم دانش و تجربه ی قبلی بچه ها

* دادن حس امنیت به بچه ها

* اجازه به بچه ها برای بیان نگرش هایشان ؟

* فراهم كردن نیازهای متفاوت یادگیری بچه ها ؟

* ایجاد پیوندهای بین خانه و مدرسه ؟

* اجازه به تنوع پاسخ ها و قضاوت ها ؟

عرضه یك چهره معتبر از دین و هدی از كلیشه سازی ؟

منابع

ارزیابی

اجازه به پاسخ های گوناگون ؟

احترام به نگرش شخصی بچه ها ؟

تشخیص نیازهای یادگیری متفاوت ؟

تمركز بر اهداف RE و با سواد كردن بچه ها ؟

كمك به شناخت عدم درك ها ؟

كمك به برنامه ریزی بعدی؟

كمك به شناخت فرآیند افراد؟

پایان

مراجع

منابع

وب سایتهای مفید.

 

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

Leave a comment