گفتار اول : مبارزه با عوامل رکود وقف……………………………………………………………………..65
گفتار دوم : تبلیغات صحیح و مستمر………………………………………………………………………..70
گفتار سوم : حمایت قانونی از اوقاف ……………………………………………………………………….73
گفتار چهارم : ابدال و استبدال در وقف…………………………………………………………………… 76

پایان نامه و مقاله

گفتار پنجم : صرف عواید موقوفه در بریات عمومی……………………………………………………80
مبحث دوم : راهکارهای نوین در بهره وری موقوفات……………………………………………….. 82
گفتار اول : سرمایه گذاری در وقف …………………………………………………………………………82
بند اول : امکان سرمایه گذاری در موقوفات………………………………………………………………82
بند دوم : کارکردهای سرمایه گذاری در وقف………………………………………………………….98
مبحث سوم : روش های جدید سرمایه گذاری برای بهره وری وقف………………………… 110
گفتار اول : روش مضاربه و مشارکت……………………………………………………………………. 110
گفتار دوم : مشارکت صنعتی……………………………………………………………………………….. 112
گفتار سوم : مشارکت به شرط تملیک…………………………………………………………………… 113
گفتار چهارم : مشارکت متناقصه…………………………………………………………………………….115

یک مطلب دیگر :

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….. 117
فهرست منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………….119
چکیده
سنت وقف که از پیشینه تاریخی عمیقی در ایران برخوردار است و در طول ساهای متمادی علی الخصوص پس از اسلام منشا اثرات بسیار ارزشمندی در عرصه اجتماع بوده است ، امروزه با نابسامانیهایی همچون عدم هماهنگی با اقتصاد توسعه یافته امروز ، حاکمیت مدیریت سنتی و در نتیجه عدم اثربخشی و کارائی موقوفات روبروست .
انجام این مهم مستلزم اموری همچون بازنگری در تعریف وقف و افزایش حوزه اموال و نیز جواز وقف پول و استفاده از ابزار اوراق مشارکت برای احیای موقوفات و ایجاد ضمانت اجراهای موثر برای قوانین موجود و رفع خلاهای قانونی می باشد .
در این تحقیق به دنبال ارائه راهکارهایی برای حل این مشکل و برخورد ریشه ای با این مسئله است .
کلید واژگان : وقف ـ موقوفات ـ مشارکت ـ اوراق وقف ـ منفعت
مقدمه
1 ـ بیان مسئله
انسان همیشه در طریق تکامل مادی و معنوی است و در این راه میزان علائق و دلبستگی ها و آرزوهای او رو به فزونی است . یکی از خواسته های بشر میل به ادامه زندگی . دیر زیستن است که چون این خواسته با توجه به عمر محدود امکان پذیر نیست ؛ لذا از دیرباز انسانها بر آن شدند که به هر نحو شده آثار وجودی خود را جاودانه سازند . میل به اختراع و اکتشاف و تفحص در علوم و پدید آوردن آثار علمی و از جمله تالیفات و تصنیفات از این مقوله است .

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *