الف: مهریه………………………………………………………………………………………………………………… 91
ب: نفقه…………………………………………………………………………………………………………………… 92
بند سوم: شرط کفائت در نکاح…………………………………………………………………………………….. 93
گفتار سوم:بهینه سازی کارکرد عنصر اقتصادی………………………………………………………………… 94

پایان نامه و مقاله

بند اول: حقوق مالی………………………………………………………………………………………………………. 94
بند دوم: اصل مدیریت و ریاست مرد…………………………………………………………………………… 95
بند سوم حق طلاق مرد……………………………………………………………………………………………….. 97
بند چهارم: لعان……………………………………………………………………………………………………………… 98
مبحث سوم: کارکرد های خانواده……………………………………………………………………………………………. 101
گفتار اول: انواع کارکردهای خانواده…………………………………………………………………………………… 101
گفتار دوم: کارکرد انحصاری خانواده …………………………………………………………………………………. 106
مبحث چهارم: اصل دوام و استحکام خانواده………………………………………………………………………….. 108
گفتار اول: شرط کفائت در نکاح…………………………………………………………………………………………. 108

یک مطلب دیگر :

گفتار دوم:هماهنگ سازی نظام شغلی با سیاست ترویج ازدواج ……………………………………. 109
گفتار سوم:حق طلاق مرد…………………………………………………………………………………………………… 114
گفتار چهارم: داوری خانوادگی ………………………………………………………………………………………….. 114
گفتارششم: تک همسری……………………………………………………………………………………………………. 117
نتیجهگیری………………………………………………………………………………………………….. 120

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *