دانلود تحقیق در مورد پروژه آموزش برای همه -قسمت دوم

دانلود پایان نامه

 

همچنین برای هر گروه توصیه های سیاستی جداگانه ای در راستای دست یابی به اهداف كمی و كیفی ، ارایه و در پایان ، ساز و كارهای نظارت ، ارزشیابی و اصلاح تدریجی و فرآیندی برنامه مشخص شده است . در سند ملی آموزش برای همه ، به دلیل برخورداری از ابزارهای قانونی و قابلیت های اجرایی مناطق و استان ها، تدوین برنامه ی عمل استانی ومنطقه ای ، ضروری اعلام و جایگاه آن در سطح هر استان ، شورای برنامه ریزی و توسعه ی استان و یا شورای آموزش و پرورش استان پیشنهاد شده است .

 نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

برنامه عمل EFA

از آن جا كه در آخرین دستاورد وزارت متبوع ( سند ملی برنامه ی آموزش برای همه ) تجزیه و تحلیل وضع موجود گروه های هدف و پیش بینی اهداف كمی و كیفی آینده ، در حجم كشوری بوده و در راستای نیل به اهداف آموزش برای همه ، به ارایه ی توصیه های سیاستی كلی ، بسنده شده ، لذا جهت ادامه فرآیند تهیه برنامه عمل و در راستای كار بست مفاد بخشنامه های شماره ی 400/2734/210 مورخ 4/6/83 و 379/477/250 مورخ 3/11/83 وزیر محترم آموزش و پرورش و رییس شورای ملی برنامه ی آموزش برای همه پیشنهاد شد .

الف ) همان گونه كه برنامه های معاونت آموزش و پرورش عمومی این سازمان با رویكرد آموزش برای همه ، قبل از آغاز سال تحصیلی تهیه و به مناطق ارسال شده و طی سال تحصیلی ( با دو هدف ارزیابی برنامه ها و آشنایی كارشناسان و با نظارت مسئول هر گروه یا كارشناسی ، میزان ارتباط و دست یابی به اهداف EFA ، برای هر برنامه بررسی و مشخص شده ، لذا از آن جا كه این اقدام با استفاده از جداول طراحی شده ، قابل تعمیم به سایر مجموعه برنامه های آموزشی و پرورشی مربوط به گروه های هدف می باشد ، مناسب است در خصوص هر یك از برنامه های مدیریت های محترم آموزش و پرورش استثنائی ، نهضت سواد آموزی ، مناطق و سایر سازمان ها نیز تكمیل و برآورد شود .

ب ) پس از تشكیل كمیته ی هماهنگی آموزش برای همه ، پنج كار گروه برنامه ریزی عملیاتی مبتنی بر گروه های هدف پنجگانه سند ملی و یك كار گروه آمار و تجزیه و تحلیل داده ها با عضو گیری صاحب نظران ، كارشناسان ، همكاران مدارس و حتی دانش آموزان و اولیای آنان ، تشكیل شود و با رویكردی مشاركتی و مدرسه مدار به سوی تحقق برنامه سازی مدارس در راستای اهداف آموزش برای همه ، فرآیندی پویا و پیوسته را ادامه دهیم .

ج ) قدر مسلم در این حركت ، مبنا و پشتوانه ای تئوریك و تكنولوژیك می تواند ضمانت دست یابی به نتایج مطلوب را افزایش دهد . لذا با این هدف ، بر مبنای نظریه ی مجتمع های روانفضای پویا ( Dynamic psycho space context)  فرآیند ارتباط سطوح و چگونگی برنامه سازی سالم ( آزادانه ، آگاهانه و خود خواست ) ، تدوین و ارایه شد .

 

اهداف

1- گسترش و بهبود همه جانبه ی مراقبت و آموزش در سنین آغازین كودكی ، به ویژه برای آسیب پذیرترین و محروم ترین كودكان ،

2- تضمین این كه تا سال 2015 همه ی كودكان به ویژه دختران و كودكانی كه در شرایط دشوار قرار دارند و نیز كودكان اقلیت های قومی ، به آموزش ابتدایی رایگان و اجباری با كیفیت خوب و كامل دسترسی داشته و دوره ی مذكور را به پایان برسانند .

3- تضمین این كه برآوردن نیازمندی های یادگیری كلیه خردسالان و بزرگسالان از طریق دسترسی عادلانه به برنامه های آموزشی مناسب و مهارت های زندگی روزمره ، بر ایشان امكان پذیر شود .

4- محقق ساختن یك بهبود 50 درصدی در سطوح سواد بزرگسالان تا سال 2015 ، به ویژه برای زنان و دسترسی برابر به آموزش پایه و پایدار برای همه ی بزرگسالان .

5- از میان برداشتن تبعیض جنسیتی در آموزش ابتدایی و متوسطه تا سال 2005 و رسیدن به عدالت جنسیتی در آموزش و پرورش تا سال 2015 ، همچنین ضمانت دسترسی كامل و عادلانه دختران به آموزش پایه با كیفیت مناسب .

6- بهبود تمام جنبه های كیفی آموزش و تضمین اعتلای آن برای همه ، به طوری كه همگان بتوانند نتایج عینی ، مشخص و قابل اندازه گیری آن را ملاحظه نمایند . حصول این اهداف ، به ویژه در یادگیری سواد خواندن ، نوشتن ، حساب كردن و آموختن مهارت های ضروری زندگی ، دارای اهمیت است .

 

راهبردها

1- بسیج كردن تعهدات سطوح ملی و بین المللی جهت آموزش برای همه و تهیه و توسعه ی برنامه های عمل ملی در راستای دست یابی به اهداف ، همچنین افزایش قابل ملاحظه ی سرمایه گذاری در آموزش پایه .

2- ترویج و تشویق سیاست های آموزش برای همه ، در یك چارچوب پایدار و منسجم در راستای ریشه كنی فقر و پیشبرد توسعه

3- تضمین مشاركت متعهدانه ی جامعه ی مدنی در تنظیم اجرا و نظارت بر راهبردهای توسعه  آموزشی .

4- توسعه ی مسئولیت پذیری ، مشاركت آمیزی و پاسخگویی در نظام های رهبری و مدیریت آموزشی .

5- برآورده ساختن نیازها و ضروریات نظام های آموزشی كه در اثر بلاهای طبیعی و یا كشمكش ها و بی ثباتی های ملی آسیب دیده اند ، همچنین اجرا ، هدایت و پشتیبانی برنامه های آموزشی به شیوه ای كه مشوق درك متقابل ، صلح و آرامش بوده و پیشگیرنده خشونت ، نزاع و درگیری .

6- اجرای راهبردهایی منسجم به منظور عدالت جنسیتی در آموزش و پرورش كه مبتنی باشد بر شناخت و قبول نیازهایی همچون ، تغییر نگرش ها ، ارزش ها و رویه ها

7- تسریع در اجرای اقدامات و برنامه های آموزشی ضروری ، برای مبارزه با بیماری همه گیر ایدز .

8- ایجاد محیط های آموزشی امن ، بهداشتی و با توزیع عادلانه ی امكانات به منظور دست یابی به نتایج عالی در یادگیری و نیز ارایه ی تعریفی واضح و روشن از سطوح یادگیری و تحصیل همه ی دانش آموزان

9- ارتقاء موقعیت ، روحیه و مهرت معلمان

10- تجهیز و تسلط به فن آوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطاتی برای كمك به دست یابی اهداف آموزش برای همه

11- نظارت منظم و مستمر بر پیشرفت میزان دست یابی به اهداف و راهبردهای برنامه ی آموزش برای همه در سطوح بین المللی ، ملی و منطقه ای

12- تلاش در تسریع پیشرفت برنامه ی آموزش برای همه ، با تكیه بر ساز و كارهای موجود .

 

EFA چیست

در سال ۱۹۹۰ در تایلند یكی از پراهمیت ترین گردهمایی های بین المللی قرن گذشته با عنوان آموزش برای همه به همت پنج سازمان بین المللی یونسكو، یونیسف، صندوق جمعیت سازمان ملل، بانك جهانی و برنامه عمران ملل متحد برگزار شد. اجلاس آموزش برای همه كه سرآغاز جنبشی به همین نام محسوب می شود، این اهداف را دنبال می كرد: گسترش سواد در جهان، افزایش فرصت های یادگیری برای همگان و بهبود كیفیت یادگیری با پشتیبانی و همیاری سازمان های بین المللی.
در اواخر دهه ،۱۹۹۰ ارزیابی فعالیت ها و عملكرد كشورها و بررسی میزان دستیابی آنها به اهداف اجلاس جامتین آغاز شد.
به دنبال آن نتایج ارزیابی ملی كشورها در شش اجلاس منطقه ای مورد بررسی قرار گرفت و چارچوب های عملی منطقه ای تدوین شد.
این چارچوب ها در اجلاس جهانی بعدی آموزش و پرورش كه در سال ۲۰۰۰ در داكار برگزار و اعلامیه نهایی اجلاس داكار صادر شد و سران و وزیران آموزش و پرورش كشورها در اجلاس داكار همگی متعهد شدند با بسیج همه توان خود در راه دستیابی به اهداف این اعلامیه بكوشند و تا سال ۲۰۱۵ به همه مفاد آن جامه عمل بپوشانند.
اهداف اعلامیه داكار، رسیدن به آموزش برخوردار از كیفیت مطلوب، پایان دادن به نابرابری های جنسیتی در آموزش، فراگیری در طول عمر، ریشه كنی بی سوادی و توجه ویژه سیاستگذاران آموزشی به آموزش دختران و گروه های مطرود و محروم عنوان شد.
در داكار تحلیل مفصلی از وضع آموزش پایه در سراسر جهان ارائه شد. این تحلیل براساس گزارش ارزیابی هر كشور (مطرح شده در اجلاس های منطقه ای) انجام گرفت و درنهایت چارچوب عمل داكار را تشكیل داد. چارچوب عمل داكار می گوید: اگر كشوری واقعاً نسبت به آموزش برای همه متعهد است، نباید به دلیل فقدان منابع، در تحقق بخشیدن به اهداف اعلامیه با مشكل روبه رو شود.
* EFA سرلوحه آموزش و پرورش كشورها
ظاهراً كشورها آن قدر از EFA و اجرای آن ذوق زده شده اند كه آن را در رأس فعالیت های آموزش و پرورش خود قرار داده اند. حتی در نشست ماه گذشته یونسكو كه با حضور وزرای آموزش و پرورش دنیا برگزار شد، به جای صحبت درخصوص محورهای مورد بحث و از پیش تعیین شده، همه از روند برنامه EFA در كشورشان صحبت می كردند.
«عباس حاجی آقالو» مدیركل دفتر آموزش ابتدایی كه به همراه وزیر آموزش و پرورش در این اجلاس شركت كرده بود می گوید: «قرار بود در این اجلاس از چالش های آموزش و پرورش در هزاره سوم، تلاش برای دستیابی به تعریفی از مفهوم آموزش و پرورش، كیفیت و آشكار شدن آن و تهیه ابزار تغییر و حركت به سوی آموزش كیفی صحبت شود اما صحبت های شركت كنندگان در اجلاس عمدتاً روی برنامه EFA متمركز بود و این كه بسیاری اجرای آن را هم وزن آموزش و پرورش كیفی و عامل تحقق آن می دانستند.»
وی می گوید: وزرا در این اجلاس برنامه عمل ملی خود را نیز به همراه آورده بودند.
* برنامه عمل ملی ایران تدوین می شود
دولت ها موظف بودند برنامه ملی خود را برای تحقق اهداف آموزش برای همه تا سال ۲۰۰۲ طراحی كنند. اكثر كشورها چنین كردند. اما ایران با تأخیری تقریباً یك ساله قرار است برنامه خود را تا یكی دو ماه آینده ارائه كند.
«حاجی آقالو» می گوید: «تدوین سند برنامه ملی ایران در هفت فصل تا یك ماه دیگر تكمیل می شود و پس از امضای وزیر آموزش و پرورش به شورای ملی «آموزش برای همه» می رود تا تصویب شود.»
وی می گوید: «ما موفق شدیم آموزش را از عده كم به افراد بیشتری تسری دهیم و اكنون با این اصل روبه رو هستیم كه چگونه آموزش را از افراد بیشتر به آموزش برای همه تبدیل كنیم.»
مدیركل دفتر آموزش ابتدایی با اشاره به عوامل فرهنگی و خانواده می گوید: «در صورت وجود و تحقق همه امكانات گاهی موانع فرهنگی مانع از گسترش آموزش می شود.»
* EFA و آموزش مهارت های زندگی
آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان در حین تحصیل مخصوصاً در دوران تحصیلات پایه شاید از اهداف كلیدی آموزش برای همه است؛ چیزی كه حداقل در سیستم آموزش و پرورش ما همیشه غایب بوده. براساس آمارها مهارت آموزی در فرآیند آموزش و پرورش ایران كمتر از ده درصد است درحالی كه در ژاپن این رقم به بیش از ۷۰ درصد می رسد.
یاددهی مهارت های زندگی اكنون به عقیده كارشناسان این حوزه بسیار فراتر و مهمتر از ارائه و آموزش اطلاعات محض است. براساس برنامه آموزش برای همه، در ایران مهارت های زندگی بایستی غیرمستقیم و در یك فرآیند تعاملی بین مربی یا معلم و كتاب و دانش آموز آموخته شود. مهارت هایی مثل من كه هستم و چه می توانم بكنم، چگونه با دیگران ارتباط برقرار كنم، ارزش های من چیست، چگونه مسأله ای را حل كنم (توانایی حل مسأله)، روابط من با سایرین چگونه است، اهداف من، مفهوم جامعه برای من، چگونه تصمیمات خوب بگیرم، چگونه می توان از خشونت پرهیز كرد، چگونه می توان مراقب سلامت خود بود و …
گرچه آموزش چنین مهارت هایی در درجه اول به آموزش معلمان، روشن ساختن فضا و تغییر نگرش آنها بستگی دارد، براین اساس آموزش هایی از هم اكنون از طریق تربیت مدرس به صورت متمركز آغاز شده كه این مدرسان با حضور در استان ها به آموزش معلمان مناطق آموزش و ایجاد كارگاه های آموزشی اقدام می كنند و معلمان بایستی این آموزش ها را در قالب فعالیت های مكمل، دانش آموز ارائه كنند.
* وضعیت جهان در برابر EFA
هم اكنون بیش از یكصد میلیون كودك كه دست كم ۶۰ میلیون آنها دختر هستند، نصیبی از مدرسه ندارند. ۹۶۰ میلیون بزرگسال كه دو سوم آنها زن هستند بی سوادند (سوادی كه در عمل به كار نمی آید). بیش از یك سوم بزرگسالان جهان به منابع و معلومات چاپ نشده و فن آوری های نوین به منظور شكل دهی به زندگی و سازگاری با تغییرات اجتماعی محیط خود دسترسی ندارند و بیش از یكصد میلیون كودك و عده بی شماری بزرگسال از تكمیل برنامه های آموزشی پایه ناكام می مانند میلیون ها تن دیگر نیز اگرچه تا پایان این برنامه در مدارس وكلاس ها باقی می مانند ولی معلومات و مهارت های اساسی را به دست نمی آورند. ظاهراً همه اینها چالش هایی است كه در برابر EFA قرار دارد. چالشی كه كشورها فرصت دارند تنها تا سال ۲۰۱۵ از پس حل آن برآیند. پرسش این است: آیا این امر برای كشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه با منابع محدود كه مشكل آموزش تنها یكی از هزاران مسأله گریبانگیر آنهاست محقق خواهد شد؟

http://www.iran-newspaper.com/1382/820919/html/social.htm#s276804

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

Leave a comment