1-7 موقعیت اقلیمی و جغرافیایی شهر جعفرآباد……………………… 10

فصل دوم: پیشینه تحقیق ………………………. 15

2-1 پیشینه تحقیق……………………………. 16

2-2 برنامه ریزی……………………………. 17

2-2-1 برنامه ریزی ناحیه ای…………………………. 17

2-3 شهر……………………………………………………….. 17

2-4 مواد زاید جامد شهری………………….. 18

2-4-1 زباله شهری …………………………. 18

2-5 منابع تولید مواد زاید جامد شهری……………………… 19

2-5-1 منابع تولید و انواع مواد زاید جامد موجود در آن……………………. 20

2-5-2 عوامل موثر در میزان تولید زباله………………………. 21

2-5-3 خطرات بهداشتی مواد زاید جامد شهری……………. 22

2-5-4 عوارض تولید و دفن زباله………………. 23

2-5-5 ترکیبات مواد زاید جامد شهری ……………………….. 23

2-5-6 روشهای دفن مواد زاید جامد شهری……………………… 24

2-6 سیر تحولات مواد زاید جامد شهری در جهان…………………… 24

2-7 سیر تحولات مواد زاید جامد شهری در ایران……………. 26

2-8 ساماندهی…………………………………….. 29

2-8-1 سیستم ساماندهی زباله در ایران………………………………. 29

2-9 مکانیابی دفن زباله………………………….. 32

2-10 هدف از مکانیابی دفن زباله…………………………… 32

2-11 اهمیت دفن بهداشتی مواد زاید شهری ………………. 33

2-12 مناطق مناسب برای دفن زباله…………………….. 33

2-13 مقررات مکانیابی محل دفن زباله های شهری از نظر مسایل زیست محیطی………… 34

2-13-1 درآمد…………………………………….. 34

2-13-2 دسته بندی عوامل موثر در مکان یابی محل دفن……………………. 36

2-13-3 فاصله محل جمع آوری تا مرکز دفن و دسترسی به جاده ها………………… 46

2-13-3-1 دسترسی به تسهیلات برق رسانی آب و سیستم فاضلاب………….. 46

پایان نامه و مقاله

2-13-3-2 استفاده کنونی و آتی از زمین……………….. 47

2-13-3-3 جمع بندی معیارهای مکانیابی محل دفن …………………….. 47

فصل سوم: ویژگیهای جغرافیایی ……………………………………….. 50

3-1 توپوگرافی……………………. 51

3-2 زمین شناسی ………………… 51

3-3 آب و هوا…………………. 53

3-3-1 عوامل اقلیمی……………………….. 54

3-3-1-1 جریان سیبری…………….. 54

3-3-1-2 جریان مدیترانه ای……………….. 54

3-3-1-3 جریان هوایی اقیانوس اطلس………………….. 55

3-3-1-4 جریان خزری………………….. 55

3-3-2 عناصر اقلیمی……………………………. 55

3-3-2-1 دما………………………….. 55

3-3-2-2 بارندگی……………… 57

3-3-2-2-1 توزیع ماهانه بارندگی…………………………… 57

3-3-2-2-2 توزیع فصلی بارندگی………………………… 59

3-3-2-3 رطوبت نسبی……………………. 59

3-3-2-4 یخبندان……………… 60

3-3-2-5 باد………………………………. 61

3-3-2-5-1 باد شرقی…………………………… 61

3-3-2-5-2 باد جنوب شرق……………………… 62

3-3-3 طبقه بندی اقلیمی محدوده مورد مطالعه………………………. 63

3-3-3-1 طبقه بندی اقلیمی دومارتن…………… 63

3-3-3-2 سیستم طبقه بندی سلیاتینوف………… 64

3-3-3-3 ضریب رطوبت ایوانف………………….. 65

3-3-3-4 سیستم طبقه بندی کوپن………………………… 65

3-3-3-5 اقلیم نمایی آمبرژه………………….. 66

3-4 هیدرولوژی………………………….. 67

یک مطلب دیگر :

3-4-1 آبهای سطحی…………….. 67

3-4-2 منابع آبهای زیرزمینی…………………. 68

3-4-3 منابع تامین آب شرب شهر جعفرآباد………… 68

3-5 خاک…………. 69

3-6 پوشش گیاهی……. 69

3-7 مدل مکانیابی دفن زباله……………. 70

3-7-1 توپوگرافی……………… 70

3-7-2 شرایط اقلیمی………….. 70

3-7-3 زمین شناسی و خاک شناسی……………… 71

3-7-4 هیدرولوژی و هیدروژئولوژی….. 72

3-7-5 معیارهای ساماندهی زباله شهری در محدوده مطالعاتی…………. 72

3-7-6 ترکیب لایه ها و روش مورد استفاده برای انتخاب محل دفن و ساماندهی زباله ها……….. 75

فصل چهارم: یافته های تحقیق………….. 77

4-1 امکانات شهری و تجهیزات موجود شهرداری جهت دفع و دفن بهداشتی زباله……….. 78

4-2 ترکیبات اصلی زباله شهری شهر جعفرآباد……… 78

4-3 نحوه جمع­آوری و حمل و نقل……….. 80

4-4 نقش آلودگی زباله های دفن شده در جعفرآباد مغان بر محیط زیست و اقلیم منطقه…….. 80

4-5 روشهای جلوگیری از آلودگی زباله های دفن شده در جعفرآباد……….. 82

4-5-1 مراحل و هزینه های مورد نیاز………. 84

4-5-1-1 آماده سازی محل دفن زباله…………….. 84

4-5-1-2 زهکشی………………… 85

4-5-1-3  منطقه­بندی………….. 85

4-5-1-4 حصارکشی……….. 85

4-5-1-5 تهیه آب……… 86

4-5-1-6  جایگاه شستشو………… 86

4-5-1-7 تجهیزات فنی…… 86

4-5-1-8 نامگذاری……….. 86

4-6 مکان مناسب برای ساماندهی زباله شهر جعفرآباد…….. 86

فصل پنجم: ارزیابی فرضیه ها، نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادات……… 88

5-1 ارزیابی فرضیه های تحقیق………………… 89

5-2 نتیجه­ گیری…………………. 90

5-3 پیشنهادات……….. 93

منابع و مأخذ………………. 95

چکیده انگلیسی    99

چکیده

امروزه با توجه به این كه دفن زباله بدون رعایت مسائل زیست محیطی تهدیدات زیادی را به محیط زیست و اقلیم وارد می كند، انتخاب مكان مناسب و دفن بهداشتی زباله ضروری است. در این پژوهش سعی بر آن بوده كه نقش آلودگی زباله­های دفن شده در جعفرآباد مغان بر محیط زیست و اقلیم منطقه مورد بررسی قرار گیرد.روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد.

نتایج این بررسی و تحلیل داده­ها نشان میدهد که دفن زباله­های شهری بعلت قرار گرفتن در فاصله 2 کیلومتری نسبت به شهر و جهت باد باعث آلودگی محیط زیست و هوای منطقه شده است. همچنین سوزاندن زباله های باعث کاهش حاصلخیزی خاکهای کشاورزی شده است. در پایان پیشنهاداتی از قبیل طرح مکانیزاسیون جمع آوری زباله با هدف جلوگیری ازایجاد بیماریها ، برطرف کردن نگرانیهای بهداشتی و

ضمن اینکه به عمق آبهای زیر زمینی نیز توجه شود و در انتخاب محل دفن مناسب با در نظر گرفتن شرایط ژئومورفولوژیکی (زمین شناسی) جغرافیایی و هیدرولوژیکی و اقلیمی منطقه، ارائه گردید.

واژگان كلیدی: زباله شهری، جعفرآباد، آلودگی، اقلیم، محیط زیست.

مقدمه

انسان و محیط زندگیش همواره دو واژه قابل تفکر و بحث انگیز است که بر اساس آثار بجای مانده پیشینیان و از ماورای قرنها و بلکه هزاران سال قبل مورد سوال بوده و در هر دوره­ای به فراخور حال و همراه با پیشرفت بشر و از دیدگاههای مختلف مطالعات زیادی درباره آن انجام گرفته است. شکی نیست که طبیعت و محیط زندگی و نوع اقلیمی منطقه همیشه از نعمات ارزانی شده از طرف خداوند را بی دریغ در اختیار بشر قرار داده و از ابتدایی­ترین حوایج تا نهایت تمناهای او را برآورده است. آنچنانکه این وابستگی­ها روز به روز بیشتر شده و آدمی حتی فکر یک لحظه جدایی از محیط زندگی مناسب را از خود دور ننموده و مدام در جستجوی مامن و مسکن و محیط دلخواه در مهاجرت و تکاپو بوده است.

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *