2-5- خواجو و حافظ… 12

2-6- سفرهای خواجو.. 14

2-7- نکاتی درباره تخلص خواجو.. 18

2-8- خاندان خواجو.. 19

2-9- القاب خواجوی کرمانی… 20

2-10- اتهام دزدی و جاسوسی به خواجوی کرمانی… 21

2-11- خواجو و شاعران.. 22

2-12 مذهب خواجو.. 27

2-12-1 در مناقب ائمه اطهار (ع). 28

2-13 وفات خواجو.. 28

2-14 مدفن خواجو.. 28

2-15 آثار خواجو.. 29

2-16 بررسی آثار خواجو.. 33

2-17 برخی از ویژگیهای سبکی خواجو.. 38

2-18 خصوصیات و ویژگیهای غزلهای خواجوی کرمانی… 39

2-19- اوزان تازه و نادر در غزلیات خواجوی کرمانی… 43

2-20- وضع سیاسی ایران در قرن هفتم و هشتم.. 46

2-21- فرهنگ و ادب در زمان پادشاهی آل اینجو.. 49

2-22- تحولات قرن هفتم و هشتم.. 50

2-23- شعر فارسی در قرن هفتم و هشتم.. 50

2-24- شعر مدحی و قصاید.. 52

فصل سوم: جامعه شناسی ادبیات

3-1- تعریف و مفهوم ادبیات…. 56

3-2- علوم و فنون ادبی: 58

3-3- تاریخچه ادبیات…. 58

3-4- جامعه شناسی… 60

3-5- تقسیمات جامعه شناسی… 60

پایان نامه

3-6- جامعه شناسی ادبیات…. 61

3-7- جامعه شناسی ادبیات به چه کار میآید؟. 64

3-8- انواع بررسیهای جامعه شناسی ادبیات…. 64

3-9- ساختگرایی تکوینی… 66

3-10- تحلیل جامعه ی روزگار خواجوی کرمانی… 69

3-11- نتایج حمله مغولان.. 71

3-12- اثر اوضاع اجتماعی در ادبیات…. 73

فصل چهارم: جامعه شناسی خواجوی کرمانی

4-1- مسایل اجتماعی… 79

4-1-1-آداب تشریفاتی… 79

4-1-1-1- آداب سخن گفتن… 79

4-1-1-2- گذشت و عفو.. 80

4-1-1-3- مدارا با مردم. 80

4-1-1-4- آداب سخن گفتن… 81

4-1-1-5- در نکوهش غرور. 82

4-2-  آداب معاشرت…. 84

4-2-1- آزار و اذیت دیگران.. 84

4-2-2-وفای به عهد.. 85

4-3- عدالت، امنیت، فرهنگ….. 85

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

4-3-1-عدالت…. 85

4-3-2-فرهنگ….. 87

4-3-3-امنیت…. 88

4-4-انتقادات و شکایات…. 89

1-4-4- انتقاد از سخت گیری… 89

4-4-2-طبقه صوفی… 90

4-4-3- شکایت از روزگار. 92

4-5-جشن ها. 95

4-6- آداب و رسوم و انگاره های ملی-مذهبی-عرفانی… 96

4-6-1-اصطلاحات عرفانی… 97

4-6-1-1- مُغ.. 98

4-6-1-2-  پیر مغان.. 98

4-6-1-3- کوی مغان.. 99

4-6-1-4- دیر مغان.. 99

4-6-1-5- می مغانه. 100

4-6-1-6- مغبچه. 100

4-6-1-7- خرابات…. 100

4-6-1-8-  زرتشت و آتشکده. 102

4-6-2 – انگاره های مذهبی… 103

4-6-2-1- دین و دینداری… 103

4-6-2-2-پیامبران در اشعار خواجوی… 106

4-6-2-1-1- آدم (ع) در غزلیّات خواجوی کرمانی… 106

4-6-2-1-2- نوح (ع) در غزلیّات خواجوی کرمانی… 107

4-6-2-1-3- ابراهیم خلیلالله (ع) در غزلیّات خواجوی کرمانی… 108

4-6-2-1-6- سلیمان نبی در غزلیّات خواجوی کرمانی… 108

4-7- طنز و هجو.. 109

4-8- لباس و خرقه. 110

4-9- مسایل اخلاقی… 112

4-9-1- قناعت…. 112

4-9-2- نکوهش حرص و طمع.. 112

4-10- مسائل فرهنگی… 113

4-10-1- جایگاه علم، عقل، خرد. 113

4-10-2- جایگاه شعر.. 116

4-10-3- جایگاه موسیقی… 117

4-10-3-1-  دستگاه اصفهان.. 119

4-10-3-2- دستگاه راست…. 119

4-10-3-3-  فروداشت…. 120

4-11- مسائل سیاسی و اجتماعی… 121

4-11-1- حکمرانی و قدرت…. 121

4-11-2- فقیهان.. 125

4-11-3- زاهدان.. 126

4-11-4- محتسب…. 127

4-11-5- رند.. 127

4-11-5-1- تحلیل شخصیت رند در غزلیّات خواجو کرمانی… 128

4-11- میهن پرستی… 130

4-12- مسایل اقتصادی… 130

4-12-1-پول و دینار. 130

4-12-2- فقر مالی… 133

4-14-واژگان دو وجهی… 133

4-14-1- جنگ و صلح… 133


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *