1-3-7 ارتباط دانشكده با شهر 7

1-3-9 نتیجه. 7

1-4 تقسیم بندی فضاهای آموزشی. 7

1-5 سابقه ی آموزش عالی در ایران. 8

1-6  سابقه آموزش عالی در استان همدان. 11

1-7 دانشگاه آزاد اسلامی. 12

1-8 سابقه دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور 13

1-9 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر 13

1-10 آموزش سنتی معماری. 14

فصل دوم. 15

2-1 دانشگاه هاروارد 16

2-2 تاریخچه دانشگاه هاروارد 16

2-2-1 امور تشكیلاتی و اداری. 17

2-3 دانشگاه هاروارد 1646. 17

2-3-1 موزه‌ها و کتاب‌خانه دانشگاه 20

2-3-2 نتیجه گیری(دانشگاه هاروارد) 20

2-4 باهاوس.. 24

2-5 دستاورد های باهاس.. 28

2-6 بررسی نمونه اهای داخلی. 29

2-6-1 پردیس هنرهای زیبا 29

2-6-2 تاریخچه. 29

2-6-3 فعالیت های آموزشی. 30

2-6-4 امكانات آموزشی. 30

2-6-5 مدرسه ی ایرانشهـــــر 30

2-6-6 تاریخچه ساختمان دبیرستان. 31

2-6-7 نوع بهره برداری و خصوصیتهای بارز بنا 32

2-6-8 تحلیل  مدرسه ی ایرانشهـــــر: 33

2-7 مدرسه قدسیه ی اصفهان. 39

2-8 تحلیل مدرسه ی قدسیه ی اصفهان. 41

2-9 نتیجه گیری. 42

فصل سوم. 44

3-1 ضوابط و معیار های طراحی دانشکده معماری. 45

3-1-1 عملکرد ها 45

3-2 آموزشی-تئوری. 45

3-2-1 کلاس درس.. 45

مقالات و پایان نامه ارشد

3-3 آموزشی-عملی. 49

3-3-1 آتلیه ها: 49

3-4 کارگاه ها 51

3-5 بخش فرهنگی-رفاهی. 53

3-5-1 کتابخانه. 53

3-5-2 سالن مطالعه. 54

3-5-3 محل برگه دان. 54

3-5-4 مخزن کتاب.. 55

3-5-5 نماز خانه. 56

3-5-5-1 وضو خانه. 56

3-5-6 فضای نمازخانه. 56

3-5-7 سالن اجتماعات.. 56

3-5-7-1 فضای سالن. 56

3-5-8 سالن انتظار 57

3-5-9 بخش اداری. 57

3-5-9-1 اتاق رئیس دانشگاه 57

3-5-10 اتاق معاون. 58

3-5-11 معاون آموزشی. 58

3-5-12 مالی(حسابداری) 58

3-6 فضاهای ارتباطی در فضاهای اداری. 59

3-6-1 فضاهای ارتباطی افقی. 59

3-6-2 محدوده گام. 60

3-6-6 فضاهای ارتباطی عمودی. 60

3-7 آمفی تئاتر 60

3-8 کتابخانه. 62

3-9 محاسبه سرانه ی آموزشی. 64

3-9-1 سرانه ی اتاق اساتید. 65

3-9-2 بخش آموزشی. 65

3-10 جمعیت هیأت علمی – كاركنان –  وخدمات.. 66

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

3-10-1 بخش آموزشـــــی. 68

3-11كمك آموزشـــــی. 69

3-12 اداری عمومی. 71

3-12-1 خدماتی. 71

3-12-4 بخش آموزشی. 72

فصل چهارم. 74

4-1 چکیده 75

4-1-1 فرهنگ.. 75

4-2 اقلیم و معماری. 76

4-3 سنن اجتماعی و قومی در معماری. 76

4-4-1 قسمت بیرونی. 77

4-4-2 قسمت اندرونی. 78

4-5 هشتی سازی در بناهای مسکونی. 80

4-6 اثر معماری سنتی بر حرارت محیط. 82

4-7 اقلیم و معماری. 85

4-8 تابش آفتاب.. 86

4-10 اثر تابش آفتاب بر ساختمان و محیط اطراف آن. 87

4-11 تأثیر پشت بام در دمای ساختمان. 89

4-12 ارتفاع فضاها 91

4-13 اثر تابش خورشید. 92

4-14 تأثیر سایه بان بر روی پنجره 93

4-15 اثر سایه بان های متحرک.. 93

4-16 اثر رطوبت در ساختمان. 94

4-17 اثرات آب باران در ساختمان. 95

4-18 اثر باد بر ساختمان. 95

4-19 تقلیل دادن شدت باد 96

4-20 اقلیم شناسی ایران. 98

4-21 معماری بومی اقلیم سرد 98

4-22 ناحیه سرد 99

4-23 معماری مناطق سرد 99

4-24 فرم ساختمان و اقلیم. 100

4-25 ورودی. 103

4-26 آب در بنا 104

4-27 استفاده در حمام. 105

4-28 خانه رهبری، تبریز 105

فصل پنجم. 126

5-1 مدرسه ی تکنولوژی کوِلمیم، بازپرداخت میراث و خاک.. 127

5-2 اتووود کلاسیک ـ موسسه ی امور اداری هنر: احمدآباد (هندوستان) ـ لویی کان. 136

فصل ششم. 157

6-1 خصوصیات اقلیمی. 158

6-1-1 خصوصیات كلی شهرستان ملایر 158

6-1-1-1 ویژگی ها و خصوصیات طبیعی و جغرافیایی. 158

6-1-2 تقسیمات كشوری. 158

6-1-3 ناهمواری ها 158

6-2 ویژگی های اقلیمی. 159

6-3 مطالعات تاریخی، فرهنگی، اجتماعی. 159

6-4 مطالعات سیاسی – اقتصادی. 160

6-5 ویژگی های اجتماعی و جمعیتی شهرستان ملایر 161

6-6 سواد 162

6-7 نقشه ی پایه ی تقسیمات سیاسی استان همدان. 163

6-8 نقشه ی دسترسی های استان همدان. 164

6-9 نقشه ی تقسیمات شهرستان ملایر 165

6-10 تابش آفتاب: 166

6-11 فرم ساختمان در اقلیم مناطق سردسیر 167

6-12 نتیجه معماری از مطالعات اقلیمی. 174

6-13 معرفی و تحلیل سایت.. 175

6-13-1 موقعیت پروژه نسبت به ساختمان های اطراف.. 176

6-13-2 باد های منطقه. 177

6-14 تابش نور خورشید. 178

6-14-1 تابش آفتاب.. 179

6-14-2 دما 180

6-14-3 صوت.. 181

6-14-4 انطباق مکان واحد آموزشی با استانداردهای آموزشی. 181

6-14-5 مکانیابی کاربریهای آموزشی وشعاع دسترسی. 182

6-14-6 دسترسی. 182

6-14-7 دسترسی پیاده( بدون وسیله نقلیه) 182

6-14-8 دسترسی سواره 183

6-14-9 کاربری آموزشی و کاربریهای دیگر 183


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *