2-3-1- آبهای مباح……………………………………………………………………………………………………… 45
2-3-1-1- قوانین مربوط به مالکیت آب ها………………………………………………………………………… 47
2-3-2- معدن…………………………………………………………………………………………………………….. 48
2-3-3- اصطیاد(شکار و صید) ………………………………………………………………………………………. 50

مقالات و پایان نامه ارشد

2-3-4- حیازت های نوین…………………………………………………………………………………………….. 51
2-3-5- جهول المالک………………………………………………………………………………………………….. 52
2-3-5-1- شرایط مال مجهول المالک………………………………………………………………………………. 52
2-3-5-2- تقسیم بندی اموال مجهول المالک……………………………………………………………………… 53
فصل سوم:قابلیت نیابت در حیازت مباحات
3-1-قابلیت نیابت پذیری حیازت مباحات…………………………………………………………………………. 57
3-2-اجازه اشخاص……………………………………………………………………………………………………… 58

یک مطلب دیگر :

3-2-1-شرایط اجاره اشخاص…………………………………………………………………………………………. 59
3-2-2-آثار اجاره اشخاص…………………………………………………………………………………………….. 60
3-2-2-1-تعهدات اجیر………………………………………………………………………………………………… 60
3-2-2-2-تعهدهای مستاجر…………………………………………………………………………………………… 61
3-2-3-حیازت اجیر…………………………………………………………………………………………………….. 61

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *