فصل اول :  تاریخچه بیمه تامین اجتماعی ………………………………………………………………………. 38
مبحث اول:  صندوق احتیاط طرق و شوارع………………………………………………………………………. 38
مبحث دوم:  نظام نامه کارخانجات و موسسات صنعتی………………………………………………………. 39
مبحث سوم :  قانون بیمه کارگران دولتی و غیر دولتی……………………………………………………….. 39
مبحث چهارم:  بنگاه های رفاه اجتماعی ………………………………………………………………………….. 40
مبحث پنجم:  قانون اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر مربوط به کارگران و کارفرمایان.. 40
مبحث ششم : لایحه قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران……………………………………………………….. 41

پایان نامه

مبحث هفتم : لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران، مصوب………………………………………… 42

یک مطلب دیگر :

مبحث هشتم : قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران………………………………………………………………. 42
فصل دوم :  سازمان بیمه‌های اجتماعی.. 43
مبحث اول : قانون حمایت کارمندان در برابر آثار ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت……….. 43
مبحث دوم : قانون تشکیل وزارت رفاه و اجتماعی…………………………………………………………….. 43
مبحث سوم: قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه 1354…………………………………………………….. 45

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *