دانلود تحقیق در مورد پروژه آموزش برای همه -قسمت سوم

دانلود پایان نامه

مروری بر نهضت جهانی آموزش برای همه

حرکت آموزش برای همه در کنفرانس جهانی سال 13 69(1990 میلادی) در جامتین تایلند آغاز و از آن زمان به شکلی جدی در تمامی کشورهای عضو تداوم پیدا نمود.پس از کنفرانس جهانی آموزش برای همه دولت ها، سازمان های غیردولتی، جامعه مدنی، نهادهای خیریه و رسانه ها مصمم شدند تا به منظور ایجاد زمینه های دسترسی به آموزش پایه برای همه کودکان، نوجوانان و بزرگسالان حمایت های لازم را بعمل آورند.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

ده نکته ذیل به موارد مهم و اساسی در خصوص برنامه  آموزش برای همه می پردازد:
.1آموزش برای همه یک حق است. 60 سال قبل در سال1325 (1945 میلادی) کشورهای موسس یونسکو اعلامیه ای را با تکیه بر این باورکه می باید در تمامی کشورها “فرصت های کامل و برابر در خصوص آموزش برای همه” ایجاد گردد، به امضا» رساندند. از آن زمان اساسنامه فوق به منظور تبدیل فرصت ها به واقعیت، بطور جد در دستور کار یونسکو قرار گرفت. همچنین در ارتباط با این برنامه ماده 26 بیانیه جهانی حقوق بشر نیز صراحتا بیان می کند که “آموزش حق همه است.”
در طی تمامی سال های گذشته تنها یک هدف یعنی ایجاد فرصت های یادگیری و بهره مندی همگانی از آموزش پایه به جد دنبال شده است و این امر نه به دلیل شرایط پیش آمده و یا یک امتیاز بلکه به عنوان یک “حق” مورد توجه قرار گرفته است.
.2آموزش برای همه وسیله ای برای رسیدن به یک هدف است. آموزش می بایست افراد را به سمت اختیارات گسترده تر و بهره گیری از دانش کسب شده رهنمون سازد. همانگونه که در گزارش سال1375 (1996 میلادی) یونسکو تصریح گردیده، یادگیری افراد را به دانستن، عمل کردن، زیستن و با هم زیستن قادر می سازد و یا به عبارت دیگر به ما این توانایی را می دهد تا به عنوان نوع بشر به تمامی توانمندی های بالقوه خود دست پیدا کنیم. این نوع یادگیری لزوم زیستن در جامعه و کار در کنار یکدیگر را با هدف توسعه انسانی پایدار، ارج نهادن به تنوع تجربه بشری و محیط های متفاوتی که افراد در حال حاضر و آینده در آن قرار می گیرند، را دربرمی گیرد. صلح جهانی، شان و منزلت انسانی، عدالت و برابری به عوامل متعددی بستگی دارد و آموزش در راس تمامی آن ها قرار گرفته است.
.3آموزش برای همه دغدغه تمامی کشورهاست. تحت نظارت یونسکو و چهار نمایندگی دیگر عضو سازمان ملل، نمایندگان سراسر جهان در سال1369 (1990 میلادی) در جامتین تایلند         گردهم  آمدند تا چشم انداز نوینی از آموزش پایه را مورد توافق قرار دهند. در اجلاس جهانی آموزش که در سال 1379 (2000 میلادی) در داکار سنگال برگزار شد، مجددا6  هدف مورد توافق همگان قرار گرفت که سه مورد از آن ها با تعیین زمان معین جهت دستیابی به اهداف مربوطه به تصویب رسید. این اهداف شامل حصول اطمینان از برخورداری از آموزش کیفی; افزایش و بهبود50 درصدی در سطح سواد بزرگسالان و رسیدن به برابری جنسیتی در دسترسی به آموزش تا سال1394 (2015 میلادی) می باشند. این بدان معنی است که دولت ها، سازمان های حمایت کننده، جامعه مدنی و سازمان های غیردولتی، اقلیت ها، معلمان و والدین نیازمند کوششی جدی و مطلوب در این زمینه می باشند تا بلکه آموزش به عنوان یک اولویت در کشور آن ها محسوب گردد. آموزش پایه شرط اساسی رسیدن به دیگر اهداف توسعه همچون اهداف بین المللی توسعه هزاره به شمار می آید.
.4آموزش برای همه واقعا برای همه است. طی سال ها و دهه های گذشته دختران و زنان فرصت  های برابر برای دریافت آموزش پایه را نداشته اند. امروزه بیش از %60 کودکان خارج از مدرسه دختران هستند و حداقل دو- سوم بزرگسالانی که به آموزش دسترسی ندارند را زنان تشکیل می دهند. به منظور ایجاد تعادل مورد نیاز، تلاش های ویژه ای همچون جذب معلمان زن، حمایت از خانواده های فقیر و تاسیس مدارس دوستدار دختران  صورت پذیرفته است. گروه های محروم دیگرنظیرجمعیت بومی و کودکان ساکن روستاهای دورافتاده، کودکان خیابانی، قبایل و عشایر کوچرو، کودکان استثنایی و دارای نیازهای ویژه ،اقلیت های مذهبی و زبانی نیز هرکدام نیازمند توجه و عنایت ویژه می باشند. رویکردهای جدید برای این گروه باید سنجیده و حساب شده باشند. نمی توان انتظار داشت که تنها از طریق ارتقا» فرصت های آموزش استاندارد این دسته از کودکان نیز تحت پوشش قرار گیرند.
.5آموزش برای همه، تمامی گروه های سنی را در بر می گیرد. اهداف 6گانه آموزش برای همه تاکید خاصی بر روی توانمندسازی افراد جهت بهره مندی از آموزش های پایه دارد. این آموزش ها دربرگیرنده کودکان در خانه و برنامه ریزی های مربوط به دوره پیش از دبستان، آموزش ابتدایی، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان می باشد. سن هیچکس برای شروع آموزش آنقدر کم نیست که نتواند یاد بگیرد و آنقدر هم زیاد نیست که از عهده آموزش هایی نظیر سوادآموزی و حساب کردن برنیاید. در حقیقت آموزش پایه برای تمامی گروه های سنی، آنچه را که خانواده ها و جوامع می توانند به عنوان مسئولیت تعهد نمایند را تقویت کرده و قدرت انتخاب های بیشتر برای نسل های آینده را مهیا می سازد.
.6آموزش برای همه به معنای آموزش کیفی است. انگیزه یادگیری و فرستادن کودک به مدرسه تنها زمانی ایجاد می شود که آموزش مفید تلقی گردد و این نیز بستگی به کیفیت آموزش دارد. رفتن به مدرسه و حضور در دوره های یادگیری غیررسمی بزرگسالان باید به دانش، مهارت ها و ارزشهایی که یادگیرنده می تواند به نحو مطلوب از آنها استفاده نماید،منتج گردیده وفرد بتواندضمن بهره مندی از حس توانمندبودن ،از آنهادر مسیر دستیابی به اهدافی که قبل از این  دست نیافتنی  می نمود، بهره گیرد. اساسا آموزش کیفی علاوه بر ارتباط با برنامه درسی، در دسترس بودن مواد آموزشی و شرایط و محیط یادگیری به فرایند یاددهی/ یادگیری نیز وابسته می باشد.
.7آموزش برای همه روز به روز در حال پیشرفت است. در طول 60 سال گذشته پیشرفت های گسترده ای در خصوص توانمندسازی کودکان و بزرگسالان در مسیر دستیابی آنها به آموزش پایه صورت پذیرفته است. حتی در 15 سال گذشته با افزایش سطوح جمعیتی، پوشش ظاهری در آموزش ابتدایی در منطقه آفریقای زیر صحرا از /5%77 به /9%84  افزایش پیدا کرده است و این بدان معناست که تقریبا10  میلیون نفر کودک بیشتری فرصت حضور در مدرسه را پیدا کرده اند. در حالیکه نرخ بهره مندی از سواد بزرگسالان از /2%49 به /3%58 در منطقه آفریقای زیرصحرا در سال1369 (1990 میلادی) به %62 در سال1380 (2001 میلادی) افزایش یافته است، این رقم در آسیای غرب و جنوب در طول همان دوره از /5%47 به /3%58 رشد داشته است. همچنین پیشرفت نسبتا پایداری نیز در حوزه تساوی جنسیتی بوجود آمده است. اهداف دیگر به سختی قابل سنجش می باشند لکن بررسی ها نشان می دهد که تلاش های صورت گرفته، مفید بوده است.
.8هنوز تا مرحله تکمیل برنامه آموزش برای همه، فاصله زیادی در پیش است. در حال حاضر پیشرفت به سوی اهدافEFA از آهنگ رشد سریعی برخوردار نیست. طبق برآورد بعمل آمده تعداد کودکانی که هنوز در مدرسه ثبت نام نکرده اند 100 میلیون و تعداد بزرگسالانی که فرصت دستیابی به یادگیری خواندن و نوشتن را نداشته اند تقریبا800 میلیون نفر بوده است. براساس آمار سال1382(2003 میلادی)، 26 کشور با خطر عدم دستیابی به اهداف آموزش ابتدایی و 79 کشور با خطر احتمال عدم دستیابی به اهداف آموزش بزرگسالان مواجه بوده اند. فرصت های دستیابی به آموزش برای گروه نوجوانان و جوانان خارج از مدرسه در بعضی از کشورهای توسعه یافته بسیار کم است. افزایش تعداد و کیفیت نیروی انسانی شاغل در بخش آموزش به ویژه معلمان، بهبود نظام آموزشی و مدرسه، امکان دستیابی به گروه های محروم و حاشیه نشین، توجه به مشکل بیماری ایدز (AIDS) و ویروس اچ.آی.وی (HIV) همه و همه نیازمند روشهای نوآورانه و دقیق در زمینه راههای دستیابی به فرصت های یادگیری خواهند بود.
.9آموزش برای همه نیازمندحمایت همگان می باشد. برآورده شدن اهداف EFA نیازمند منابع مالی، نیروی انسانی، دانش فنی، عملکرد سازمان ها و مهمتر از همه عزم سیاسی می باشد. یونسکو به منظور تداوم بخشیدن به حرکت بین المللی از طریق یک گروه کاریEFA و یک گروه بلندپایه فعالیت نموده و تلاش های بین المللی را در این مسیر هماهنگ می کند. نهادهای حامی و بانک های توسعه همچون بانک جهانی، در حال حاضر افزایش منابع در آموزش و پرورش را پیگیری می کنند با این وجود هنوز راهی طولانی تا اختصاص میزان برآوردشده به منظور دستیابی به هدف آموزش ابتدایی (به میزان5/6 میلیارد دلار سالیانه کمک های خارجی) را پیش رو داریم که پس از تحقق  یافتن این میزان رسیدن به 5 هدف دیگر و کمک های مورد نیاز برای آنها نیز مطرح می گردد. جامعه مدنی هم در جهت اعمال نفوذ به منظور  تصویب افزایش بودجه و هم در خصوص پیشنهاد ایجاد فرصت های یادگیری جایگزین برای جوامع محروم به عنوان شریک اصلی به شمار می آید. به منظور اثربخشی هرچه بیشتر تلاش های مشترک و کاربرد موثرتر منابع در دسترس، لازم است تا همکاری ها و هماهنگی های موجود هر چه بیشتر افزیش یابد.
.10آموزش برای همه ارزشمند می باشد. موفقیت های حاصل از برنامه EFAو تاثیر آنها نهایتا در زندگی افراد و جوامع قابل مشاهده است. بیشترین اثربخشی را می توان در زمینه اجرا، مدیریت و تداوم تغییرات مثبت به وجود آمده در زندگی آنان، مورد توجه قرار داد.
دو دختر نوجوان ساکن منطقه روستایی مغولستان بدلیل فقر و مشکلات خانوادگی ترک تحصیل کرده  بودند; یک تسهیل گرآموزش غیررسمی آنان را تشویق کرد از طریق برنامه آموزش از راه دور که از سوی یونسکو حمایت مالی می شد، به سیستم یادگیری بازگردند. در نهایت آندو توانستند پس ازکسب موفقیت در سطح قابل قبول مجددا به سیستم آموزش رسمی کشور وارد شوند.
با حمایت یونسکو تعدادی ازNGO ها در بنگلادش تعدادی مراکز یادگیری غیررسمی برای دخترانی که ترک تحصیل نموده یا هرگز به مدرسه نرفته اند، تاسیس کرده اند. باتوجه به اصل سوادآموزی، مهارت های زندگی و قابلیت های عملی، اینگونه آموزش جایگزین نه تنها دختران را برای زندگی موثرتر و مفیدترآماده می کند بلکه اعتماد به نفس آنها را نیز جهت مشارکت در زندگی اجتماعی افزایش می دهد. بدینسان این افراد همگام با بزرگ ترشدنشان می توانند جایگاه خود را در جامعه و در برابر دیگران به نحو احسن بشناسند و اینگونه است که آموزش و پرورش می تواند اجتماع را تغییر دهد.

http://www.afarineshdaily.ir/afarinesh/Article.aspx?AID=263#1184

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

Leave a comment