گفتار اول-مهدورالدم مطلق. 20
گفتار دوم-مهدورالدم نسبی. 20
مبحث چهارم-مهدورالدم بودن یک انسان یا ذاتی است یا عرضی. 21
مبحث ششم-مصادیق مهدور الدم در حقوق ایران. 22
مبحث هفتم- تاریخچه جنایات علیه مهدورالدم 24
گفتار اول- قبل از انقلاب اسلامی. 24
گفتار دوم- بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. 25
فصل سوم:بررسی و تحلیل جنایات علیه مهدورالدم. 28
مبحث اول-جنایات علیه مهدورالدم در حقوق کشورهای دیگر. 29
گفتار اول-حقوق مصر. 29

پایان نامه

گفتار دوم-حقوق عراق. 32

یک مطلب دیگر :

گفتار سوم- حقوق لبنان. 34
مبحث دوم-مصادیق جنایت علیه مهدورالدم 34
گفتار اول-کافر حربی. 34
بند اول- دیدگاه اهل سنت.. 34
بند دوم- دیدگاه فقهای شیعه. 35
گفتار دوم-مرتد 36
بند اول- دیدگاه اهل سنت.. 36
بند دوم- دیدگاه فقهای شیعه. 37
گفتار سوم-زانی محصن ولائط. 40
بند اول-دیدگاه اهل سنت.. 41
بند دوم-دیدگاه فقهای شیعه. 42
گفتار چهارم- قتل زوجه واجنبی درحال زنا 45
بند اول- دیدگاه اهل سنت.. 45
بند دوم-دیدگاه فقهای شیعه. 47


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *