الف – تعریف اسقاط حق و ارکان آن. 21
ب- شرط سقوط خیارات.. 23
1- شرط سقوط قبل از عقد. 24
2 -شرط سقوط در ضمن عقد. 26
بند دوم – انقضای مهلت.. 29
فصل دوم – مبنای خیارات.. 32
گفتار اول – عیوب رضا 33

پایان نامه و مقاله

گفتار دوم – قاعده لاضرر. 36

یک مطلب دیگر :

بند اول – جبران ضرر به عنوان مبنای خیار غبن.. 37
بند دوم – جبران ضرر به عنوان مبنای خیار عیب.. 38
بند سوم – جبران ضرر به عنوان مبنای خیار تخلف وصف… 39
بند  چهارم- جبران ضرر به عنوان مبنای خیار رویت.. 40
بند پنجم – جبران ضرر به عنوان مبنای خیار تاخیر. 40
بند پنچم- جبران ضرر به عنوان مبنای سایر خیارات.. 42
گفتار سوم –  غرر. 43
گفتار چهارم –حاکمیت اراده 44
بند اول- شرط صریح.. 44
بند دوم- شرط ضمنی.. 44
الف-  مبنای خیار غبن.. 45
ب- مبنای خیار تخلف وصف… 46
ج- خیار عیب.. 48
فصل سوم – تاثیر انتفای مبنای خیار در سقوط آن. 49

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *