بند دوم- خرده‌فروش: 25
مبحث دوم: انواع مسئولیت… 25
بند 2: اقسام مسئولیت… 27
الف) مسئولیت اخلاقی.. 27
ب) مسئولیت حقوقی.. 27
1-مسئولیت مدنی.. 28
2-مسئولیت كیفری.. 29
مبحث سوم: مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیت‌ها. 30
گفتار اول: انواع مقایسه. 30
بند 1: مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی.. 30
بند 2: مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت كیفری.. 31
بند 3: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت اداری.. 32
گفتار دوم: مسئولیت قراردادی… 33
مسئولیت قراردادی.. 33
شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی… 34
الف: وجود قرارداد. 34
ب: رابطه علیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد. 34
آثار عدم اجرای تعهد. 35
جبران خسارات قراردادی.. 35
گفتار سوم: مسئولیت غیر قراردادی… 36
بند اول: مبانی الزامات خارج از قرار‌‌داد. 37

پایان نامه و مقاله

الف- نظریه‌ی تقصیر. 37
انتقادات واردشده بر نظریه‌ی تقصیر. 38
ب- نظریه‌ی ایجاد خطر. 38
انتقادات واردشده بر نظریه‌ی ایجاد خطر. 39
ج- نظریه‌های مختلط.. 39
اسباب (موجبات یا منابع) الزامات خارج از قرار‌داد. 40
فصل دوم: 45
مسئولیت مدنی تولید کننده موادغذایی… 45
مبحث اول:ارکان و مسئولیت تولیدکننده مواد غذایی… 46
گفتار اول: فعل زیان‌بار 46
بند اول: دفاع مشروع. 47
بند دوم: امر آمر قانونی.. 48
اجبار و اكراه 48
گفتار دوم: لزوم وجود ضرر و شرایط آن.. 48
الف: اقسام ضرر 50
ب: شرایط ضرر قابل جبران.. 55
گفتار سوم: رابطه سببیت… 59
ب: موارد زوال رابطه سببیت… 61
مبحث دوم: مبنای مسئولیت مدنی تولیدکننده مواد غذایی… 68
گفتار اول:مبنای قراردادی مسئولیت تولیدکننده مواد غذایی… 68

یک مطلب دیگر :

بند اول: شرایط تحقق مسئولیت قراردادی.. 68
الف- وجود قرارداد. 69
ب) رابطه علیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد. 70
ب- نقض قرارداد. 70
جبران خسارات قراردادی.. 71
ج- ورود خسارت در اثر نقض تعهد یا تأخیر در اجرای قرارداد. 72
بند دوم: تضمین ایمنی محصول.. 72
ب: تضمین صریح.. 76
بند سوم: تضمین در برابر آخرین مصرف‌کننده 82
گفتار دوم:مسئولیت خارج از قرارداد. 87
بند اول: اصل نسبیت قراردادی.. 87
بند دوم: مسئولیت مبتنی بر تقصیر. 90
بند سوم: مسئولیت بر مبنای تسبیب… 93
بند چهارم: فرض علم تولیدکننده و توزیع كنندة‌موادغذایی نسبت به عیوب پنهانی و سوءنیت وی.. 94
بند پنجم: مسئولیت محض…. 96
الف:تعریف و انواع مسئولیت محض…. 100
مسؤولیت محض ساده 101
مسؤولیت محض با پذیرش دفاع تقصیر مشارکتی یا نسبی.. 103
ب:وضعیت قوه قاهره در اثبات مسئولیت… 104
فصل سوم: 107
قلمرو مسئولیت تولید کنندگان مواد غذایی و آثار آن.. 107
مبحث اول:قلمرو مسئولیت… 108
گفتار اول: عیب، شرایط و ارکان آن.. 108
بند اول: تعریف عیب… 108
بند دوم: شرایط عیب موجود مسولیت… 110
الف: مخفی بودن عیب… 110
ب: ورود ضرر در اثر عیب… 111
ج: زمان ایجاد عیب در مواد غذایی.. 112
د: ایمنی – خطر. 113
بند سوم: انواع عیب… 115
الف: عیب درروندتولید محصولات جدید. 115
1- ضابطه انتظار مصرف‌کننده 115

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *