آثار حقوقی فرزند خواندگی و انحلال آن. 78
مبحث نخست : تعهدات مالی.. 79
گفتار اول : تعهد به انفاق.. 79
گفتار دوم: اداره اموال قانونی فرزند خوانده 87
گفتار سوم: ارث… 90
مبحث دوم: تعهدات غیرمالی.. 97
گفتار اول: حضانت… 97
گفتار دوم: ولایت… 103
گفتار سوم: تسری نام خانوادگی.. 110
گفتار چهارم: محرمیت و حرمت نكاح.. 113
گفتار پنجم: اقامتگاه 119
مبحث سوم: ضمانت اجرایی نقض تعهدات… 121
گفتار اول: ضمانت اجرایی نقض تعهدات مالی.. 121

پایان نامه و مقاله

گفتار دوم:ضمانت اجرایی نقض تعهدات غیر مالی.. 125
مبحث چهارم: بطلان و فسخ رابطه سرپرستی.. 129
گفتار اول: بطلان فرزندخواندگی.. 129
گفتار دوم : فسخ فرزند خواندگی.. 131
نتایج.. 137
پیشنهادات برخاسته از تحقیق.. 139
پیوست 1. 142
پیوست 2. 146
منابع.. 157
چکیده

یک مطلب دیگر :

فرزند خواندگی یا تبنی آن است که کسی، فرد دیگری را که فرزند طبیعی او نیست، به فرزندی بپذیرد. در ایران به دلیل وجود اهمیت مذهب و نگهداری یتیمان در خانه‌ها با افزایش جمعیت و تحولات اجتماعی و فرهنگی و بالا رفتن آمار کودکان بی سرپرست، نیاز به وجود قانون در این زمینه احساس شد. در نتیجه قانونی تحت عنوان حمایت از کودکان بی سرپرست در اسفند 1353، به تصویب رسید و تاکنون مورد استفاده قرار می‌گرفته است. به دلیل عدم کارایی قانون مزبور، متخصصان بر آن شدند لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست را تدوین و تقدیم مجلس کنند. در این لایحه که در تاریخ 10/7/1392به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید، دامنه واگذاری کودکان گسترده تر شد و شامل نوجوانان نیز شده است و کودکان بد سرپرست را هم تحت شمول خود قرار داده است. همچنین در این لایحه افراد واجد شرایط سرپرستی نیز شامل زن و شوهر دارای فرزند و دختران مجرد نیز شده است. در این تحقیق که شامل 3 فصل می‌باشد، قانون مصوب 1353، با قانون جدید مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل اول که شامل کلیات می باشد، پیشینه فرزند خواندگی و مفاهیم مرتبط با آن مورد بررسی واقع شده است. در دو فصل دیگر ماهیت و اثر فرزندخواندگی و تشریفات قانونی آن در دو قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب 1353 و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392، مقایسه شده است و این نتایج حاصل شده است که قانون سابق، به دلیل عدم پوشش کافی افراد واجد شرایط، در برخی زمینه ها و به دلیل کهنگی در قسمت‌هایی، فاقد کارایی بوده و نیاز به، به روز شدن احساس می شد تا جوابگوی نیاز روز جامعه کنونی باشد که قانون جدید، این نواقص را نسبتاً برطرف ساخته است. اگرچه در قسمت‌هایی کاستی‌هایی مشاهده می‌شود که امید می‌رفت قانون‌گذار توجه بیشتری را به این قسمت ها، مبذول می‌داشت.
کلمات کلیدی: تحولات تقنینی، فرزند خواندگی، کودک بی سرپرست، کودک بدسرپرست، سرپرستی
مقدمه

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *