گفتار دوم- توجیه نظری رجوع بیمه­گر. 50
بند اول- بررسی اصل جبران خسارت در نظام مسئولیت­مدنی.. 51
و اصل غرامت در حقوق­بیمه. 51
بند دوم- دعوای مسئولیت­مدنی ( تسبیب) 54
بند سوم – دعوای قائم­مقامی.. 57

  1. مفهوم دعوای قائم­مقامی.. 58
  2. الزام ناشی از عقد، مبنای دعوای قائم­مقامی بیمه­گر. 61

گفتار سوم – بررسی نظایر قائم­مقامی قانونی بیمه­گر در سایر قوانین.. 69
بند اول- قائم­مقامی قانونی غاصب… 70

مقالات و پایان نامه ارشد

بند دوم – قائم­مقامی قانونی مرتهن در رهن مکرر. 79
بند سوم – قائم­مقامی قانونی ثالث پرداخت کننده وجه اسناد تجاری.. 80
مبحث سوم- قلمرو قائم­مقامی بیمه­گر. 81
گفتار اول- بیمه­های اموال. 82
بند اول- بیمه اشیاء. 82
بند دوم – بیمه اعتباری.. 83
بند سوم- بیمه سرقت… 84
بند چهارم- بیمه­های مسئولیت… 85
گفتار دوم-  بیمه­های اشخاص…. 89
فصل دوم- شرایط، موانع و دعوای قائم­مقامی بیمه­گر. 96

یک مطلب دیگر :

مبحث اول- شرایط قائم­مقامی.. 96
گفتار اول- شرایط مربوط به عقد بیمه. 96
بند اول- صحت عقد بیمه. 97
بند دوم- تحت پوشش بودن خطر. 97
گفتار دوم- وجود دین یا دعوای مسئولیت علیه ثالث… 99
گفتار سوم – پرداخت غرامت… 101
بند اول- مفهوم و نقش پرداخت… 101
بند دوم- تفسیر شرط پرداخت در قانون ایران و فرانسه. 103
بند سوم- شرط پرداخت در قائم­مقامی قراردادی.. 111
مبحث دوم- موانع قائم­مقامی.. 112
گفتار اول- موانع قانونی (مصونیت برخی اشخاص) 112
گفتار دوم- موانع قراردادی (شروط مخالف قائم­مقامی بیمه­گر) 116
بند اول- شرط مخالف میان بیمه­گذار و مسئول­حادثه. 118
1- شرط مستقیم مخالف قائم­مقامی.. 118

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *