تلفیق CMMI با متدولوژی های چابک

دانلود پایان نامه

با پیشرفت روش های چابک و نفوذ آنها در صنعت نرم افزار، بسیاری از سازمانهایی که از استانداردهای بلوغ مانند CMMI برای بهبود فرایندهای خود استفاده می کنند، به علت هزینه ی بالاو زمانبر بودن بکارگیری این روشها و همچنین نیاز به پاسخگویی به تغییرات سریعِ محیطی، تمایل دارند که ضمن حفظ استاندارد های با کیفیتِ محصولات خود، فرایندهایشان را به سمت چابکی تغییر دهند. تنها تحقیقاتِ معدودی وجود دارد که نحوه دستیابی به سطوح CMMI را با استفاده از تمرین هایِ چابک نشان می‌دهد. برخی از آنها فقط بر روی یک سری از نواحی فرایند تمرکز داشته اند و یا پیاده سازی آنها کاری مشکل بوده و تنها جنبه ی نظری داشته، و در اکثر این مطالعات جزئیات و مراحل کار ارائه نشده است. همچنین جهت حل مشکلات موجود در سازمانهای توسعه نرم افزاری ایران، و ارائه راهکارهایی جهت افزایش ِمیزان توانمندی آنها در حوزه هزینه، زمانبندی، كیفیت محصول، افزایش میزان بازگشت سرمایه، میزان رضایت مشتریان، در این پایان نامه استراتژی ها و راه حل های مورد نیاز برای عملیاتی کردن متدولوژی های چابک در ایران و رسیدن به فواید CMMI، فراهم گردیده است و نتیجه گرفته شد که از متد اسکرام در تلفیق باCMMI برای فعالیت های بهبود فرایند استفاده شود. همچنین در این تحقیق، علاوه بر استفاده از تمرین های اسکرام از دیگر تمرین ها و تکنیک های چابک برای برآورده کردن زمینه فرایند های موجود در CMMI که در مطالعات قبلی، تا قسمتی پوشش داده شده بودند و یا به انها اشاره ایی نشده بود، در نظر گرفته شد. بدین ترتیب، با استفاده از بهبودها و راهکارهای ارائه شده در این پایان نامه، دستورالعمل ها و استراتژی های مورد نیاز برای رسیدن به سطوح دو و سه CMMI ایجاد شده است.

 

کلمات کلیدی: توسعه فرایند نرم افزار، توسعه نرم افزار چابک، CMMI، اسکرام، چابکی.

 متن کامل در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

 

Leave a comment