2-3-6 دیوان عدالت اداری.. 54
2-4  دستگاه‌ها و نهادهای نظارت‌كننده بر فرآیند واگذاری سهام شركت‌های دولتی.. 55
2-4-1 هیأت عالی واگذاری.. 56
2-4-2 هیأت داوری.. 56
2-4-3 سازمان خصوصی سازی.. 57
2-4-4  سایر مراكز نظارتی.. 58
فصل سوم واگذاری سهام و مدیریت شركتهای دولتی و داوری اجباری.. 60
مقدمه. 61
3-1 بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی، مواد قانونی، واگذاری سهام دولتی و داوری آنها 61

پایان نامه و مقاله

3-2 برقراری انضباط مالی.. 63
3-3  هیأت واگذاری.. 84
3-4  تولد داوری اجباری یا مرحله ای از دادرسی.. 92
3-4-1  کلیاتی پیرامون سابقه داوری الزامی در ایران. 93
3-4-2  صلاحیت هیات داوری و شورای حل اختلاف… 96
3-4-2-1  صلاحیت هیات داوری.. 96
3-4-2-2  صلاحیت شورای حل اختلاف… 99
3-4-2-3  تشکیلات هیات داوری و شورای حل اختلاف… 101
نتیجه گیری.. 106
پیشنهادات… 107

یک مطلب دیگر :

منابع. 108
چکیده به زبان لاتین.. 110
چکیده
به‌دلیل نقش و جایگاه تاثیرگذار شركت‌های دولتی در اقتصاد كشور، كنترل و نظارت بر شركت‌های مزبور بحث مهم و اساسی بوده و قانونگذار نیز به دلیل اهمیت آن، در قوانین مختلف این موضوع را مدنظر داشته است. از سوی دیگر، به خاطر پیچیدگی‌های موجود در فرآیند واگذاری سهام شركت‌های دولتی و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهای نظارتی ویژه‌ای بر برنامه خصوصی‌سازی كشور نظارت كند.
بطور کلی داوری نهادی اختیاری، خصوصی و رسمی می­باشد که طرفین اختلاف با انتخاب یک یا چند داور از طریق قرارداداختلاف ان ها داوری حل و فصل می­شود و مطابق ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی کلیه اشخاص که اهلیت اقامه دعوا دارند می­توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را در هر مرحله­ای از رسیدگی به داوری ارجاع دهند اما با تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران مورخه 1379 شاهد تاسیس نهاد داوری دولتی اجباری یا الزامی هستیم. این پایان نامه در پاسخ به مسئله اصلی مبنی بر این که وضعیت حقوقی هیئت داوری اجباری در واگذاری سهام شرکت های دولتی چگونه می باشد؟ به این فرضیه است که وضعیت حقوقی هیئت داوری اجباری در واگذاری سهام شرکت های دولتی مبتنی بر قرار داد تنظیمی و آئین نامه اجرائی است.
در قوانین موجود، دستگاه‌های مختلفی وظایف نظارتی را به عهده دارند كه با آشنایی كامل از قوانین مربوط و شناخت دستگاه‌های مزبور می‌توان در راستای بهبود نظارت و افزایش تاثیرگذاری چنین دستگاه‌های اقدام كرد.
کلید واژه :

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *