فصل دوم– طرق برقراری حق انتفاع و تنظیم سند رسمی واگذاری حق انتفاع. 50
مقدمه. 50
مبحث نخست – طرق برقراری حق انتفاع. 51
گفتار نخست – به موجب عقد جایز. 51
گفتار دوم – به موجب عقد لازم. 54
گفتار سوم – به موجب شرط ضمن عقد. 56

پایان نامه

گفتار چهارم- به موجب قانون (حیازت اشیاء مباحه به قصد ایجاد حق انتفاع) 60
مبحث دوم-طرز تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع. 62
گفتار نخست– الزام یا عدم الزام واگذاری حق انتفاع با سند رسمی.. 62
بند نخست  – تفاوت معاملات املاك ثبت شده و املاك در جریان ثبت… 64
بنددوم – ضرورت قانونی ثبت اسناد راجع به واگذاری حق انتفاع. 71
بند سوم-مقایسه سند عادی و رسمی ( از جهت اثباتی) 76
بند چهارم-تشریفاتی یا رضائی بودن تنظیم سندرسمی.. 78
گفتاردوم –تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع. 91
بند نخست – سند عمری.. 92
بند دوم – سند رقبی.. 93

یک مطلب دیگر :

بند  سوم – سند سکنی.. 93
بند چهارم – سند حبس مطلق.. 93
بند پنجم – سند وقف… 94
بند ششم – سند صلح (عمری – رقبی – سكنی) 94
بند هفتم – سند صلح به شرط عمری، رقبی یا سکنی.. 99
مبحث سوم – وجوه اشتراک در تنظیم سند رسمی واگذاری حق انتفاع. 99
گفتار  نخست – احراز هویت… 100
گفتار دوم – احراز اهلیت… 100
گفتار سوم – احراز خلاف قانون یا شرع نبودن موضوع حق انتفاع. 102
گفتار چهارم – تحریر و تنظیم سند. 103
مبحث چهارم- وجوه افتراق در تنظیم و ثبت اسناد رسمی.. 103
گفتار نخست – اخذ استعلام و گواهیهای لازم. 104
گفتار دوم – احراز مالکیت… 104
گفتار سوم –  شرایط مال مورد انتفاع ‌ 105

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *