1-1. خروج از منزل. 23
1-2.اشتغال. 28
1-2-1.اشتغال زوجین وفقه. 28
الف) پیش از ازدواج وبا آگاهی شوهر. 33
ب) پس از ازدواج با اذن شوهر. 33
1-2-2. اشتغال زوجین وحقوق. 35
1-3.فعالیت اجتماعی. 41
1-4.اهدا عضو. 44
1-4-1.شرایط اهداء عضو. 44
1-4-2.حقوق زوجین واهدا عضو. 48
1-5.نذر 51
1-6.حج. 53
الف:حج واجب.. 54
1-حجة الإسلام. 54
2-حج نذری.. 55
3-حج نیابتی.. 58
ب:حج مستحبی.. 61

پایان نامه و مقاله

2- عوامل درون خانواده 62
2-1. نفقه 62
2-1-1.نفقه ی زوجه واقارب.. 63
2-1-2.نفقه زوجه وسایر دیون شوهر. 65
2-1-3. نفقه زوجه و مطالبات عمومی.. 66
2-1-4.تزاحم وهزینه های درمانی.. 68
2-2.نشوز زوجین. 71
2-2-1.تمکین. 72
2-2-2. نشوز. 74
2-2-3. شرطیت تمکین،مانعیت نشوز. 74

یک مطلب دیگر :

2-3. تعیین مسکن. 82
2-4.حضانت.. 85
2-5. استیلاد 92
2-5-1.حق استیلاد. 93
الف:ادله اشتراکی.. 93
ب: ادله اختصاصی.. 98
2-5-3.موارد تزاحم حق استیلاد. 102
الف:اختلاف درافزایش فرزند و زمان بارداری.. 102
ب:مطالبه شوهردر استفاده از موانع حاملگی.. 103
ج:مطالبه زوجه در استفاده ازموانع حاملگی.. 104
2-5-4.حق استیلاد در حقوق. 106
فصل سوم:ضابطه های حاکم بر حل تزاحم حقوق زوجین. 109
1-ضوابط فقهی. 110
1-1.عسرو حرج. 111
1-1-1.حرج و استمتاع. 112
1-1-2.حرج و تعیین مسکن. 113
1-1-3.حرج واهداء عضو. 113
1-2.ضرر 114
1-2-1.ضرر و استمتاع. 114
1-2-2.ضرر و تعیین مسکن. 115
1-3.اضطرار 117
1-4.ضرورت.. 118
2- ضوابط عقلایی وعرفی. 118

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *