گفتار دوم: تعریف حقوقی اطفال و نوجوانان.. 16
بند اول: تعریف اطفال و نوجوانان در حقوق ایران.. 18
بند دوم: تعریف اطفال و نوجوانان در اسناد بین‌المللی… 20
مبحث سوم: خانواده. 23
گفتار اول: مفهوم خانواده. 23
بند اول: خانواده از دیدگاه جامعه‌شناسان.. 24
بند دوم: خانواده از دیدگاه حقوق‌دانان.. 27
گفتار دوم: اهمیت خانواده در بزهکاری اطفال و نوجوانان.. 28
مبحث چهارم: رسانه.. 32
گفتار اول: تعریف رسانه جمعی… 32
بند اول: تعریف لغوی رسانه جمعی… 34
بند دوم: تعریف اصطلاحی رسانه جمعی… 34
گفتار دوم: مصادیق رسانه جمعی… 36
بند اول: رسانه‌های نوشتاری… 36
الف: مطبوعات و مجلات… 37
ب: کتب و مقالات… 40
بند دوم: رسانه‌های صوتی و تصویری… 41
الف: رادیو. 43
ب: تلویزیون.. 44
پ: سینما. 46
ت: ماهواره. 50
بند سوم: رسانه‌های مبتنی بر داده‌های دیجیتال.. 52
فصل دوم: نقش خانواده در بزهکاری اطفال و نوجوانان.. 55
مبحث اول: وضعیت و رفتار و ویژگی‌های خانوادگی… 55
گفتار اول: وضعیت اشتغال والدین… 57
گفتار دوم: سطح تحصیلات والدین… 61
گفتار سوم: میزان درآمد خانواده. 63

پایان نامه و مقاله

گفتار چهارم: تعداد اعضای خانواده. 67
مبحث دوم: ازهم‌گسیختگی کانون خانواده. 72
گفتار اول: زندگی والدین با یکدیگر. 72
گفتار دوم: ازدواج مجدد والدین… 75
بند اول: ازدواج پدر. 76
بند دوم: داشتن نامادری… 77
بند سوم: داشتن ناپدری… 80
گفتار سوم: نحوه رفتار والدین با یکدیگر. 81
گفتار چهارم: نابسامانی‌های موجود در خانواده. 86
بند اول: رابطه والدین با فرزندان.. 87
بند دوم: تبعیض در خانواده. 91
بند سوم: بزهکاری والدین… 94
الف: اعتیاد والدین… 96
ب: حبس والدین… 100
گفتار پنجم: نظارت و رسیدگی والدین… 101
بند اول: حضور پدر در منزل.. 103
بند دوم: اشتغال مادر. 107
بند سوم: میزان توجه و رسیدگی به مشکلات فرزندان.. 109
بند چهارم: میزان اطلاع والدین از روابط فرزندان.. 111
بند پنجم: نحوه برخورد والدین در قبال عمل خلاف فرزندان.. 114
بند ششم: پیگیری والدین جهت اصلاح رفتار فرزندان.. 117
فصل سوم: نقش رسانه‌های جمعی در بزهکاری اطفال و نوجوانان.. 122
مبحث اول: رسانه‌ها و تحریک به ارتکاب جرم.. 122
گفتار اول: اشاعه الگوهای تبلیغاتی انحراف آمیز. 125
بند اول: تبلیغات تجاری… 127
الف: استفاده از مضامین مبتذل و تصاویر مستهجن… 128
ب: پورنو گرافی خشونت آمیز. 131
ج: تبلیغ مصرف‌گرایی… 134

یک مطلب دیگر :

بند دوم: تبلیغات مذهبی… 137
بند سوم: تبلیغات سیاسی… 139
بند چهارم: تبلیغات نفرت‌انگیز. 142
گفتار دوم: عدم انطباق مضامین رسانه‌ای با وضعیت مخاطبین… 145
بند اول: ایجاد ترس و اضطراب… 147
بند دوم: عارضه بلوغ زودرس…. 149
بند سوم: اختلالات پنداری… 154
بند چهارم: فرهنگ پذیری انحراف آمیز. 155
الف: تخریب باورهای مذهبی… 158
ب: تخریب باورهای ملی… 160
بند پنجم: بزرگ‌پنداری… 162
گفتار سوم: قهرمان‌پروری… 165
گفتار چهارم: خشونت رسانه‌ای… 167
مبحث دوم: رسانه و تسهیل ارتکاب جرم.. 173
گفتار اول: عادی جلوه دادن بزهکاری… 175
بند اول: تئوری مشارکت هدایت‌شده. 176
بند دوم: مصادیق تئوری مشارکت هدایت شده. 178
الف: بی‌حجابی و بدحجابی… 180
ب: موسیقی و مبتذل.. 184
پ: برگزاری و شرکت در مجالس لهو لعب… 186
گفتار دوم: همسان‌سازی انحراف آمیز رسانه‌ای… 188
بند اول: روش اجرائی جرم.. 190
بند دوم: رفتار امضائی بزهکار. 191
گفتار سوم: همسان‌سازی رسانه در رفتار امضایی… 193
بند اول: کسب عناصر تحصیلی و تکنیکی… 195
بند دوم: انتقال تجربه و القا اعتماد مجرمانه.. 196
نتیجه‌گیری و پیشنهادات: 199
منابع و مآخذ: 202
چکیده
بزه‌کاری کودکان و نوجوانان علاوه بر آنکه امروزه یکی از دشواری‌های این گروه سنی است، خسارت‌ها و صدمه‌هایی هم برای بزه دیدگان و جامعه ایجاد می‌کند. از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی که نقش اساسی در کنترل و پیشگیری از بزه‌کاری کودکان و نوجوانان دارد، نهاد خانواده است. ازجمله نقش‌های مهم این نهاد، نقش کنترلی است. این کارکرد با رویکرد به حساسیت دوران کودکی و نوجوانی، اهمیت فراوان دارد. اگر نقش کنترلی خانواده دچار اختلال شود و نتوانند کنترل درست و مناسبی بر کودکان و نوجوانان اعمال کنند، خطر گرایش به بزه‌کاری در کودکان و نوجوانان افزایش می‌یابد.
کودکان و نوجوانان با الگوپذیری و همانندسازی خود باشخصیت‌های رسانه‌ها بدون در نظر گرفتن خیالی بودن آن‌ها دست به ارتکاب جرم و جنایت می‌زنند. همین‌طور در افرادی که بنا به دلایل روحی و روانی و اجتماعی مستعد انجام ارتکاب بزه هستند، قدرت و توانایی لازم را برای انجام کار می‌دهد. برای جلوگیری از این امر باید روشی صحیح را خانواده‌ها و رسانه‌ها دنبال نمایند تا از اثرات این‌گونه رفتارها کاسته شود.
این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و مطالعات کتابخانه‌ای، به بررسی نقش عوامل اجتماعی (با تأکید بر خانواده و رسانه) در بزهکاری اطفال و نوجوانان پرداخته و ویژگی‌های این اختلال را بیان کرده است. نتیجه‌های حاصل از این تحقیق، اثبات رابطه مستقیم بزهکاری کودکان و نوجوانان در صورت اختلال در رویکرد خانواده و رسانه و عدم توجه آنان به مطالب مضر برنامه‌ها و پیام‌های صادره از سوی رسانه و اختلافات و مشکلات خانوادگی است.
واژگان کلیدی: خانواده-رسانه-بزهکاری-جرم- اطفال – نوجوانان
مقدمه
الف) بیان مسئله
در میان پدیده‌های اجتماعی نهاد خانواده از مهم‌ترین آن‌هاست. نهادی که تمامی افراد و گروه‌ها با آن در ارتباط مستقیم بوده و ضمن ارتباط تنگاتنگ با اکثر نهادهای اجتماعی دیگر، نقش مهم و مؤثری را در نقل‌وانتقال اعتقادات و باورها و پایستارها ارزش‌های اجتماعی و به‌طورکلی فرهنگ و تمدن بشری داشته و دارد. اما رسانه‌ها با قدرت اسطوره‌ای خود در دنیای امروز بیشترین تعامل را با اطفال و نوجوانان دارند و می‌توانند در خلع والدین نقش پررنگ داشته باشند.
زندگی اجتماعی انسان به‌وسیله قواعد و هنجارها و ارتباطی که آنان با دیگران و محیط اطرافشان دارند تنظیم می‌شود. گاهی مواقع این قواعد و هنجارها و ارزش‌ها توسط عده‌ای از انسان‌ها نقض می‌شود که در بعضی از مواقع عنوان قانون‌شکنی و مجرمانه به خود می‌گیرد. بزهکاری اطفال و نوجوانان یکی از اشکال قانون‌شکنی است. بزهکاری اطفال و نوجوانان معلول علت‌های متفاوتی است. از آنجایی که خانواده و رسانه‌ها می‌توانند تأثیر بسزایی در تکامل و رشد و شکوفایی و همچنین افول و زوال آن‌ها بنا به دلایلی داشته باشند و آنان را به‌سوی ارتکاب جرم و بزهکاری سوق دهند، لذا در این پژوهش به این موضوع می‌پردازیم که خانواده و رسانه تا چه اندازه می‌تواند در بزهکاری اطفال و نوجوانان مؤثر بوده باشد و آیا می‌توان با مدیریت در خانواده و رسانه نقشی در پیشگیری این مهم به وجود آورد.

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *