خسارت جزئی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
خسارت افت ارزش خودرو………………………………………………………………………………………………………………………….
خسارت افت ارزش خودرو در بیمه های شخص ثالث ………………………………………………………………………………………………
خسارت افت ارزش خودرو در بیمه های بدنه خودرو …………………………………………………………………………………….
آیین نامه شماره 53………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
بررسی فقهی  و حقوقی خسارت افت ارزش خودرو………………………………………………………………………………………..
الف -بررسی فقهی…………………………………………………………………………………………………………………………………
ب -بررسی حقوقی خسارت افت ارزش خودرو…………………………………………………………………………………………..
دلایل  عدم پرداخت خسارت افت ارزش خودرو از سوی شرکتهای بیمه …………………………………………………………
دلایل و استدلات فقهی و حقوقی الزام شرکتهای بیمه به پرداخت خسارت افت ارزش خودرو……………………
1-دلایل فقهی…………………………………………………………………………………………………………………………………

پایان نامه و مقاله

2-دلایل حقوقی و مغایرت ماده یک قانون بیمه به آیین نامه شماره 53………………………………………………………..
بررسی وآزمون فرضیه اول ………………………………………………………………………………………………………………………
فهرست مطالب
  عنوان                                                                                                         صفحه
  فصل سوم – بررسی فقهی ،حقوقی تعهدات مربوط به پرداخت بیمه گذار و بیمه گردر قراردادهای بیمه بدنه اتومبیل
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
نحوه و چگونگی پرداخت حق بیمه قراردادهای بیمه بدنه خودرو…………………………………………………………………………………..
تعهدات بیمه گذاردر قراردادهای بیمه بدنه اتومبیل………………………………………………………………………………………………………
تعهدات بیمه گر در قرارداد های بیمه بدنه اتومبیل……………………………………………………………………………………………………….
تخلف بیمه گذار از پرداخت …………………………………………………………………………………………………………………………………….

یک مطلب دیگر :

الف-عدم توانایی در پرداخت ……………………………………………………………………………………………………………………………………
ب-پرداخت دیر هنگام و خارج از موعد……………………………………………………………………………………………………………………
برخورد بیمه گربا تخلفات بیمه گذار در پرداخت حق بیمه ………………………………………………………………………………………..
الف-تخلف عدم پرداخت ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
ب –تخلف در پرداخت دیر هنگام ……………………………………………………………………………………………………………………….
ج-دریافت چک و سفته و عدم وصول به موقع حق بیمه …………………………………………………………………………………………..
شرایط فقهی حاکم بر قراردادهای بیمه در پرداخت حق بیمه ……………………………………………………………………………………..
الف –رضایی بودن قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………..
ب –عینی بودن قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
شرایط ضمن عقد در پرداخت حق بیمه…………………………………………………………………………………………………………………
معاملات قابل ابطال در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………………………………………….
موارد فسخ و انفساخ قرارداد بیمه …………………………………………………………………………………………………………………………..
بررسی و آزمون فرصیه دوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………

فهرست مطالب

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *