جداسازی فلزات سنگین از جمله سرب و کادمیوم از محیط آبی با استفاده از پلی‌پیرول و کامپوزیتهای آن و مقایسه با جاذبهای متداول-دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه : جداسازی  فلزات سنگین از جمله سرب و کادمیوم از محیط آبی  با استفاده از پلی‌پیرول و کامپوزیتهای آن و مقایسه با جاذبهای متداول

تکه هایی از متن :

1-6- مس

مس یکی از عناصر ضروری برای گیاهان و حیوانات است كه در طبیعت بصورت سولفید، سولفات و کربنات مس مشاهده می‌شود. از نظر فراوانی در لیتوسفر بیست و ششمین عنصر و بعد از روی می‌باشد. فرإوانی آن در لیتوسفر 70 و در خاکها معمولاً 100-2 و بطور متوسط 30 میلی‌گرم در كیلوگرم گزارش شده است[26].

مواد مادری شیستهای كریستالی(گارنت وگرانولیت) حاوی1/0 درصد مس و افق خاكهای حاصل از آنها حاوی بیش از 100 میلی‌گرم در کیلوگرم مس گزارش شده‌اند[27].

مس هم به فرم خالص و هم آلیاژی مصرف زیادی دارد. عنصر مس در آب، و رسوبات و موجودات زنده برخی مناطق مجاور فعالیتهای حفاری و صنایع تغلیظ، در قارچ کشهای مسی برای ضد عفونی میوه و سیب زمینی، کودهای شیمیایی  (CuSo4.5H2O)لجن فاضلاب و کودهای حاصل از مرغداری وخوکداری مشاهده می‌شود[28].

ووستا و مورگان گزارش نمودند كه در غیاب عوامل كمپلكس كننده یا غلظت ناچیز آنها مس دو ظرفیتی از طریق جذب سطحی رسوب می‌كند. مهمترین گونه‌های مس موجود بسته به شرایط ویژه محیط Cu(OH)2 یا CuCO3 می‌باشند[30،29].

در غلظت کم و متعارف مس سمی نیست و حتی برای تمام موجودات زنده ضروری شناخته شده است، ولی در غلظت های زیاد برای انسان، حیوان، گیاهان و حتی برای فعالیتهای میکروارگانیسمها نیز سمی است. بطوریكه غلظت 5/0 میلی‌گرم در لیتر آن جلبكها و قارچ‌ها را مسموم می‌كند[31].

باعث آسیب روده‌ای- معده‌ای، آسیب‌های کبدی- کلیوی و کم‌خونی می‌شود. مس محلول در آب سبب ایجاد رنگ و طعم نامطلوب در آب آشامیدنی می‌شود. جذب زیاد مس در انسان باعث خوردگی شدید مخاطی، آسیب گسترده مویرگی، تغییرات نكروتیك كبدی و كلیوی، دستگاه گوارشی و سیستم عصبی مركزی شده و منجر به افسردگی می‌شود. آب موجود در ظروف مسی منجر به حفظ كیفیت باكتریایی بدون فساد می‌شود[32].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:جداسازی  فلزات سنگین از جمله سرب و کادمیوم از محیط آبی  با استفاده از پلی‌پیرول و کامپوزیتهای آن و مقایسه با