اساسی………………18
1-5-جایگاه ثبت ملك و صدور سند مالكیت …………….26
فصل دوم: بررسی تفكیك و رویه عملی آن………………………….30
2-1- تبیین مفهوم تفكیك …..31
2-2- تفكیك املاك مشاع ……………32
2-1-2- تفكیك و دستورالعملهای سازمان ثبت ………………..34
2-1-3- تفكیك آپارتمانها ……………………………………………..35
2-1-4- نكات مهم در مورد تفكیك آپارتمانها …………………..36
2-1-5- تفیك عرصه تملك اعیانی 38
2-1-6- تفكیك اعیانی …………………………………………………..38
2-1-7- ضرورت قید شماره فرعی در صورتمجلس تفكیك و افراز …..39
2-1-8- تفكیك اراضی در خارج از محدوده شهر ها …………….40
2-1-9- حد نصاب تفكیك( با توجه به كاربریهای اصلی) …………40
2-1-10- عوارض تفكیك اراضی مربوط به سازمان زمین شهری ……….42

پایان نامه و مقاله

2-1-11- ضوابط و مقررات تفكیك ……….42
2-1-11-1 ضوابط و مقررات تفكیك باغات و مزارع در محدوده شهری ……..42
2-1-11-2- ضوابط و مقررات تفكیك در خارج از محدوده قانونی شهر …..44
2-1-12- نحوه انتقال قطعات تفكیكی ………..46
2-1-13- هزینه تفكیك ………47
فصل سوم: بررسی افراز و رویه عملی آن……………..48
3-1- تبیین مفهوم افراز ……………49
3-1-1- تفاوت تفكیك و افراز ……………………………….50
3-1-2- مقایسه تفكیك و افراز در املاك ……………….52
3-1-3- قانون افراز و فروش املاك مشاع …………..56


یک مطلب دیگر :


فاکتورهای احتمالی رتبه بندی موتور جستجوی گوگل – ۱


 

3-1-4- صلاحیت اداره ثبت در رسیدگی به افراز املاك …..57
3-1-5- افراز املاك مشاع …………………………….62
3-1-6- مراحل انجام افراز ……………………………..63
3-1-7- روش افراز املاك   ……………………………………64
3-1-8- نكات مورد توجه در افراز ………………………..69
3-1-9- سه ركن اساسی و مهم افراز …………..70
3-1-9-1-افراز براساس محل تصرفات شركا انجام می گیرد ………….70
3-1-9-2-میزان سهمی كه به خواهان داده می شود باید متناسب با میزان مالكیت او باشد ………………..70
3-1-9-3- ارزش موقعیت سهم مفروزی …………………..71
3-1-10- تفاوتهای افراز در دادگاه ها با افراز در اداره ثبت …….71
3-1-11- نكات عمده در مورد افراز …………..72
3-1-12- مواد منع افراز و هزینه های آن …………75
3-1-13- شرایط افراز املاك مشاعی كه در وثیقه می باشد ………..80
3-1-14- شرایطی كه ملك یا ساختمان قابل افراز نباشد …….81
3-1-15- تفاوتهای تفكیك با افراز از جنبه امور ثبتی …….81
3-1-16- نظریه های حقوقی مربوط به افراز و فروش املاك مشاع …..84
3-1-17- اقدام مراجع ثبتی به افراز و تفكیك عرصه های بدون سند، بدون نقشه مصوب شهرداری……………..87
3-1-18- مجازات تصرف در اراضی متعلق به دولت و تفکیک غیر قانونی و نقد قوانین افراز و تفکیک…………………………………….89
نتیجه گیری……..94
پیشنهادات…….95
منابع و ماخذ…………96

 
دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *