حمایت اجتماعی درباره مزاح و شوخ طبعی

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (همه گرایش ها) می توانید اینجا کلیک کنید

دانلود رایگان پایان نامه درباره مزاح و شوخ طبعی

منبع : سایت علم یار (قسمت پایان نامه های روانشناسی) 

و سایت پایان بیست (قسمت پایان نامه های روانشناسی)

حمایت اجتماعی

جستن حمایت اجتماعی دیگران روش كنار آمدن مستقیم است. حمایت اجتماعی اصطلاحی است كه بر شبكه دوستان فرد و كمك رسانهای بالقوه دلالت دارد؛ یعنی گروه محرم رازی كه شخص می تواند به هنگام نیاز، بحران آشفتگی هیجانی به آنها رو آورد. نمونه هایی از عناصر شبكه اجتماعی شامل همسر، خویشاوندان، والدین، بهترین دوستان، همسایگان خوب، همكاران شغلی و دوستان گروه مذهبی است. حمایت اجتماعی فرایندی است كه دیگران توسط آن امكانات عاطفی و عملی خود را برای به دوش كشیدن نیازهای فرد هنگام رنج بردن از یك بحران، به میان می آورند و او را یاری می دهند. مردم به دلایل گوناگون جویای حمایت دیگران اند. چنان كه شبكه های اجتماعی، دولتی، كمك به گرفتاریهای روزانه، كمك مالی و دسترسی به منابع مورد نیاز را برای آنها تدارك می بیند. در سطح هیجانی تر، حمایت اجتماعی فرصتهایی را برای مهرورزی، پشت گرمی و تشویق، اطمینان آفرینی، دوستی و مجالست و حس هویت و مقاوم شخصی را فراهم می آورد. در نتیجه حمایت اجتماعی به صورت بالقوه از یك طرف، اطلاعات، مشاوره و كمك واقعی و از طرف دیگر، تشویق و دلگرمی و اطمینان از این كه همه چیز بالاخزه درست خواهد شد را ارائه می كند. حمایت اجتماعی به دو طریق اثرات زیان بخش استرس زاها را كاهش می دهند: 1) حمایت اجتماعی با واكسینه كردن فرد علیه تجربه كردن استرس زاها قبل از این كه رخ دهند، استرس زا را كاهش می دهد. پیوستن به یك شبكة محرم راز، احتمال این كه فرد وقایع زندگی منفی (مثل مشكلات اقتصادی، قانونی و حقوقی) را تجربه نكند، افزایش می دهد. اگر كسی یك حمایت اجتماعی غنی از نظر مشاوره، منابع و امكانات و كمك مالی داشته باشد، استرس زاهای بالقوه علتی برای نگرانی نخواهند بود؛ 2) شبكه های حمایت اجتماعی به عنوان سیری در مقابل استرس عمل می كند (پاور، 1988). دانش و اطمینان از این كه شخص می تواند هنگام استرس به شبكه حمایت اجتماعی پناه برد، این امكان را به او می دهد تا وقایع زندگی را كمتر تهدید كننده ارزیابی نماید. اگر كسی دوستی داشته باشد كه می داند چگونه می تواند اتومبیل را تعمیر كرد، پس خرابی اتومبیل كمتر مسئله ساز است.

Leave a comment