پایان نامه و مقاله

 


یک مطلب دیگر :


منابع پایان نامه ارشد با موضوع تلفن همراه


عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
فصل نخست : کلیات 7
مبحث نخست: مفاهیم و تعاریف 9
مبحث دوم :  قوانین و مقررات حاکم  بر حمل ونقل هوایی بین المللی 15
گفتار نخست : کنوانسیون ورشو 1929 15
گفتار دوم : پروتکل های کنوانسیون ورشو 17
گفتار سوم : موافقت نامه مونترال 21
گفتار چهارم : کنوانسیون گوادلاخارا  1961 23
گفتار پنجم : کنوانسیون مونترال 1999 24
مبحث سوم:قوانین و مقررات حاکم بر حمل و نقل هوایی 31
گفتار اول : قانون اجازه الحاق دولت ایران به کنوانسیون ورشو مصوب 1354 31
گفتار دوم : قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1/5/1328 32
گفتار سوم : قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت های هواپیمایی ایران مصوب 1391 32
گفتار چهارم : مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی 33
مبحث چهارم: تقسیم بندی مسئولیت متصدی حمل ونقل ایران مطابق کنواسیون ورشو 34
گفتار نخست : مسئولیت های حقوقی مشمول کنوانسیون ورشو 34
گفتار دوم : مسئولیت های خارج از شمول کنوانسیون ورشو 37
مبحث پنجم:بررسی علل عمده ی وقوع حوادث و سوانح هوایی ایران 39
گفتار نخست : عوامل انسانی موثر در سوانح هوایی 39
گفتار دوم : عوامل غیر انسانی موثر د سوانح هوایی 41
فصل دوم: مبنای مسئولیت مدنی ناشی از سوانح هوایی 43
مبحث نخست: مبنای فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی در سوانح هوایی 45
گفتار نخست : مبنای فقهی 45
گفتار دوم : مبانی حقوقی مطابق کنوانسیون ورشو 50
مبحث دوم: انواع خسارت وارده به مسافرین در نتیجه ی سانحه ی هوایی 55
گفتار نخست : خسارات مالی و جانی وارده به مسافر 55
گفتار دوم : خسارات معنوی وارده به مسافر 74
مبحث سوم: موارد معافیت شرکتهای هواپیمایی از جبران خسارت 83
گفتار نخست : اتخاذ کلیه تدابیر لازم از سوی شرکت هواپیمایی 83
گفتار دوم : علل خارج از اراده ی شرکت هواپیمایی 84
گفتار سوم : نقش زیان دیده در ایجاد خسارت 86
گفتار چهارم : عدم اعتراض زیان دیده در مواعد مقرر 87
مبحث چهارم:موارد تشدید مسئولیت شرکتهای هواپیمایی 91
گفتار نخست : تقصیر شرکت های هواپیمایی در ایجاد خسارت 91
گفتار دوم : رعایت برخی مقررات 94
فصل سوم: شرط تغییر محدوده مسئولیت ، زمان و مکان مسئولیت و چگونگی تعیین سبب مسئول 97
مبحث نخست:چگونگی تعیین سبب مسئول مطابق کنوانسیون ورشو 99
گفتار نخست : بررسی اعتبار شرط عدم مسئولیت در فقه امامیه و حقوق ایران 99
گفتار دوم : بررسی اعتبار شرط عدم مسئولیت برای شرکت های هواپیمایی 107
گفتار سوم : بررسی اعتبار شرط افزایش مسئولیت در فقه امامیه و حقوق ایران 109
گفتار چهارم : بررسی اعتبار شرط افزایش مسئولیت برای شرکت های هواپیمایی 110
مبحث دوم: زمان و مکان مسئولیت 111
مبحث سوم : چگونگی تعیین سبب مسئول مطابق کنوانسیون ورشو 112
مبحث چهارم : چگونگی تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی مطلبق قوانین و رویه محاکم 115
گفتار نخست : رعایت کنواسیون ورشو 1929 اصلاحی لاهه 115
گفتار دوم: رعایت قوانین و مقررات داخلی ایران طبق رویه ی محاکم 115
نتیجه گیری 117
ضمائم 118
منابع 131
چکیده ی انگلیسی 134
عنوان انگلیسی 135

چکیده :
هواپیما همانطور که همزمان از سرعت و رفاه بالایی برخوردار است به همان میزان از سوانح هولناکتری در مقایسه با سایر وسایل نقلیه برخوردار می باشد و بحث سوانح هوایی در کشور ما باتوجه به تحریم های بین المللی و عدم توانایی در استفاده از هواپیماهای به روز در ناوگان هوایی به امر جدی تر و قابل تامل تر از سایر کشورها تبدیل شده است . از بحث فرسودگی ناوگان هوایی که بگذریم با قواعد متعدد ، پراکنده و در مواردی ناهماهنگ در جهت احقاق حقوق مسافرین زیان دیده از این وضع مواجه   می شویم . این وضعیت قضات و مشاوران حقوقی را در یافتن راه حلهای مناسب دچار سردرگمی  می نماید. پیرامون مسئله جبران خسارت در سوانح هوایی با دو نوع منبع داخلی و خارجی در ارتباطیم:1- منابع داخلی که شامل قوانین عام و خاص است ، قوانین عام داخلی مانند قانون مدنی ، مسئولیت مدنی ، قانون مجازات اسلامی و … و قانون خاص داخلی ، قانون تعیین مسئولیت مدنی شرکت های هواپیمایی در پروازهای داخلی مصوب سال 1391 می باشد . 2- منابع بین المللی شامل کنوانسیون ورشو 1929 ، پروتکل لاهه ، کنوانسیون گوادلاخارا ، پروتکل گواتمالا و کنوانسیون مونترال.
حال در خصوص خسارت وارده به مسافران در پرواز های خارجی که مبداء یا مقصد آن ایران است ، کنوانسیون ورشو و اصلاحیه لاهه حاکم بوده و در پروازهای داخلی باید قائل به تفکیک شد: در خصوص خسارات وارده به جان مسافران قانون مجازات اسلامی حاکم و در خسارات وارده به بار و لوازم مسافران کنوانسیون ورشو و اصلاحیه لاهه

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *