2-2-1-مخازن اطلاعات.. 22
2-2-2-سیستم های ارتباطی.. 23
2-2-3- ارائه دهندگان خدمات شبکه‌ای.. 25
2-3- مزیت ها و محدودیت های فضای مجازی.. 26
2-3-1-در حوزه آزادی بیان.. 28
2-3-2- در حوزه آزادی اطلاعات.. 29
2-3-3- در حوزه حریم شخصی.. 30
2-4- جرایم سایبری و ویژگی آن.. 31
2-4-1-تعریف جرم سایبری.. 33
2-4-2- جرم سایبری و جرایم مرتبط با آن.. 35
2-4-3- ویژگی های جرایم فضای مجازی.. 36
2-5- سیر تاریخی جرایم سایبری.. 38
2-5-1-سیر تاریخی جرایم سایبری در نظام بین الملل.. 38
2-5-2-سیر تاریخی جرایم سایبری در حقوق جزای ایران.. 41
2-5-3- جرایم فضای مجازی و وضع قوانین مربوط به آن.. 42
فصل سوم: امنیت داده ها و حمایت از آن در حقوق ایران
3-1- مصادیق جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی.. 46
3-1-1-دسترسی غیر مجاز.. 47
3-1-1-1- رکن قانونی.. 49
3-1-1-2- رکن مادی.. 50
3-1-1-3-رکن روانی.. 50
3-1-2-جاسوسی سایبری.. 51
3-1-2-1- رکن قانونی.. 54
3-1-2-2- رکن مادی.. 56
3-1-2-3-رکن روانی.. 58
3-1-3-جعل سایبری.. 58

پایان نامه

3-1-3-1-رکن قانونی.. 60
3-1-3-2- رکن مادی.. 61
3-1-3-3-رکن روانی.. 62
مبحث دوم: مصادیق جرایم علیه اموال و مالکیت.. 63
3-2-1-سرقت سایبری.. 64
3-2-1-1- رکن قانونی.. 65
3-2-1-2- رکن مادی.. 65
3-2-1-3-رکن روانی.. 66
3-2-2- کلاهبرداری سایبری.. 66
3-2-2-1- رکن قانونی.. 68
3-2-2-2- رکن مادی.. 69
3-2-2-3- رکن روانی.. 70
3-3- مصادیق جرایم علیه اشخاص.. 70
3-3-1- هتک حیثیت.. 71
3-3-1-1- رکن قانونی.. 71
3-3-1-2- رکن مادی.. 73
3-3-1-3- رکن روانی.. 73
3-3-2-نشر اکاذیب.. 74
3-3-2-1-رکن قانونی.. 74
3-3-2-2-رکن مادی.. 75
3-3-2-3-عنصر روانی.. 76
فصل چهارم: نقش پلیس فتا در تحقق امنیت داده‌ها
4-1-ضرورت‌های مداخله پلیس با هدف پیشگیری از جرم در فضای تولید و تبادل اطلاعات   78
4-1-1- چگونگی شکلگیری پلیس فتا.. 80
4-1-1-1- ماهیت پلیس فتا.. 81
4-1-1-2- شیوه تأسیس پلیس فتا در ایران.. 81
4-1-1-3- ویژگی های پلیس فتا.. 83
4-1-1-3-1- قانونمدار.. 83
4-1-1-3-2- دانشمحور.. 83

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

4-1-1-3-3- مبتنی بر علم و فناوریهای روز دنیا.. 84
4-1-1-3-4- پیشرفته بودن.. 84
4-1-1-4- هدف از تأسیس پلیس فتا.. 84
4-1-1-4-1- صیانت از هویت ملی و دینی ارزشهای اسلامی.. 85
4-1-1-4-2- حفظ حریم خصوصی و آزادی مشروع در جامعه.. 85
4-1-1-4-3- آموزش امنیت در فضای سایبر.. 86
4-1-1-4-4- مقابله و برخورد با جرائم سایبری.. 87
4-2-کارکردها و محدودههای نقش پیشگیرانه پلیس در فضای سایبر.. 88
4-2-1- تأثیر پلیس فتا بر نهادهای اجتماعی.. 89
4-2-1-1- نهاد خانواده.. 89
4-2-1-2- دانشگاه.. 93
4-2-1-3-بازار کار.. 95
4-2-2- هشدارها و توصیههای پلیس فتا.. 96
4-2-2-1- هشدارهای سایبری برای کودکان و نوجوانان.. 97
4-2-2-2- توصیههای لازم به والدین.. 98
4-2-2-3- هشدارها و توصیههای لازم به عموم مردم.. 99
4-2-2-3-1- امنیت خریدهای آنلاین.. 100
4-2-2-3-2- حفاظت از اطلاعات شخصی.. 102
4-2-2-3-3- امنیت پست الکترونیکی.. 103
4-2-2-3-4- هک و نفوذ سامانههای رایانه‌ای.. 105
4-2-3- راهکارهای پیشنهادی پلیس فتا برای کنترل جرائم در فضای سایبر   106
4-2-3-1- ضرورت تعامل مردم با پلیس فتا.. 107
4-2-3-1- اطلاع‌رسانی.. 109
4-2-3-1-1- فرهنگسازی در فضای مجازی.. 110
4-2-3-1-3-2- آموزش بهره‌‌برداری صحیح از فضای مجازی.. 111
4-2-3-1-3-3- شبکه اجتماعی مجازی دارای قابلیت نظارت توسط پلیس.. 113
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-نتایج.. 116
5-2-پیشنهادات.. 119
منابع.. 120

چکیده

تحول اطلاعات و گسترش روز افزون استفاده از رایانه و اینترنت در تمامی ابعاد زندگی بشر و نیاز شرکت ها، سازمان ها، گروه ها به آن سبب وقوع جرایم مختلفی در فضای مجازی شده است. فضای مجازی با ویژگی های خود مانند فراملی بودن، تعدد بازیگران، مخفی بودن سبب شده افراد وارد این فضا شوند و بدون اینکه به راحتی مورد شناسایی واقع شوند جرایم مختلفی را مرتکب شوند. در این فضای مجازی اما واقعی و حقیقی جرایم مختلفی مانند سرقت، کلاهبرداری، جعل، جاسوسی به وقوع می پیوندد. برخی از این جرایم سبب آسیب و صدمه زدن به جامعه و به عنوان تهدیدی علیه امنیت داده ها محسوب می گردد. برخی دیگر از این جرایم صدمات مالی و اقتصادی وارد می کند و برخی نیز به عنوان تهدید و آسیبی علیه اشخاص می باشد. جرایم فضای مجازی به عنوان یکی از مسائل غیرقابل انکار در حوزه سیاست جنایی کشورها می باشد و به همین دلیل دولت ها درصدد مقابله با اینگونه جرایم برمی آیند. امنیت داده های هر کشوری یکی از نگرانی های دولت ها می باشد که در صدد تأمین امنیت داخلی و خارجی گام برمی دارند. به همین منظور در جهت مقابله با دستیابی غیر مجاز داده ها و جرایمی که بوسیله وسایل الکترونیکی و به شیوه پیشرفته به وقوع می پیوست، توسط قانونگذار آیین نامه ها و قوانینی وضع گردید تا بدینوسیله راه را برافرادسودجو ببندد و موجبات امنیت داده ها فراهم گردد.

واژگان کلیدی: حمایت کیفری، امنیت، امنیت داده ها، جرایم فضای مجازی، فضای مجازی.

فصل اول: کلیات پژوهش

 

1-1- مقدمه

ورود رایانه به زندگی بشری و استفاده روزافزون از این وسیله شگفت انگیز سبب بوجود آمدن دگرگونی وتحولات گسترده در حیطه اطلاعات گردیده است. رایانه با ویژگی های منحصر به فرد خود مانند حجم بالای اطلاعات، دسترسی سریع و آسان به اطلاعات و ویژگی های متنوع  و فراوان دیگری توانسته است، امکانات بی شماری را در اختیار افراد قرار دهد. همین امر سبب بوجود آمدن جرایم متنوع و مختلفی شده است که در مقایسه با جرایم کلاسیک می تواند آسیب های جبران ناپذیر وخطرناکی را به همراه داشته باشد( مقدسی و عیانی: 1392، 128).


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *