بخش دوم- روش­های حقوقی مدیریت ریسک
فصل نخست- مدیریت ریسک­های بنیادین در قراردادهای نفتی.. 81
مبحث نخست- جذب سرمایه. 82
گفتار نخست- تأمین مالی پروژه­محور 83
گفتار دوم- تأمین مالی ساختاریافته 87

مقالات و پایان نامه ارشد

گفتار سوم- تأمین مالی شرکتی. 89
گفتار چهارم- اوراق قرضه 91
مبحث دوم- مدیریت ریسک­های اقتصادی. 95
گفتار نخست- تورم 95
گفتار دوم- نرخ بهره 98
گفتار سوم- تبدیل ارز 103
گفتار چهارم- انتقال ارز 105
مبحث سوم- مدیریت ریسک­های حقوقی-قراردادی. 106
گفتار نخست- ریسک­های قانونی. 106
قسمت نخست- مالیات­ها و عوارض… 107

یک مطلب دیگر :

قسمت دوم- گمرک.. 110
قسمت سوم- نیروی کار 111
قسمت چهارم- مسائل مربوط به حفاظت از محیط زیست.. 115
گفتار دوم- سلب مالکیت.. 120
گفتار سوم- فورس­ماژور(قوه قاهره) 124
فصل دوم- پیشگیری از بروز اختلافات و روش­های حل و فصل آن  131
مبحث نخست- پیشگیری از بروز اختلافات.. 131
گفتار نخست- کمیته مدیریت مشترک(JMC) 131
گفتار دوم- کمیته­های تخصصی. 136
مبحث دوم- روش­های حل و فصل اختلافات… 137
گفتار نخست- روش­های حل و فصل غیر قضایی(ADR) 138
قسمت نخست- مذاکره 143
قسمت دوم- میانجیگری.. 147
قسمت سوم- میانجیگری-داوری.. 149

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *